Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

KINH LĂNG GIÀ
Thích Nữ Trí Hải
phụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà.

QUYỂN MỘTCHƯƠNG I – VUA LĂNG GIÀ THƯA HỎI
CHƯƠNG II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
Tiết I
QUYỂN HAITiết II – THỰC HÀNH TẤT CẢ PHÁP
QUYỂN BACHƯƠNG II
  Tiết III – TU TẬP HẾT THẢY PHÁP
QUYỂN BỐNCHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG
(anityatìparivatro Màmattrìyah)
Tiết I
QUYỂN NĂMCHƯƠNG III – VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG IV – HIỆN CHỨNG
CHƯƠNG V – NHƯ LAI THƯỜNG HAY VÔ THƯỜNG
CHƯƠNG VI – SÁT NA PHẨM
QUYỂN SÁUCHƯƠNG VII – PHẨM BIẾN HÓA
CHƯƠNG VIII – CẤM ĂN THỊT
CHƯƠNG IX – ĐÀ LA NI
CHƯƠNG X – KỆ TỤNG I
QUYỂN BẢYCHƯƠNG X – KỆ TỤNG II


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment