Tôn ảnh nền Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây Bồ Đề trong tư thế thiền định bán kiết già. Bức tôn ảnh mô tả thời điểm đêm rằm có trăng sáng, là đêm Đức Phật Giác Ngộ hoàn toàn thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.
Bức tôn ảnh dùng làm hình nền cho iPad và iPad mini, Samsung galaxy tab S3. Nếu quý vị cần dùng hình nền này cho thiết bị khác xin vui lòng để lại bình luận cuối bài.

MỜI TẢI XUỐNG HÌNH NỀN TẠI ĐÂY  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *