Tôn ảnh Phật A Di Đà chất lượng cao (bao gồm 8 tôn ảnh thế đứng)

 photo phat adida2_zps9gvadnw4.jpg

 photo Di Da 30_zps7ux6oyae.jpg

 photo Di Da 02_Full size_zpsjfupb6bf.jpeg

 photo Di Da 30d_zpstaotlcei.jpg

 photo Di Da 30a_zpsq9fuyogt.jpg

 photo Di Da 10a_zpstgmfm4hq.jpg

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH PHẬT A DI ĐÀ (STANDING)  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *