Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn.
2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left.
3) Nguyệt Quang Bồ Tát bên phải: Candra-prabhasana on the right.

DOWNLOAD ẢNH NGUYÊN BẢN TẠI ĐÂY
DOWNLOAD THE ORIGINAL IMAGE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *