[tôn ảnh tốt nhất / the best images] QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT – Image of Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva

14325766245_5294d98805_o copy

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva
Namo Avalokitesvara Boddhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 14MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment