[Vietnam – Vũng Tàu] Thiền viện Chơn Không

Thiền viện Chơn Không, gồm hai khu chuyên tu riêng biệt cho Tăng và Ni. Khuôn viên chùa rộng khoảng 2.000 m2, với một cảnh quan kỳ vĩ, quần thể kiến trúc độc đáo gồm Chánh điện, tháp chuông, bia tháp Sư Tổ Trúc Lâm, phần mộ thân sinh Hòa Thượng, bia Thiền viện Chơn Không, nền nhà bếp cũ và hồ nước Pháp Lạc Thất còn đó, đường Tiêu Dao, đồi Tự Tại, đường Đại Mai, đường Thạch Đầu, đường Kinh Hành và những Ngôi Thất di tích…

Thành lập tháng 4 năm 1966
Found April 1966
Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Nhẫn
Head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhan
Phó Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Như
Deputy head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhu
Thư ký: Đại đức Thích Tuệ Hải
Secretary: The Most Virtuous Monk Thich Tue Hai
Địa chỉ: Số 36/11 Đường Vi Ba, Phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Address: No. 11, 36 Lane, Vi Ba Street, Ward 6, Vung Tau town, Bai Ria Vung Tau Province
Ðiện thoại (Phone number): 064.854.223 – 064.240500

I- LƯỢC SỬ THIỀN VIỆN CHƠN KHÔNG

1. Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Thanh Từ.

+ Tháng 4/1966, Hòa thượng đã khai phá vùng đất Hòn Chụp – Núi Tượng Kỳ (Núi Lớn) cất Pháp Lạc Thất, chuyên tu thiền.

+ Ngày 20/7/1968 Hòa thượng ngộ lý Sắc Không.

+ Mùng 3 tháng 12 năm Mậu Thân (1968) Hòa thượng tuyên bố đem chỗ sở ngộ chỉ dạy đại chúng. Mở đầu công cuộc khôi phục Thiền tông Việt Nam.

2. Quá trình xây dựng thiền viện Chơn không

+ Tháng 4/1966 : Dựng Pháp Lạc Thất bằng tre lá.

+ Năm 1969 – 1970: Xây dựng Tu viện Chơn Không.

+ Mùng 8 tháng 4 năm Tân Hợi (1971) : Công bố lập Tu viện Chơn Không. Mở khoá tu thiền 3 năm lần I (1971 – 1974)

+ Mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần (1974) : Mở tiếp khóa II

+ Mùng 8 tháng 4 năm Đinh Hợi (1995) : Tái thiết Tu Viện Chơn Không. Đổi tên tu viện thành Thiền viện Chơn Không, gồm hai khu chuyên tu riêng biệt cho Tăng và Ni

II. MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP THIỀN VIỆN CHƠN KHÔNG

Trong dịp khai mạc khóa I vào ngày 8 tháng 4 năm Tân Hợi (1971), Hòa Thượng ân sư đã nói về mục đích thành lập thiền viện như sau :

1. Trừ dẹp mê tín và lý thuyết suông : Tu viện Chơn Không là chỗ học ít tu nhiều.

2. Khai thông đường lối tu hành : Tu viện là nơi chuyên tu, khiến tăng sĩ thấy rõ đường lối tu hành của mình là cao siêu thanh thoát.

3. Gầy dựng lại đường lối tu thiền đúng là Thiền tông Phật Giáo Việt Nam.

III. Ý NGHĨA hai từ CHƠN KHÔNG

1- CHƠN KHÔNG là pháp hiệu của một thiền sư đời Lý. Thiền sư Chơn Không (1045 – 1110) họ Vương thế danh Hải Thiềm, quê làng Phù Đổng, sống vào đời Vua Lý Nhân Tông

2- CHƠN KHÔNG còn là danh từ chỉ cho thể tánh bất sanh bất diệt có sẵn ở mọi người. Đặt tên Tu viện là Chơn Không nhằm nói lên quan điểm tu hành của Tăng ni Việt Nam, nhận được lý chơn không, sống được với cái thể chơn không để đạt mục đích giải thoát sanh tử, là con đường ngày xưa Tổ Tổ nối truyền, ngày nay chúng ta nối gót.

IV. CHƠN KHÔNG là cội nguồn phục hồi thiền phái TRÚC LÂM YÊN TỬ VIỆT NAM

Hòa thượng Thích Thanh Từ đã ngộ đạo thiền tại Pháp Lạc Thất (1968), lập tu viện Chơn Không (1970) hoằng hóa pháp môn Thiền tông (1971). Từ đó Ngài mở mang đạo nghiệp. Tháng 4/1986 Ngài xây dựng Thiền viện Thường Chiếu, rồi mở tiếp các Thiền viện Viên Chiếu, Linh Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ Chiếu, Tịch Chiếu v.v….

+ Năm 1993, Hòa thượng lại mở Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ở Đà Lạt

+ Năm 2002 xây dựng tái thiết Chùa Lân – Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh, là nơi sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam.

+ Năm 2005 xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc và tái thiết Sùng Phúc Thiền Tự ở Hà Nội.

Ngoài ra, tại các nuớc như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức và Châu Úc, đã có một số thiền viện, hoặc y chỉ nơi Hòa thượng tu học thiền, hoặc lấy đường lối Thiền tông Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam làm tôn chỉ tu hành.

Một số hình ảnh Thiền viện Chơn Không

Một số hình ảnh Thiền viện Chơn Không  Ni


Chánh điện CK Ni


Nhà Tổ CK Ni


Chư Ni tụng kinh


Chư Ni thỉnh nguyện


Chư Ni học Phật pháp


Chư Ni tọa thiền


Chư Ni  lao tác

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật