Trang phục của tượng Phật

Trang phục của Phật và La Hán thường khá giản dị, trong khi trang phục của Bồ tát và Hộ Pháp thường khá phức tạp và mỹ miều.

1. Trang phục của tượng Phật

Trang phục của Phật thường đơn giản:

– Thân trên mặc áo tăng kỳ chi, ý chỉ áo che nách, phủ vai. Đây là loại áo dài. Cách mặc là vắt từ vai trái xuống dưới nách phải. Bên ngoài khoác áo choàng, áo choàng chỉ mặc khi thuyết pháp hoặc đi ra ngoài. Áo khoác có thể che cả cả hai vai hoặc để hở vai phải.

– Thân dưới của tượng Phật mặc quần, nếp gấp trên thân tự nhiên

Tùy theo tông phái và văn hóa mỗi nước mà trang phục của Phật có thể sẽ được bổ sung thêm.

2. Trang phục của La Hán

La Hán là đệ tử xuất gia, hình tượng giống các vị sư, trang phục giản dị, thân khoác  áo cà sa.

3. Trang phục của Bồ tát

– Trang phục của Bồ tát được dựa vào hình tượng Phật Thích Ca khi xuất gia. Vì Đức Phật có xuất thân là Thái tử con vua nên trang phục khá mỹ lệ.

– Thông thường: đầu đội vương miện, búi tóc cao, thân trên để hở nửa vai, khoác thiên y, toàn thân mang trang sức quý báu như vòng tai, chuỗi ngọc, dây chuyền, vòng tay, vòng khuỷu tay, …

4. Trang phục của Hộ Pháp Thiên Vương

Chịu sự ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc nên hầu hết trang phục của các vị Hộ Pháp mặc trang phục võ tướng cổ đại  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *