Trang phục của tượng Phật

Trang phục của Phật và La Hán thường khá giản dị, trong khi trang phục của Bồ tát và Hộ Pháp thường khá phức tạp và mỹ miều.
1. Trang phục của tượng Phật
Trang phục của Phật thường đơn giản:
– Thân trên mặc áo tăng kỳ chi, ý chỉ áo che nách, phủ vai. Đây là loại áo dài. Cách mặc là vắt từ vai trái xuống dưới nách phải. Bên ngoài khoác áo choàng, áo choàng chỉ mặc khi thuyết pháp hoặc đi ra ngoài. Áo khoác có thể che cả cả hai vai hoặc để hở vai phải.
– Thân dưới của tượng Phật mặc quần, nếp gấp trên thân tự nhiên

Tùy theo tông phái và văn hóa mỗi nước mà trang phục của Phật có thể sẽ được bổ sung thêm.
2. Trang phục của La Hán
La Hán là đệ tử xuất gia, hình tượng giống các vị sư, trang phục giản dị, thân khoác  áo cà sa.

3. Trang phục của Bồ tát
– Trang phục của Bồ tát được dựa vào hình tượng Phật Thích Ca khi xuất gia. Vì Đức Phật có xuất thân là Thái tử con vua nên trang phục khá mỹ lệ.
– Thông thường: đầu đội vương miện, búi tóc cao, thân trên để hở nửa vai, khoác thiên y, toàn thân mang trang sức quý báu như vòng tai, chuỗi ngọc, dây chuyền, vòng tay, vòng khuỷu tay, …

4. Trang phục của Hộ Pháp Thiên Vương
Chịu sự ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc nên hầu hết trang phục của các vị Hộ Pháp mặc trang phục võ tướng cổ đại

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*