Home / wiki – Tôn ảnh Phật, Bồ tát / Tôn ảnh Phật Bồ tát chọn lọc 2561 (DL 2017)

Tôn ảnh Phật Bồ tát chọn lọc 2561 (DL 2017)

Bộ sưu tầm với tên [chọn lọc 2561] bao gồm các tôn ảnh chất lượng cao, các bức tôn ảnh có dung lượng từ 1MB. Các bức tôn ảnh trong bài đều được giảm dung lượng,quý vị cần tôn ảnh để in thờ hoặc các hoạt động Phật sự, các hoạt động Hoằng Pháp và phi lợi nhuận thì xin vui lòng liên hệ quản trị viên.

Ban quản trị khẳng định, các bức tôn ảnh chất lượng cao không bán, chỉ dùng để tặng miễn phí cho các hoạt động Phật sự và Hoằng Dương Phật Pháp. Để tránh một số website trục lợi khi tái sử dụng lại bộ sưu tập tôn ảnh nên ban quản trị phải sử dụng cách này để chia sẻ. Kính mong quý vị hoan hỷ thông cảm