[mp3+text] Thần chú Om Mani Padme Hum (lục tự Đại Minh Chân Ngôn) – Thầy Trí Thoát tụng

OM MANI PADME HUM
Án Ma Ni Bát Minh Hồng
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment