Tôn ảnh Phật Dược Sư nền màu xanh

Bức tôn ảnh dựa trên hình tượng cũ của Đức Phật Dược Sư và được thay đổi nềnvà hào quang màu xanh lưu ly. Mời quý vị kích vào hình dưới đây để xem và download hình lớn (12MB)

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *