Tôn giáo và Dân tộc

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC
Tuệ Minh Đạo Nguyễn Đức Can

CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Tác giả xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Đạo Quang, viện chủ chùa Quan Âm, Orange County, CA USA. Đã khuyến khích,
động viên tôi biên soạn và xuất bản cuốn sách này.
HỒI HƯỚNG
Tác giả kính xin hồi hướng công đức này đến hương linh cụ bà Nguyễn Thị Ngọc
Pháp danh Diệu Châu vãng sanh Cực Lạc Quốc
Thân mẫu của ĐH Thiên Kim và Khánh Tước.
Tác giả cũng rất cám ơn ĐH Chí Hiếu, Giang Khánh Tước và Diệu Hiền Nguyễn thị Thiên Kim, đã khuyến khích và giúp đỡ tôi có điều kiện xuất bản cuốn sách này với ước mong góp một phần nhỏ bé trong việc phổ biến Phật pháp.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều tròn thành Phật Đạo.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MẦU NI PHẬT
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
Tuệ Minh Đạo, NGUYỄN ĐỨC CAN  • Leave a Comment