[tôn ảnh tốt nhất / the best images] PHẬT A SÚC – PHẬT BẤT ĐỘNG – PHẬT ĐÔNG PHƯƠNG

 photo Duoc Su Phat 16216 - namo84000.org_zpsptch86uz.png
Aksobhya Buddha – One of the five Buddhas, hia realm Abhirata, Delightful, now being in the east
TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY 9MB/ DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment