[recode] Tôn ảnh Thất Phật Quá Khứ

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Bộ tôn ảnh bao gồm 7 Đức Phật Quá Khứ và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo sơ đồ như dưới đây

Ở giữa bức tôn ảnh còn có bộ Thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn bằng chữ Siddam xếp hình vòng tròn trên đài sen.

Mời quý vị kích vào hình nhỏ để xem và tải xuống hình lớn  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *