trì niệm hồng danh: NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (Trung ngữ)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ENqmGco2db8&feature=related]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gdiQoYOsGDE&feature=related]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aSq25vFPqNQ&feature=related]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NlBY8gb8rcU&feature=related]  • Leave a Comment