[mp3+text] Thần chú Om Mani Padme Hum (lục tự Đại Minh Chân Ngôn) – Thầy Trí Thoát tụng

OM MANI PADME HUM
Án Ma Ni Bát Minh Hồng
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁTBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment