Home / Wiki – Tam Tạng / 27. Kinh Trung Bộ

27. Kinh Trung Bộ

Ðại Tạng Kinh Việt Nam
Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

 

* Bình Anson hiệu đính, dựa theo bản Anh ngữ “The Middle Length Discourses of the Buddha”, Tỳ kheo Nanamoli và Tỳ kheo Bodhi dịch, 1995.
* Chân thành cám ơn anh HDC và nhóm Phật tử VH đã có thiện tâm gửi tặng bản đánh máy vi tính (10-1999).
* Chân thành cám ơn anh Trương Đình Hiếu & anh Nguyễn Đức Quý đã giúp dò soát toàn bộ bản vi tính.  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *