Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHIST IMAGE / BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH | Budhist Image Collection / Ảnh tốt nhất | The best Images / [tôn ảnh tốt nhất / the best images] THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM – Image of Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

[tôn ảnh tốt nhất / the best images] THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM – Image of Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

Thien Thu Thien Nhan

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 80 MB / DOWNLOAD HERE  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *