Home / 5th Anniversary / Tuyển tập kinh điển Phật giáo thường đọc tụng

Tuyển tập kinh điển Phật giáo thường đọc tụng

Lời Phật Dạy

Bộ kinh Nhân Quả

Kinh Phật cho người bắt đầu học Phật – HT Thích Nhật Từ

Kinh Phật cho người tại gia – HT Thích Nhật Từ

Kinh điển Sám Hối

Kinh điển mùa Vu Lan

Chư Kinh Nhật tụng – GHPG Việt Nam

Kinh Nhật Tụng – HT Thích Minh Thời

Kinh Nhật Tụng – Sư Bà Hải Triều Âm

Nhật tụng Thiền môn – HT Thích Nhất Hạnh

Di Lặc Kinh Pháp

Nghi thức cầu an – HT Thích Nhật Từ  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *