[tôn ảnh tốt nhất / the best images] ĐỨC PHẬT THÍCH CA NGỒI GỐC BỒ ĐỀ – SAKYAMUNI BUDDHA WAS SITTING UNDER THE BODHI TREE IN THE DEEP MEDITATIVE

Phat Thich Ca ngoi goc Bo De copy
ĐỨC PHẬT THÍCH CA NGỒI GỐC BỒ ĐỀ – SAKYAMUNI BUDDHA WAS SITTING UNDER THE BODHI TREE IN THE DEEP MEDITATIVE
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 16 MB / DOWNLOAD HERE  • 2 thoughts on “[tôn ảnh tốt nhất / the best images] ĐỨC PHẬT THÍCH CA NGỒI GỐC BỒ ĐỀ – SAKYAMUNI BUDDHA WAS SITTING UNDER THE BODHI TREE IN THE DEEP MEDITATIVE

    1. Mình đang tìm kiếm hình nền cây đa, làm nền cho phía sau bức tượng Phật của mình như hình ảnh trên, bạn có thì cho mình xin với nhé.

    Leave a Comment