Home / Wiki – Luật tạng / 01. [Pali] Giới và giải thích các giới

01. [Pali] Giới và giải thích các giới

Phần giới và chi tiết giải thích nghĩa các giới

– Giải thích giới Tỳ Khoeo

– Giải thích giới Tỳ Khoeo Ni • 2 Bình luận

  1. tải KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA trọn bộ

   MÔ PHẬT . XIN QÚY ĐẠO HỬU HẢY HƯỚNG DẨN CHO TÔI CÁCH TẢI KINH VỀ VỚI TÔI TẢI KHÔNG ĐƯỢC. ADI ĐÀ PHẬT

  2. A-Di-Da Phat.
   Dao-Huu chuyen email cua toi.Toi se huong dan.Ngoai ra chung toi gui bieu CD-MP3-DVD mien phi den cac quoc gia tren the-gioi.
   Phap thoai cua quy Chu Ton Duc,Tang-Ni trong va ngoai nuoc.
   Email cua toi:huenguyen222@yahoo.com

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *