Tôn ảnh Phật Thích Ca và hai vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp

1. Đức Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center.
2. Tôn giả A Nan bên trái. Ananda on the left
3. Tôn giả Ca Diếp bên phải. Mahakasyapa on the right.
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *