Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN 10 TP HỒ CHÍ MINH

Quận 10 là một trong những quận nằm ở trung tâm thành phố, gồm 15 phường, diện tích 5,7 Km2, dân số 271.593 người.

Quận 10 có tất cả 34 ngôi Chùa lớn nhỏ, 1Tịnh Thất và 1 Niệm Phật Đường, 3 ngôi Chùa thuộc Phật Giáo Hoa Tông. Tăng Ni gồm 429 vị thường trú và tạm trú, gần 100.000 tín đồ Phật tử. Văn phòng của Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tp Hồ Chí Minh đặt tại Chùa Ấn Quang.

Quận 10 có 5 đạo tràng tu Bát quan trai, 4 lớp giáo lý căn bản, có khoảng 300 tín đồ tu học. Giảng đường Tổ Đình Ấn Quang hàng tuần đều có tổ chức buổi thuyết giảng Phật Pháp vào ngày Chủ Nhật do Giảng sư thành hội Phật Giáo đảm trách. Các Chùa: Ấn Quang, Bửu Đà, Giác Ngộ,Hưng long, Pháp Hội, Phật Quang, Phước Hải, Từ Nghiêm,Việt Nam Quốc Tự… thuộc dạng tổ đình, dnah lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Tổ đình Ấn Quang là một trong những nơi đóng góp cao trong phong trào từ thiện Xã Hội. Quận 10 có phòng Phát hành Kinh sách tại Chùa Ấn Quang, Việt Nam Quốc Tự, Từ Nghiêm…

Ban ĐDPG Q.10 nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay do TT Thích Nhật Quanglàm Chánh đại diện; TT Thích Như Tín, Phó đại diện; ĐĐ Thích Như Thọ, Thư Ký. Văn phòng BĐDPG Q.10 hiện đặt tại Chùa Ấn Quang

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường 1

PHƯỚC LONG

Địa chỉ : 151 lô G Hồ Thị Kỷ – ĐT : 8.320292
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : HT Thích Thiện Lực
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Lực (1973-1995)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hậu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-11 ÂL giỗ HT Thích Thiện Lực

VIÊN MINH

Địa chỉ : 1/2D Lý Thái Tổ – ĐT : 8.302901
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Cư sĩ Nguyễn Thiệu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Đức (1970-1987)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Tâm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Đức

Phường 2

BỬU THÀNH

Địa chỉ : 73 Hòa Hảo – ĐT : 8.320643
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : HT Thích Bửu Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tài

VĨNH LONG

Địa chỉ : 242/1 Sư Vạn Hạnh
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NT Thích Nữ Nhựt Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Thanh

Phường 3

GIÁC NGỘ

Địa chỉ : 92 Nguyễn Chí Thanh – ĐT : 8.394121 – 8.300273
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : Cư sĩ Trần Phú Hữu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Thanh, HT Thích Nhứt Niệm, HT Thích Thiện Huệ
Quản tự : Ban Quản tự – ĐĐ Thích Nhật Từ, Trưởng ban (Trực thuộc Tổ đình Ấn Quang)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Huệ

PHỤNG SƠN

Địa chỉ : 285 Ngô Gia Tự
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Tăng Đức Bổn
Hệ phái : HOA TÔNG
Trụ trì hiện nay : HT Tăng Đức Bổn

Phường 4

BẮC SƠN

Địa chỉ : 385 Nguyễn Duy Dương – ĐT : 8.347364
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : HT Thích Thanh Đồng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Đồng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Đồng
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL giỗ HT Thích Thanh Đồng

HƯNG LONG

Địa chỉ : 298 Ngô Gia Tự – ĐT : 8.320071
Năm thành lập : Thế Kỷ XIX
Người sáng lập : Hội Di Đà Phật tử, HT Thích Huệ Chấn trùng tu lại
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1915, 1993, 2002
Đặc điểm : Chùa cổ – Chi Nhánh của môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Chấn, HT Thích Bửu Đảnh, HT Thích Pháp Ý, HT Thích Huệ Quý
Trụ trì hiện nay : TT Thích Như Tín
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-11 ÂL giỗ Tổ Minh Hải-Pháp Bảo (Tổ Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh), 11-5 ÂL giỗ HT Thích Pháp Ý, 16-5 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quý, 6-8 ÂL giỗ HT Thích Bửu Đảnh, 1-10 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chấn

Hội Quán TÂN HƯNG LONG

Địa chỉ : 282 Nguyễn Tri Phương – ĐT : 8.351756
Năm thành lập : 1934
Người sáng lập : Đức Tông sư Minh Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Nguyên là hội quán T.Ư Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam – Phòng thuốc Nam Phước Thiện – Ngòai ra còn có tên là Chùa Nước Lạnh
Quản tự tiền nhiệm : Chánh hội trưởng Huỳnh Văn Dơn và Sơn Kim (1952-1975)
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-8 ÂL kỷ niệm ngày Đức Tông Sư Minh Trí viên tịch

TRẤN QUỐC

Địa chỉ : 252 Ngô Gia Tự – ĐT : 8.354102
Năm thành lập : 1930
Người sáng lập : Cư sĩ Trần Văn An
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1971, 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Dung
Trụ trì hiện nay : HT Thích Giác Hải
Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-5 ÂL, 12-7 ÂL và 2-9 ÂL giỗ Tổ và lễ Tổ

TỪ NGHIÊM

Địa chỉ : 415-417 Bà Hạt – ĐT : 8.355304
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : NT Thích nữ Như Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Danh lam – Trụ sở Ni bộ Bắc Tông miền Nam – Có Phòng phát hành Kinh sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Ban giám viện
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Hoa
Các ngày lễ lớn trong năm : 8-2 ÂL kỷ niệm Đức Tổ Kiều Đàm Di Mẫu

VIÊN QUANG

Địa chỉ : 288/612 Nguyễn Duy Dương – ĐT : 8.393570
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : NT Thích nữ Phước Hiển
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Phước Hiển

PHƯỜNG 5

Niệm Phật Đường AN KHÁNH

Địa chỉ : 473 Hòa Hảo – ĐT : 8.549791
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Ban Hộ Tự

HUỆ QUANG

Địa chỉ : 321/1282 Vĩnh Viễn – ĐT : 8.531417
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Ông Đặng Văn Tám
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Chúc Giáo, HT Thích Bửu Pháp
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Long
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-11 ÂL giỗ HT Thích Bửu Pháp

VẠN HẠNH

Địa chỉ : 279/1154 Vĩnh Viễn – ĐT : 8.579117
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : HT Thích Giác Ngươn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985, 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Ngươn, HT Thích Giác Đạo, ĐĐ Thích Thiện Thuận
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Ngộ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-1 ÂL giỗ HT Thích Giác Ngươn, 1-9 ÂL giỗ HT Thích Giác Đạo

VĨNH AN ĐƯỜNG

Địa chỉ : 39/2 Nguyễn Tiểu La – ĐT : 8.561552
Năm thành lập : 1951
Người sáng lập : Cư Sĩ Mạnh Chơn
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Cư sĩ trường trai giữ giới không lập gia đình
Quản tự : Cư sĩ Tạ Yêu
Các ngày lễ lớn trong năm : 23-5 ÂL, 15-1 ÂL, 15-7 ÂL lễ hội và lễ vía Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu

Phường 7

LINH QUANG

Địa chỉ : 30i/H Nguyễn Kim – ĐT : 8.531102
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Phương

PHẬT QUANG

Địa chỉ : 217-219 Đào Duy Từ – ĐT : 8.561989
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : HT Thích Huyền Dung
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huyền Dung, HT Thích Phước Cần
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-4 ÂL giỗ HT Thích Phước Cần, 9-4 ÂL giỗ HT Thích Hồng Minh, 3-6 giỗ HT Thích Bích Liên, 25-6 AL giỗ HT Thích Vạn An, 1-11 ÂL giỗ HT Thích Huệ Quang

Phường 9

Tổ Đình ÂN QUANG

Địa chỉ : 243 Sư Vạn Hạnh – ĐT : 8.354383-8.345143 * Fax : 8320258
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : HT Thích Thiện Hòa – Giám đốc Phật học đường Nam Việt, Trị sự trưởng Giáo hội Tăng già Toàn quốc, Phó Tăng Thống GHPGVNTN
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1954, 1957, 1968
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Từ năm 1950-1963 là trụ sở Phật học đường Nam Việt và Giáo hội Tăng giá Nam Việt; Từ năm 1964-1980 là trụ sở viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống GHPGVNTN; Văn phòng Thành hội Phật Giáo Tp.HCM – ĐT : 8.351243; HT Thích Trí Quảng Trưởng Ban Hoằng Pháp T.Ư GHPGVN kiêm Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật Giáo Tp.HCM – ĐT : 8.357437 – Có phòng phát hành kinh sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Hữu, HT Thích Thiện Hòa, HT Thích Minh Hạnh, HT Thích Minh Thành
Viện Chủ : HT Thích Trí Quảng
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Quang
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa, 30-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa, Các ngày lễ lớn của Phật Giáo : Phật Đản, Vu Lan, Vía Phật A Di Đà

Tịnh Thất TƯỜNG VÂN

Địa chỉ : 260/488 Bà Hạt – ĐT : 8.395917
Năm thành lập : 1986
Người sáng lập : SC Thích nữ Dũng Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Dũng Liên

Phường 10

LINH GIÁC

Địa chỉ : 485/29 Lý Thái Tổ – ĐT : 8.324557
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : HT Thích Bửu Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : HT Thích Bửu Tịnh

PHÁP HỘI

Địa chỉ : 702/105 Điện Biên Phủ – ĐT : 8.334029
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : HT Thích Tắc Nghi, HT Thích Đạt Bình
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1960
Đặc điểm : Danh Lam
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tắc Nghi
Trụ trì hiện nay : HT Thích Tắc Tuệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-3 ÂL giỗ HT Thích Đạt Bình, 8-11 ÂL giỗ HT Thích Tắc Nghi

PHÁP VƯƠNG

Địa chỉ : 702/23 Điện Biên phủ
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Roãn

Phường 11

GIÁC MINH

Địa chỉ : 716 Điện Biên Phủ – ĐT : 8.356723
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969
Đặc điểm : Danh lam – Nguyên là trụ sở đầu tiên của Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Đoàn Văn Hoành, HT Thích Đức Nhuận, HT Thích Độ Lượng, HT Thích Đức Nghiệp, HT Thích Thanh Thái, HT Thích Thanh Cát (1955-1996)
Trụ trì hiện nay : HT Thích Đức Nghiệp

KHÁNH ANH

Địa chỉ : 131/12 Ba Tháng Hai – ĐT : 8.331177
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : TT Thích Thiện Tánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ HT Thích Khánh Anh, Nguyên Thượng Thủ kiêm Pháp Chủ Giáo hội Tăng già NamViệt

LINH PHƯỚC

Địa chỉ : 158/64 Ba Tháng Hai
Năm thành lập : 1941
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Hộ Tự

LONG HOA

Địa chỉ : 44 Trần Minh Quyền – ĐT : 8.398283
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : TT Thích Tâm Dung
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Năm 1976-1981 : Trụ sở Ban Liên Lac PGYN quận 10 ; Trú xứ của HT Thích Minh Nguyệt, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh GHPGVN (1981-1985)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Dung ; Cố HT Thích Minh Nguyệt, Viện Chủ (1982-1985)
Trụ trì hiện nay : HT Thích Huệ Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-7 ÂL giỗ HT Thích Hồng Tùng, 28-12 ÂL tưởng niệm cố HT Thích Minh Nguyệt viên tịch

PHƯỚC HẢI

Địa chỉ : 165/17 Ba Tháng Hai – ĐT : 8.324703
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : HT Thích Viên Giác – HT Thích Từ Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1970
Đặc điểm : Chùa có thư viện và Phòng khám bệnh từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Viên Giác, HT Thích Từ Quang
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Nguyện

Phường 12

TỪ ÂN

Địa chỉ : 285/T7A Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.627562
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm thành lập : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Chánh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Tri

VIỆT NAM QUỐC TỰ

Địa chỉ : 16B Ba Tháng Hai – ĐT : 8.652700 – 8.642470
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : GHPGVNTN
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hoa
Trụ trì hiện nay : HT Thích từ Nhơn
Các ngày lễ lớn trong năm : 15-2 ÂL

Phường 13

BỬU ĐÀ

Địa chỉ : 419/4 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.652369
Năm thành lập : 1927
Người sáng lập : HT Thích Như Xướng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1963, 1996
Đặc điểm : Có tượng Phật bằng đồng nặng 6 tấn, cao 4,4 m
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Như Xướng, HT Thích Trí Nghiêm, TT Thích Như Từ (1927-1996)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Thọ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-1 giỗ HT Thích Như Xướng, 22-2 ÂL giỗ TT Thích Như Từ, 3-11 ẤL giỗ HT Thích Trí Nghiêm

Niệm Phật Đường GIÁC HẢI

Địa chỉ : 521/49 Cách Mạng Tháng Tám
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Niệm

HÒA BÌNH

Địa chỉ : 419/36 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.626697
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : HT Thích Bình Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bình Minh, SB Thích nữ Đàm Tuệ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trường
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-11 ÂL giỗ HT Thích Bình Minh

Phường 15

ĐỊNH THÀNH

Địa chỉ : 629/38 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.657648
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Nhật Thiện
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Lệ Trang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-7 ÂL giỗ TổAdd Comment