trì niệm hồng danh: NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (Trung ngữ)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OosRThTyf9M]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0KwI8YUTQbA&feature=related]  • Leave a Comment