Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa ở quận Bình Tân và huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN BÌNH TÂN VÀ HUYỆN BÌNH CHÁNH

Bình Chánh, Huyện ngoại thành, là cửa ngõ giao lưu giữa Tp.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Huyện Bình Chánh gồm 20 xã,diện tích 303.3 Km2 và dân số 263.883 người.

Huyện Bình Chánh có 80 ngôi Chùa, 5 Tịnh xá, 2 Tịnh thất và 1 Niệm Phật Đường (1 Chùa Nam Tông, 3 Tịnh xá Khất Sĩ). Các Chùa thuộc địa bàn huyện đều nằm rải rác ở các xã, kinh tế tự túc, chủ yếu sống bằng nghề Nông. Thời kỳ kháng Chiến Chống Pháp và Chống Mỹ, phần nhiều các Chùa là cơ sở Cách Mạng, cụ thể như: Chùa Long Thạnh “tiêu thổ kháng chiến”. Về văn hóa, Chùa Huê Nghiêm là nơi đào tạo Tăng tài từ năm 1963 đến năm 1985. Và Bát Bửu Phật Đài (Phật cô đơn) hiện nay là nơi chiêm bái của khách thập phương đến tham quan vãn cảnh. Tại huyện Bình Chánh có 303 Tăng Ni thường trú-tạm trú và 150.000 tín đồ Phật tử . Phòng Phát hành Kinh Sách đặt tại Bát Bửu Phật Đài.

Các Chùa tiêu biểu: Long Thạnh (Xã Tân Tạo) và Vạn Phước (Xã Bình Trị Đông) thuộc dạng Chùa Cổ, Bát Bửu Phật Đài thuộc thắng cảnh du lịch. Chùa Huê Nghiêm (Thị Trấn An Lạc) là trung tâm Giáo dục đào tạo Tăng tài trước đây, Chùa Nam Tông (Thị Trấn An Lạc) tiêu biểu cho Hệ Phái Phật Giáo Nam Tông.

Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Bình Chánh nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay do TT Thích Thiện Bổn làm Chánh Đại Diện; ĐĐ Thích Nhật Ấn, Phó Đại Diện; NS Thích nữ Như Phương, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Thị Trấn An Lạc

Ni Viện DIỆU QUANG

Địa chỉ: 477/5 Kinh Dương Vương, Khu Phố 1 – ĐT: 8.753898
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: NS Thích nữ Trí Phát
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1970
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Trí Phát
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hải
Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-3 ÂL, 16-3 ÂL, 11-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

HUỆ NGHIÊM

Địa chỉ: An dưỡng địa, Khu Phố 2 – ĐT: 8.750982 – 8.756296 – 8.756352 – 8.756443
Năm thành lập: 1952
Người sáng lập: HT Thích Thiện Hòa
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1965, 1989
Đặc điểm: Là nơi tu học của Chư Tăng với các tên: Trường Trung Đẳng Phật Học Chuyên Khoa, Phật học viện Huệ Nghiêm gồm 400 Tăn Sinh, Viện Cao Đẳng Phật Học Viện Huệ Nghiêm (1963-1985)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Bửu Huệ
Trụ trì hiện nay: TT Thích Chơn Lạc
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-10 ÂL giỗ HT Thích Bửu Huệ

NAM TÔNG

Địa chỉ: 2/193 Khu Phố 2 – ĐT: 8.754246
Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: HT Thích Siêu Việt
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Hạnh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 2-9 ÂL giỗ HT Thích Siêu Việt, 16-9 ÂL lễ Dâng Y

SÙNG QUANG

Địa chỉ: 61 Khu Phố 1 – ĐT: 8.752249
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: TT Thích Thiện Phước
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Phước
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Huệ Thanh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-2 ÂL giỗ Tổ

TỪ HẠNH

Địa chỉ: 392/1 Khu Phố 1 – ĐT: 8.776178
Năm thành lập: 1956
Người sáng lập: NS Thích nữ Trí Phát
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1976
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Trí Phát
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Trí Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Bình Chánh

CHIẾU MINH

Địa chỉ: C9/15 ấp 3
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Phước
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Phước

Tịnh Thất GIÁC HUỆ

Địa chỉ: Ấp 3
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: Tỳ Kheo Thích Giác Huệ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự: Ban Hộ Tự

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ: 2/14 ấp 2 – ĐT: 8.758605
Năm thành lập: 1982
Người sáng lập: SC Thích nữ Như Thiện
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1989
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Thiện

LONG THỌ

Địa chỉ: B11/3 ấp 2 – ĐT: 8.758640
Năm thành lập: 1919
Người sáng lập: HT Thích Huệ Chiếu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1949
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Chiếu, HT Thích Huệ Năng, HT Thích Thiện Huệ
Đặc điểm: Nơi đặt Văn phòng Ban LLPGYN huyện Bình Chánh
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thanh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Huệ

PHÁP CHIẾU

Địa chỉ: C6/22 ấp 3
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: HT Thích Khoan Thuộc
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Khoan Tiếp

PHÁP HIỆP

Địa chỉ: C7/35 ấp 3
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: ĐĐ Thích Đạt Huệ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự: Ban Hộ Tự

Tịnh Thất PHÁP HOA

Địa chỉ: D8/28 ấp 1
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Ngọc
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Ngọc

PHÁP MINH

Địa chỉ: C6/23 ấp 3
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: ĐĐ Thích Khoan Dẫn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Khoan Dẫn

PHÁP TẠNG

Địa chỉ: 36/6 Bình Chánh,ấp 3
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập: HT Thích Khoan Thuộc
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: HT Thích Khoan Thuộc

PHÁP THẠNH

Địa chỉ: C13/7 ấp 3
Năm thành lập: 1949
Người sáng lập: HT Thích Đạt Mẫn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Đạt Mẫn
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Mỹ

PHÁP THÀNH

Địa chỉ: C14/40 ấp 3 – ĐT: 7.505180
Năm thành lập: 1931
Người sáng lập: HT Thích Khoan Lương
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Liễu Ái, HT Thích Khoan Lượng
Trụ trì hiện nay: Tỳ Kheo Thích Thiện Duyên
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-5 ÂL, 25-5 ÂL giỗ HT Thích Khoan Lương, 28, 29-11 ÂL giỗ HT Thích Liễu Ái

PHƯỚC THIỀN

Địa chỉ: B7/37 ấp 3
Năm thành lập: 1940
Người sáng lập: Phật tử Phan Thị Hạp (Pháp Danh Diệu Thiện)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1991
Quản tự tiền nhiệm : Phật tử Phan Văn Xô (Thiện Ân)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9-9 ÂL giỗ Tổ

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ: C13/6 – ĐT: 8.758512
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Huấn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1987, 2002
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Tịnh Danh
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Chúc Hải
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-6 ÂL giỗ vị khai sơn Chùa

THÍCH CA

Địa chỉ: C11/16 ấp 3 – ĐT: 8.758636
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập: HT Thích Thiện Đức
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1991, 2002
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Đức
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Chúc Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 1-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Đức

Xã An Phú Tây

PHÁP TẤN

Địa chỉ: ấp 1 đường Bờ Ga
Năm thành lập: 1965
Người sáng lập: TT Thích Đạt Truyền
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Đạt Truyền

Xã Bình Hưng

AN HÒA

Địa chỉ: 784 Liên tỉnh Lộ 5, ấp 2
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: ĐĐ Thích Huệ Tánh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Huệ Tánh
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

LINH SƠN

Địa chỉ: 78 Liên tỉnh Lộ 5, ấp 1
Năm thành lập: 1922
Người sáng lập: HT Thích Chánh Thọ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1966
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chánh Thọ, HT Thích Đạt Pháp, HT Thích Đạt Cường
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Đạt Thuận
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-5 ÂL giỗ HT Thích Đạt Cường

PHÁP VIÊN

Địa chỉ: A12/16, ấp 1, tổ 4, liên tỉnh lộ 50 – ĐT: 8.757458
Năm thành lập: 1962
Người sáng lập: NS Thích nữ Tắc Luật
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1985
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Tắc Luật
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích An Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-12 ÂL giỗ Tổ

THIÊN TRÌ

Địa chỉ: B15/20 Liên tỉnh lộ 50, ấp 2 – ĐT: 8.757407
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập: HT Thích Pháp Chí (Thiện Dụng)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1965
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Pháp Chí
Quản tự: ĐĐ Thích Huệ Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10-7 ÂL giỗ Tổ Thiên Thai (HT Thích Huệ Đăng)

Xã Bình Hưng Hòa

DI LẶC

Địa chỉ: 17/39 ấp 3 – ĐT: 8.755038
Năm thành lập: 1942
Người sáng lập: TT Thích Trí Chơn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1950
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Trí Chơn
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Kim
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 5-5 ÂL giỗ TT Thích Trí Chơn

ĐẠI GIÁC

Địa chỉ: 170/40 ấp 3
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: Hội Nghĩa Trang Đại Giác
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Thành
Quản tự: Ban Hộ Tự

GIÁC ĐỊNH

Địa chỉ: 8/49 ấp 1 – ĐT: 8.755077
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: HT Thích Hồng Đạo
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Thái
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-7 ÂL, 24-10 ÂL giỗ Tổ

GIÁC HẢI

Địa chỉ: 17/38 ấp 3 – ĐT: 7.500552
Năm thành lập: 1957
Người sáng lập: HT Thích Giác Hải
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Nghĩa Trang Giác Hải

Tịnh Xá GIÁC NIỆM

Địa chỉ: 8/15 ấp 5 – ĐT: 8.755154
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: TT Thích Cảnh Quang
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Cảnh Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 26-1 ÂL và 14-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

KIM CƯƠNG

Địa chỉ: 17/64 ấp 8, đường Bình Long – ĐT: 7.500063
Năm thành lập: 1997
Người sáng lập: SC Thích nữ Tâm Phụng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Tâm Phụng

PHỔ HUỆ

Địa chỉ: 14/28 ấp 3
Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: TT Thích Bửu Sơn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Bửu Sơn
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Niệm
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 26-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHƯỚC HÒA PHẬT TỰ

Địa chỉ: 12/10 ấp 7 – ĐT: 7.650941
Năm thành lập: 1968
Người sáng lập: HT Thích Thiện Hòa
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 2002
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Hòa
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Bình Trị Đông

MAI SƠN

Địa chỉ: 62/10 Bà Hom, ấp 4
Năm thành lập: 1946
Người sáng lập: Bà Tô Thị Huê (Pháp Danh Diệu Tăng)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1956, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Huyền Dung, HT Thích Trí Minh (1946-1989)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hoa

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ: C3/11 Bà Hom – ĐT: 8.760838
Năm thành lập: 1850
Người sáng lập: Cụ Hứa Văn Điệu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1989
Đặc điểm: Trước đây là Liên Hải Phật học đường
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Như Hảo
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Viên Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-7 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

Xã Đa Phước

LINH HÒA

Địa chỉ: 4/17 Quốc Lộ 5
Năm thành lập: 1962
Người sáng lập: Cư sĩ Phạm Hữu Tích
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Cư sĩ Phạm Hữu Tích, TT Thích Thiện Hiền
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Triệu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: Tháng 5 và tháng 10 ÂL

Tịnh Xá NGỌC PHƯỚC

Địa chỉ: 18/6 ấp 5, Liên Tỉnh Lộ 50
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: ĐĐ Thích Bửu Pháp
Hệ phái: KHẤT SĨ
Năm trùng tu: 1972
Đặc điểm: Năm 1960, Chùa tên là Bửu Phước thuộc Hệ phái Bắc Tông
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Bửu Pháp, TT Thích Giác Khai
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Giác Hạnh

PHƯỚC HỘIĐịa ch

ỉ: D5/171A, ấp 4, Liên tỉnh lộ 50
Năm thành lập: 1800
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Thiện Hiền
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Tĩnh Trang

TAM BỬU

Địa chỉ: ấp 2, Liên tỉnh lộ 50
Năm thành lập: 1920
Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Phước
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Thiện Phước
Quản tự: Ban Hộ Tự

Xã Bình Lợi

PHÁP THÀNH

Địa chỉ: D8/35, tổ 8, ấp 4 – ĐT: 8.753110
Năm thành lập: 1989
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Đạt Hảo
Trụ trì hiện nay: Tỳ Kheo Thích Tắc Quý

Xã Hưng Long

LONG PHƯỚC

Địa chỉ: E38/57 ấp 5
Năm thành lập: 1933
Người sáng lập: Phật tử Hứa Văn Dậu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1961
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Thầy Thích Như Đắc, Tỳ Kheo Thích nữ Diệu Bửu
Trụ trì hiện nay: HT Thích Huệ Pháp

PHÁP HẢI

Địa chỉ: B9/17 Tân Liễu – ĐT: 7.690120
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập: TT Thích Tắc An
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 2002
Đặc điểm: Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Tắc An
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Ngọc
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-10 ÂL giỗ TT Thích Tắc An

PHÁP CHƠN

Địa chỉ: 53 ấp 4
Năm thành lập: 1974
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Từ

Tịnh Xá PHÁP HOA

Địa chỉ: ấp 1
Năm thành lập: 1974
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Tắc Huệ

PHÁP HOẰNG

Địa chỉ: D18/40 ấp 4 – ĐT: 7.690023
Năm thành lập: 1954
Người sáng lập: HT Thích Thiện Phùng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1987
Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Phùng

PHÁP LẠC

Địa chỉ: Số 14, ấp 2
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: Tỳ Kheo Thích Tắc Long
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tỳ Kheo Thích Tắc Long
Quản tự: Cư sĩ Lê Thị Vang

PHÁP LIÊN

Địa chỉ: 7/31 ấp 3 – ĐT: 7.691077
Năm thành lập: 1934
Người sáng lập: HT Thích Tắc Hữu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tắc Hữu
Trụ trì hiện nay: TT Thích Tắc Huệ

PHÁP VƯƠNG

Địa chỉ: C23/27 ấp 3
Năm thành lập: 1936
Người sáng lập: HT Thích Tắc Vương
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1990
Đặc điểm: Có phòng châm cứu từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tắc Vương
Trụ trì hiện nay: TT Thích An Bình
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-12 ÂL giỗ HT Thích Tắc Vương

PHỔ MINH

Địa chỉ: số 1, ấp 5
Người sáng lập: Phật tử Trần Văn SC Thích nữủng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm thành lập: 1968
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Thiện Minh
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thông

PHỔ QUANG

Địa chỉ: D26/43 ấp 4 – ĐT: 7.690258
Năm thành lập: 1962
Người sáng lập: TT Thích Thiện Bổn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Bổn
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Phúc

TỊNH ĐỨC

Địa chỉ: 4/8 ấp 4 – ĐT: 8.762032
Năm thành lập: 1973
Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Sanh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Sanh

Xã Phong Phú

LONG SƠN

Địa chỉ: 279/Q ấp 1, liên tỉnh lộ 50
Năm thành lập: 1906
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Lương

Tịnh Xá NGỌC AN

Địa chỉ: D23/621 ấp 4 – ĐT: 7.610206
Năm thành lập: 1973
Người sáng lập: NS Thích nữ Kiên Liên
Hệ phái: KHẤT SĨ
Năm trùng tu: 1992
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Kiên Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHỔ ÂN

Địa chỉ: A11/338, ấp 1 – ĐT: 7.610370
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập: Cư sĩ Huỳnh Thị Muôn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự: SC Thích nữ Tịnh Cảnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-3 ÂL và 25-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

THIỆN PHƯỚC

Địa chỉ: E6/167 liên tỉnh lộ 50 – ĐT: 8.757169
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: HT Thích Thiện Thành
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1986
Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

TỪ LÂM

Địa chỉ: D5/148, ấp 4. liên tỉnh lộ 50 – ĐT: 8.757137
Năm thành lập: 1939
Người sáng lập: HT Thích Chơn Huệ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chơn Huệ, Thầy Thích Chơn Định, Thầy Thích Thiện Minh
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 6-1 ÂL và 8-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Tân Nhựt

LONG TRIỀU

Địa chỉ: D3/87 ấp 4
Năm thành lập: 1842
Người sáng lập: HT Thích Hải Nguyên
Trụ trì hiện nay: HT Thích Tâm Thông
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-8 ÂL giỗ Tổ

PHÁP BỬU 1

Địa chỉ: C6/160 ấp 3
Năm thành lập: 1950
Người sáng lập: ĐĐ Thích Đạt Huệ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1957
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Đạt Hụê
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Tường
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHÁP BỬU 2

Địa chỉ: 12/8 ấp 3
Năm thành lập: 1967
Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Bé
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1991
Quản tự: Cư sĩ Nguyễn Văn Bé

PHÁP MINH

Địa chỉ: D6/179
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập: HT Thích Thiện Hương (Đạt Bằng)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1977
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Hương, TT Thích Thiện Tâm
Quản tự: Cư sĩ Lê Thành Trung

PHƯỚC LONG

Địa chỉ: D5/156 ấp 4
Năm thành lập: 1722
Người sáng lập: HT Thích Liễu Toàn, đời thứ 37, dòng Lâm Tế
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Dạng Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Liễu Toàn
Quản tự: Sa di Thích Thiện Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-3 ÂL, 25-5 ÂL, 20-9 ÂL và 20-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHÁP HỤÊ

Địa chỉ: E9/194 ấp 6
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện Quang
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Thiện Quang
Quản tự: Cư sĩ Nguyễn Thị Bảy
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Tân Tạo

BÌNH AN

Địa chỉ: B7/10, ấp 2, Hương lộ 34 – ĐT: 7.505017
Năm thành lập: 1936
Người sáng lập: Chùa của gia tộc
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1983
Đặc điểm: Cải Gia Vi Tự – Có tổ chức nuôi các Cụ Già neo đơn
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Tùng Tín
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8-12 ÂL

GIÁC PHƯỚC

Địa chỉ: A4/14Q – ĐT: 8.770144
Năm thành lập: 1974
Người sáng lập: TT Thích Thiện Nghĩa
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Đặc điểm: Năm 1981-1985 là Văn Phòng BĐDPG huyện Bình Chánh – Khuông viên Chùa là An dưỡng địa với trên 4.000 ngôi mộ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Nghĩa (1974-1975)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Huệ Thông
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-7 ÂL, 10-12 ÂL Giỗ Thầy Tổ

LONG THẠNH

Địa chỉ: C15/20 ấp 3, tỉnh lộ 10 – ĐT: 7.660279
Năm thành lập: 1740
Người sáng lập: Thiền Sư Tổ Đạt-Trí Tâm, đời thứ 36 Thiền Phái Lâm Tế, dòng đạo Bổn Nguyên
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1946, 1979, 1993
Đặc điểm: Chùa cổ – Di tích lịch sử – Văn Phòng BĐDPG huyện Bình Chánh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Trí Tâm, HT Tiên Cần-Từ Nhượng, HT Minh Nghĩa-Chơn Như, HT Minh Nhiên-Hoằng Chiếu, HT Minh Hòa-Hoan Hỷ, HT Như Hào-Thiên Quang, HT Như Nhượng-Quảng Chơn, HT Hồng Đạo-Bửu Ý (1740-1996)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Ấn (Nhật Ấn)
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25, 26-1 ÂL, 5, 6-8 ÂL, 28, 29-11 giỗ Tổ và Chư vị trụ trì tiền nhiệm

Tịnh Xá LỤC XUYÊN

Địa chỉ: C5/60 – ĐT: 8.765218
Năm thành lập: 1955
Người sáng lập: Ông Đoàn Văn Dặm
Hệ phái: KHẤT SĨ
Đặc điểm: Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-1 ÂL, 6-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Tân Quý Tây

LIÊN HOA

Địa chỉ: 2/14 ấp 2 – ĐT: 8.758605
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: NS Thích nữ Như Thành, NS Thích nữ Như Tâm
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1976
Đặc điểm: Có lớp học tình thương 19-5
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Tâm, NS Thích nữ Như Bửu
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Phương
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-1 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Tâm, 1-5 ÂL giỗ Bổn Tộc

MINH SƯ

Địa chỉ: 15/7 ấp 3 – ĐT: 7.600428
Năm thành lập: 1963
Người sáng lập: Cư sĩ Phan Trường Cửu (Pháp Danh Đạo Thành)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1974
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Đạo Thành
Quản tự: Cư sĩ Đoàn Thị Thiền (Pháp Danh Hồng Cúc)
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 6-12 ÂL giỗ Cư sĩ Đạo Thành

PHÁP MINH

Địa chỉ: 17/6 ấp 1
Năm thành lập: 1968
Người sáng lập: ĐĐ Thích Thiện An
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện An

VĨNH PHƯỚC

Địa chỉ: 20/1 ấp 3 – ĐT: 7.600531
Năm thành lập: 1963
Người sáng lập: Cư sĩ Ngô Trinh Tồng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1998
Quản tự tiền nhiệm: Cư sĩ Huỳnh Thị Đang, Ngô Trinh Tồng, Ngô Trinh Bá, Ngô Trinh Tường, Huỳnh Thanh Hương
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Tùng
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 29-1 ÂL, 22-2 ÂL giỗ Thầy Tổ và vị sáng lập Chùa

Xã Tân Kiên

PHÁP NGUYÊN

Địa chỉ: C8/15 Hương lộ 6, ấp 3 – ĐT: 8.858129
Năm thành lập: 1967
Người sáng lập: TT Thích Thiện Thành
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1975
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Thành
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Bửu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-8 ÂL giỗ Tổ

PHÁP TỊNH

Địa chỉ: D15/21 ấp 4 – ĐT: 7.600570
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: TT Thích Thiện Huệ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1991
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Huệ

SÙNG PHƯỚC

Địa chỉ: ấp 4
Năm thành lập: 1853
Người sáng lập: HT Yết ma Ngà (Thầy Hai Lâm
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Yết ma Ngà
Quản tự: Cư sĩ Phan Thị Xích

TỪ QUANG

Địa chỉ: B1/7 quốc lộ 1, ấp 2 -ĐT: 8.762711
Năm thành lập: 1957
Người sáng lập: Bà Phạm Thị Trần
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1971
Đặc điểm: Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thanh Phong
Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Lực
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-3 ÂL giỗ HT Thích Thanh Phong

Xã Qui Đức

ĐỒNG TÂM

Địa chỉ: 40/6 ấp 2
Năm thành lập: 1961
Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Hỷ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm thành lập: 1970
Đặc điểm: Cải Gia Vi Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Hỷ, HT Thích Minh Nguyện (1961-1975)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Nhật Thọ
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-12 ÂL giỗ HT Thích Minh Nguyện

Tịnh Xá PHÁP HỶ

Địa chỉ: C15/11 Hương Lộ 11, ấp 3 – ĐT: 8.252540
Năm thành lập: 1962
Người sáng lập: TT Thích Tắc Minh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Tắc Minh
Quản tự: Cư sĩ Lãng Cửu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-3 ÂL giỗ TT Thích Tắc Minh

Xã Tân Túc

LONG KHÁNH

Địa chỉ: E4/6 ấp 5 – ĐT: 7.600182
Năm thành lập: 1867
Người sáng lập: Bà Lý Thị Bằng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: 1887, 1901, 1970, 1985, 1992, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Bà Lý Thị Bằng, HT Thích Hồng Khoa, NS Thích nữ Mỹ Phổ, NS Thích nữ Mỹ Tâm (1867-1972)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Mỹ Viên
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-3 ÂL, 28-4 ÂL và 21-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHÁP LIÊN

Địa chỉ: C8/18 ấp 3
Năm thành lập: 1955
Người sáng lập: HT Thích Khoan Bửu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Trước thuộc xã Tân Kiên
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Khoan Thuộc
Trụ trì hiện nay: TT Thích Đạt Căn
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-5 ÂL, 20-8 ÂL và 19-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHƯỚC AN

Địa chỉ: A8/7 ấp 1, Chợ Đệm – ĐT: 7.605408
Năm thành lập: 1830
Người sáng lập: Cư sĩ Thiện Nhẫn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1987
Đặc điểm: Dạng Chùa cổ
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Thiện Nhẫn
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Ngộ

TAM BỬU

Địa chỉ: B10/5 ấp 5 – ĐT: 8.756912
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Hạnh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1985
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Hạnh
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Lạc

THẠNH PHƯỚC

Địa chỉ: B8/56 ấp 2 – ĐT: 7.600143
Năm thành lập: 1947
Người sáng lập: TT Thích Thiện Chánh (Thầy Hai Trị)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Chánh
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Hiếu

Xã Vĩnh Lộc B

GIÁC THẠNH

Địa chỉ: E20/5 ấp 5
Năm thành lập: 1922
Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Thị Tỏ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Hồng Cơ
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Liên Đức
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9-1 ÂL, 8-3 ÂL, 25-9 ÂL, 10-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Xã Lê Minh Xuân

BÁT BỬU PHẬT ĐÀI (Phật Cô Đơn)

Địa chỉ: ấp 1 – ĐT: 8.772114 – 7.660086
Năm thành lập: 1959 – 1961
Người sáng lập: Cư sĩ Ngô Chí Bình
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1968
Đặc điểm: Khu Di tích Văn Hóa Du Lịch
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Bổn4 thoughts on “Địa chỉ các chùa ở quận Bình Tân và huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

  1. Kính gửi đạo hữu địa chỉ

   1. chùa HUÊ LÂM
   số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, tp Hồ Chí Minh
   gần nhà sách Nguyễn Văn Cừ và chợ Cây Gõ

   2. Chùa HUỆ LÂM
   số 154 đường Tùng Thiện Vương, Phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

   Vì không rõ nên TTLL đưa hai địa chỉ. Mong rằng có thể giúp Đạo hữu tìm được địa chỉ mong muốn

   Kính
   TTLL

   1. xin cho tôi được biết thông tin va địa chỉ chùa HUÊ LÂM 3. DC 1004/6/7 TỈNH LỘ 10. BÌNH TRỊ ĐÔNG . Đã chính xác chưa và không biết chùa này nằm ở đoạn nào tren đường tỉnh lộ 10.
    cảm ơn

    1. Thành thật xin lỗi đạo hữu. TTLL không ở tp Hồ Chí Minh nên không đến tận nơi.
     Thông tin trên là TTLL sưu tầm. Qua thời gian cũng có thể chùa thay đổi hoặc trùng tu.
     Mong đạo hữu hoan hỷ thông cảm.

Add Comment