Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN 12 TP HỒ CHÍ MINH

Được tách ra từ Huyện Hoc môn và được thành lập vào tháng 4/1997, quận12 có diện tích 52,5 Km2, gồm 10 phường và 127.459 dân cư ngụ rải rác trong quận.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận 12 nhiệm lỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động vào ngày 3/5/1997. Nhân sự: TT Thích Thanh Châu, Chánh đại diện; NS Thích nữ Như Hoa, Phó đại diện; ĐĐ Thích Minh Tâm, Thư ký. Văn phòng BĐDPG quận đặt tại Chùa Quàng Đức, Phường Trung Mỹ Tây.

Quận 12 có 13 Chùa Tăng, 12 Chùa Ni, 1 Chùa Cư sĩ, 12 Tịnh xá, Tịnh thất và 158 Tăng Ni thường trú – tạm trú, với trên 30.000 Tín đồ Phật tử. Các chùa tiêu biểu: Quảng Đức, nơi mở hạ liên tục từ năm 1994 đến nay dành cho Chư Tăng huyện Hoc Môn và quận 12; Vĩnh phước, nơi tổ chức an cư từ năm 1988 đến nay dành cho Chư Ni quận 12 và huyện Hoc Môn. Chùa Tường Quang 2 (Phường Tân Thới Nhứt), có Phòng khám bệnh Đông Y miễn phí; Thiên Vân Cổ Tự, Tường Quang (Phường An Phú Đông), Giác Vương, Khánh An…thuộc dạng Chùa Cổ và di tích lịch sử. Phòng Phát hành Kinh Sách đặt ở Chùa Vĩnh Phước.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường Tân Thới Hiệp

AN HÒA

Địa chỉ : 70/1 Quốc lộ 4, khu phố 2 – ĐT : 7.171289
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Cư sĩ Diệu Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1995
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Diệu Huệ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Nhàn

HIỆP TÂM

Địa chỉ : 102/6 Khu phố 3
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : Cư sĩ Thiện Niệm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Thiện Niệm (1966-1978)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tín

HỒNG LIÊN

Địa chỉ : 66/6 ấp 5
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : TT Thích Bửu Thinh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 1993
Trụ trì hiện nay : TT Thích Bửu Thinh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Bửu

PHƯỚC THIỆN AN

Địa chỉ : 16/1 tổ 1, Khu phố 2 – ĐT : 7.171734
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : TT Thích Từ Bi
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 1982
Đặc điểm : Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ – Cơ sở từ thiện xã hội trực thuộc chi nhánh Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Từ Bi, ĐĐ Thích Thiện Liên, ĐĐ Thích Pháp Không (1960-1997)
Viện Chủ : NS Thích nữ Huệ Giác
Quản tự : ĐĐ Thích Pháp Khai

Phường Đông Hưng Thuận

LIÊN HOA

Địa chỉ : C84 Chợ Cầu
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : NS Thích nữ Lệ Bổn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Lệ Bổn (1960-1995)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Huệ

Tịnh Thất LINH SƠN

Địa chỉ : 4/52A Cây Sộp – ĐT : 8.912595
Năm thành lập : 1993
Người sáng lập : SC Thích nữ Trí Túc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Trí Túc
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Thọ

LONG THÀNH

Địa chỉ : 85/4 Nguyễn Văn Quá – ĐT : 8.912254
Năm thành lập : 1936
Người sáng lập : HT Thích Minh Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Trí, HT Thích Hồng Kiên (Thiện Trì) (1936-1952)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Tâm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 13-1 ÂL giỗ HT Thích Thiện Trí, 7-7 ÂL giỗ HT Thích Minh Trí

Tinh Thất TÂN LẬP

Địa chỉ : 2/2 Nguyễn Văn Quá – ĐT : 8.857450
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : TT Thích Thiện Chuẩn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Chuẩn (Viên Tịch)

TÂN THÀNH

Địa chỉ : 2/1 ấp Đồng Tiến – ĐT : 8.911742
Năm thành lập : 1918
Người sáng lập : HT Thích Chơn Không
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1962, 1971
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chơn Không, TT Thích Hoằng Nghĩa (1918-1985)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Đồng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-2 ÂL giỗ TT Thích Hoằng Nghĩa, 1-3 ÂL giỗ HT Thích Chơn Không

THIÊN MINH

Địa chỉ : 196B Chợ Cầu – ĐT : 8.917348
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Pháp Long
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Long, ĐĐ Thích Bửu Minh (1970-1984)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hà
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 13-9 ÂL giỗ HT Thích Pháp Long

THIÊN VÂN Cổ Tự

Địa chỉ : 1/135 Cây Sộp – ĐT : 8.910865
Năm thành lập : 1808
Người sáng lập : HT Thích Huyền Đăng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1943, 1953, 1981
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huyền Đăng, HT Thích Từ Nhơn
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tâm

VẠN HẠNH

Địa chỉ : 29/2 Bàu Nai
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : TT Thích Như Tiên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1976
Trụ trì hiện nay : TT Thích Như Tiên

Phường Trung Mỹ Tây

QUẢNG ĐỨC

Địa chỉ : 193D Quốc lộ 22, Quang Trung – ĐT : 8.912089
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Phật tử địa Phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988
Đặc điểm : Văn phòng BĐDPG quận 12 – Điểm ACKH dành cho Chư Tăng từ năm 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Quảng Phước, ĐĐ Thích Minh Tuyền, SC Thích nữ Tắc An, ĐĐ Thích Minh Luân, ĐĐ Thích Minh Thành, ĐĐ Thích Chơn Minh, SC Thích nữ Diệu Tâm (1970-1987)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Châu

Phường Tân Thới Nhứt

BỬU LÂM

Địa chỉ : 19/8 Thuận Kiều
Năm thành lập : 1945
Người sáng lập : HT Thích Trí Nghiêm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1963
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Nghiêm, SB Thích nữ Như Tịnh (1945-1986)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Đồng Tâm

BỬU TẠNG

Địa chỉ : 38/9 Thuận Kiều
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Thị Song
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1969
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Huỳnh Thị Song và Trần Thị Phương (1962-1989)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Minh

Tinh Thất LIÊN TRÌ

Địa chỉ : 19/10A Khu Phố Thuận Kiều
Năm thành lập : 1992
Người sáng lập : SC Thích nữ Ngộ Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Ngộ Phước
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Lệ Tấn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

TƯỜNG QUANG 2

Địa chỉ : 19/9 Thuận Kiều – ĐT : 8.912227
Năm thành lập : 1932
Người sáng lập : HT Thích Chánh Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1945, 1951, 1957, 1965, 1968
Đặc điểm : Có phòng Khám bệnh từ thiện miễm phí
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Đạo (1932-1990)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-1 ÂL giỗ HT Thích Chánh Đạo

Tịnh Thất TRÚC HƯƠNG

Địa chỉ : Phường Tân Thới Nhứt
Năm thành lập : 1995
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Lộc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Lộc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Như Lộc
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chánh Huệ

VĨNH PHƯỚC

Địa chỉ : 28/10A Trường Chinh, Khu Phố 3 – ĐT : 8.911072
Năm thành lập : 1976
Người sáng lập : NT Thích nữ Huyền Học
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Đặc điểm : Điểm ACKH hàng năm của Chư Ni trong quận
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Huyền Học (1976-1989)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-1 ÂL giỗ NT Thích nữ Huyền Học

Phường An Phú Đông

KHÁNH AN

Địa chỉ : 1055/3D, Khu Phố 3
Năm thành lập : 1905
Người sáng lập : TT Thích Trí Hiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981, 1985, 1993
Đặc điểm : Chùa tọa lạc tại nơi khu di tích truyền thống (Chiến Khu An Phú Đông)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Hiển, TT Thích Hồng Lạc (1905-1947)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Chơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 22-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

TƯỜNG QUAN

Địa chỉ : 581/V
Năm thành lập : 1942
Người sáng lập : HT Thích Pháp Dõng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1945, 1973
Đặc điểm : 1945-1946 : Văn phòng hội Phật Giáo Cứu quốc Tỉnh Gia Định
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Dõng, TT Thích Thiện Ngộ (1942-1975)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Phước Thiện
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-3 ÂL, 5-10 ÂL và 8-11 ÂL giỗ Chư vị trụ trì tiền nhiệm

Phường Thạnh Xuân

Tịnh Xá BỬU PHƯỚC

Địa chỉ : 80/B Khu Phố 5
Năm thành lập : 1994
Người sáng lập : ĐĐ Thích Bửu Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Bửu Phước

LONG THẠNH

Địa chỉ : 1C Khu Phố 4 – ĐT : 7.124056
Năm thành lập : 1800
Người sáng lập : HT Thích Như Thế
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Như Thế
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Mẫn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ HT Thích Như Thế

Tịnh Xá NGỌC PHƯỚC

Địa chỉ : 39/1 Khu Phố 7 – ĐT : 8.919917
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Liên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Vị Liên

PHÁP TẠNG

Địa chỉ : 38/4 khu phố 1 – ĐT : 8.919178
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : Cư sĩ An Thiện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ An Thiện (Viên tịch)

QUAN ÂM điện

Địa chỉ : 102/4 Khu phố 3
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : Nguyễn Thị Giàu (Sa di Ni Thích nữ Diệu Hạnh)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Quản tự tiền nhiệm : Nguyễn Thị Giàu (Sa di Ni Thích nữ Diệu Hạnh)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chánh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-2ÂL, 19-6ÂL, 19-9ÂL vía Quan Âm; 9-9ÂL giỗ Sa di Ni Thích nữ Diệu Hạnh

THIÊN LINH Am

Địa chỉ : 18/4 Hương Lộ 12, Khu Phố 3
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Thị Sâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Huỳnh Thị Sâm
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Mẫn

Phường Tân Chánh Hiệp

AN LẠC

Địa chỉ : 4/7A
Năm thành lập : 1996
Người sáng lập : HT Thích Giác Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : HT Thích Giác Hương

Tịnh Thất GIÁC QUANG

Địa chỉ : 121/2
Năm thành lập : 1992
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Liên

GIÁC VƯƠNG

Địa chỉ : 110/1 Quang Trung
Năm thành lập : 1885
Người sáng lập : HT Thích Thiện Bình – HT Thích Như Thọ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1961, 1971, 1994, 1995
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-11 giỗ Thầy Tổ

Phường Thới An

HƯNG QUANG

Địa chỉ : 7/4 Khu Phố 2 – ĐT : 8.917547
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Pháp Chơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Chơn, NS Thích nữ Huệ Minh (1960-1998)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nguyên Thảo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-3 ÂL giỗ NS Thích nữ Huệ Minh

NGUYÊN NGỘ

Địa chỉ : 37/3 tổ 2 – ĐT : 7.020155
Năm thành lập : 1996
Người sáng lập : ĐĐ Thích Nhuận Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhuận Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-4 ÂL giỗ HT Thích Viên Nhơn

Tịnh Thất LINH SƠN

Địa chỉ : 22/2 Khu Phố 1
Năm thành lập : 1995
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Xuân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Xuân

THUẬN BÀI

Địa chỉ : 99/4 Khu Phố 2
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : Hội Phật tử Thuận Bài
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Đạo

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ : 114/2 Khu Phố 2 – ĐT : 7.170310
Năm thành lập : 1930
Người sáng lập : HT Thích Bửu Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1942, 1968, 1972
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bửu Quang, HT Thích Bửu Năng, SB Thích nữ Thiện Phước
Trụ trì hiện nay : TT Thích Ngộ Tâm

Phường Hiệp Thành

PHÁP THẠNH

Địa chỉ : 77/2 Khu Phố 1 – ĐT : 7.175659
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : HT Thích Tắc Ngộ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tắc Ngộ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-1 giỗ HT Thích Tắc Ngộ, 19-10 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Hiền

Tịnh Thất TRÚC LÂM

Địa chỉ : 18/1 Tân Thới Đông
Năm thành lập : 1993
Người sáng lập : SC Thích nữ Huệ Nghiêm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Nghiêm

Phường Thạnh Lộc

AN LINH

Địa chỉ : 43 tổ 4, ấp 4 – ĐT : 8.919600
Năm thành lập : 1906
Người sáng lập : Cư sĩ Trương Văn Đệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1956
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Lạc, NS Thích nữ Tịnh Mạng, Cư sĩ Trần Thị Hương
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ALA giỗ Tổ

BÁO ÂN

Địa chỉ : Khu Phố 3
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : Cư sĩ Lê Văn Hanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Cư sĩ Lê Văn Hanh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Quang

Tu Viện ĐỊNH HƯƠNG

Địa chỉ : 132 Khu Phố 3
Năm thành lập : 1995
Người sáng lập : Cư sĩ Trương Quế Đức – PD : Lệ Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Trương Quế Đức
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lệ Huệ

THIÊN VÂN

Địa chỉ : 18 Khu Phố 3 – ĐT : 7.160423
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : HT Thích Thiện Hào
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hào
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Bửu TấnAdd Comment