Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Phật học / Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Kinh Bổn Sanh

Tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Kinh Bổn Sanh • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Một bình luận

  1. Nam mo thich ca mau ni phat. lay phat con da doc king phap hoa, 16 .pham nhu lai tho luong. Tu ta thanh phat lai, trai qua cac kip so, vo luong tram nghin muon, a tang KY uc nam, thuong noi phap giao hoa, vo so uc chung sanh, khien vao noi phat dao, den nay vo luong kip, vi do chung sanh vay, phuong tien hien niet ban,ma thuc Chang diet do, thuong tru day noi phap, ta thuong tru o day, dung cac suc than thong, khien chung sanh Dien dao, dau gan ma Chang thay, chung thay ta diet do, rong cung dang xa loi thay deu hoai luyen mo, MA sinh long khat nguong, v.v….thay oi, phat dung phuong tien hien niet ban.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *