Tôn tượng Đức Phật Đản Sanh

 photo namo84000en 23_zpsrdoxds3b.gif
 photo namo84000en 24_zps5fgt6fdt.gif
 photo namo84000en 22_zpsodaevhdc.gif
 photo ln 2 68_zps5t94lfr4.gif
 
 
 
 photo namo84000en 10_zpsei2ljs1x.jpg
 
 photo 201012315421258_zpsciepk8o4.jpg
 photo 20075810212633362_zps5ud7awha.jpg
 photo 1240645943_840012162598821.psd_zpsnwddyyge.gif  • Leave a Comment