Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa ở quận Phú Nhuận – thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN PHÚ NHUẬN TP HỒ CHÍ MINH

Quận Phú Nhuận có 15 Phường, diện tích 5,1 Km2, dân số 202.454 người.

Quận Phú Nhuận là địa bàn cư trú của nhiều vị lãnh đạo T.Ư GHPGVN, Có cơ sở giáo dục Phật Giáo: Viện Nghiên Cứu Phật học, Học Viện PGVN, Hội đồng viên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam đặt tại Thiền Viện Vạn Hạnh; Có cơ sở Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo tại Chùa Pháp Hoa thành lập ngày 10/01/1988, chữa bệnh miễn phí; Tổ Đình Quán Thế Âm, nơi Trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức; Chùa Linh Sơn, Trường học Ni đầu tiên tại miền Nam; Chùa Phú Long thuộc dạng Chùa Làng Cổ xưa. Quận Phú Nhuận có 39 cơ sở Tự Viện (1 Tịnh Thất, 1 Tịnh Xá Khất Sĩ, 1 Chùa Hoa), 147 Tăng Ni thường trú-tạm trú. 65.200 Tín đồ Phật tử. Có 2 đạo tràng, 3 cơ sở từ thiện: Trường Mẫu Giáo Dân Lập Bán Trú Chùa Giác Tâm; Phòng Khám Đông Y và Châm Cứu Chùa Khánh Nam. Các Chùa Hưng Thạnh,Pháp Hoa, Từ Vân, Phổ Quang thuộc dạng Di Tích Lịch SC Thích nữ Sử; Phòng Phát Hành Kinh Sách tại Thiền Viện Vạn Hạnh.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm Kỳ V (1997-2002) do HT Thích Như Niệm làm Chánh Đại Diện; Cố HT Thích Tài Quang, Phó Đại Diện; TT Thích Hạnh Tu, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê năm 1997)

Phường 1

GIÁC TÂM

Địa chỉ : 324B Phan Đình Phùng – ĐT : 8.442901
Năm thành lập : 1958 (Năm 1960 giao cho Hội Phật học Tỉnh Gia Định)
Người sáng lập : Đốc Phủ Trần Văn Hiệp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1962, 2002
Đặc điểm : Có Trường Mẫu Giáo Dân Lập bán trú mầm non Họa Mi 1
(Thành lập năm 1995)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang, HT Thích Từ Hạnh, HT Thích Thiên Hương (1952-1997)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Từ

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 93/4 Cô Giang – ĐT : 8.458088
Năm thành lập : 1938
Người sáng lập : Thầy Thích Chơn Không và Nhóm Phật Tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1960, 1972
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Năm 1964 mở Phật học Viện Phổ Quang ; năm 1972 đổi tên là Phật học viện Hải Tràng – Có Đạo Tràng Bát quan trai gồm 200 Phật tử và Bồ Tát giới gồm 50 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hải Tràng
Viện Chủ : HT Thích Thiện Thông
Tri Sự : TT Thích Thanh Hùng

QUANG MINH

Địa chỉ : 215/24/3B Phan Đăng Lưu – ĐT : 8.459190
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Quản tự

TỪ VÂN (Chùa Bà Đầm, Chùa Lý Dương Sanh)

Địa chỉ : 62 Phan Xích Long – ĐT : 8.458929
Năm thành lập : 1932
Người sáng lập : Bà Lý Thị ly
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1964
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huy
Quản tự : SC Thích nữ Như Nhàn

Phường 2

Tịnh Thất BẠCH QUANG

Địa chỉ : 510/SG Cù Lao
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Lễ

HẢI ĐỨC

Địa chỉ : 355/4A Cô Giang – ĐT : 8.890220
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : TT Thích Chân Điền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chân Điền, TT Thích Thanh Đăng, TT Thích Thanh Bối
Quản tự : ĐĐ Thích Pháp Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thanh Bối

KIM SƠN

Địa chỉ : 76 Phan Xích Long – ĐT : 9.900127
Năm thành lập : 1908
Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Chan
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Chùa Cổ – Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tấn, NS Thích nữ Viên Phú, SC Thích nữ Thiện Tường, SC Thích nữ Thiện Phượng
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Bổn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ Phi Lai và NT Thích nữ Diệu Tấn

Tịnh Xá LINH QUANG

Địa chỉ : 241/3 Cô Giang
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : Phật Tử Nguyễn Thị Lá
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1962
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Quang

LONG PHƯỚC

Địa chỉ : 361/1 Phan Xích Long – ĐT : 9.900210
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : Ông Ba Sơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1962
Đặc điểm : Trước đây Chùa còn có tên Long Sơn
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bảo An
Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Lực

LONG THÀNH

Địa chỉ : 332/4 Cô Giang – ĐT : 9.901464
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Của
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Chánh Ứng
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Hiền

LONG VIÊN

Địa chỉ : 441/1 Phan Xích Long – ĐT : 9.900068
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : HT Thích Hồng Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Quang
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Hiền
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-10 ÂL giỗ HT Thích Hồng Quang

QUÁN ÂM Tu Viện

Địa chỉ : 519/1 Cù Lao – ĐT : 8.435249
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Giác

Phường 3

KỲ VIÊN

Địa chỉ : 468/48/3 Nguyễn Kiệm
Năm thành lập : 1930
Người sáng lập : HT Thích Từ Phong (Chùa Giác Hải, quận 6)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Nhẫn
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đăng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-9 ÂL và 5-12 ÂL giỗ Tổ

Phường 4

PHÁP HOA

Địa chỉ : 229/24B Thích Quảng Đức – ĐT : 8.441553
Năm thành lập : 1928
Người sáng lập : HT Thích Đạo Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1932, 1980, 1993
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Văn Phòng Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM – ĐT : 8.423923 – Văn phòng BĐDPG quận Phú Nhuận – Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí Thành Phố
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạo Thanh
Trụ trì hiện nay : HT Thích NHư Niệm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-5 ÂL giỗ Sư Thích Thiện Chiếu, 15-9 ÂL giỗ HT Thích Đạo Thanh

Thiền Viện VẠN HẠNH

Địa chỉ : 716 Nguyễn Kiệm – ĐT : 8.450794
Năm thành lập : Sau 1976 – (1990 Xây ĐĐ Thíchựng Cổng Tam Quan)
Người sáng lập : HT Thích Minh Châu
Đặc điểm : Trước năm 1975 có tên là Khoa Ứng dụng Khoa Học xã hội, Chi nhánh của Viện đại học Vạn Hạnh, do HT Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Hiện nay là cơ sở giáo dục Phật Giáo : * Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam – ĐT : 8.448893 – * Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM – ĐT : 8.443416 – * Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam – Có phòng phát hành Kinh Sách
Viện Chủ : HT Thích Minh Châu
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Mỗi tháng có 2 kỳ sinh hoạt Bát quan trai – Chủ Nhật hàng tuần có giảng Pháp – Các ngày lễ lớn : Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo…; 21-2 ÂL giỗ tổ Thích Tịnh Khiết

Phường 5

GIÁC THÁNH

Địa chỉ : 100/9N Thích Quảng Đức – ĐT : 9.901608
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Thành
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-5 ÂL, 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá KỲ HOÀN

Địa chỉ : 100/571 Thích Quảng Đức
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Phước
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Phước
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-7 ÂL giỗ HT Thích Giác An

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 100/576 Thích Quảng Đức – ĐT : 9.903565
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Thân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hạnh Thân
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Hạnh

Tu Viện PHÁP HỘI

Địa chỉ : 74/3/4A Phan Đăng Lưu – ĐT : 8.459004
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Cử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Quang
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đạo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

PHÁP LINH

Địa chỉ : 232A Nguyễn Thượng Hiền
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Cụ Huy
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chơn

PHƯỚC LÂM

Địa chỉ : 100/606E Thích Quảng Đức
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhật

Tổ Đình QUÁN THẾ ÂM

Địa chỉ : 90 Thích Quảng Đức – ĐT : 8.448905
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : Một số Sĩ Quan Hải quân Pháp-Việt
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966
Đặc điểm : Danh Lam – Ngôi Chùa thứ 31, nơi trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức – Lúc đầu, Chùa còn có tên Bạch Lô, Mạnh Lô
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Âm, ĐĐ Thích Minh An, HT Thích Quảng Đức (1948-1962)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Bửu
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-4 ÂL kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

THIÊN LONG

Địa chỉ : 68/58A Thích Quảng Đức
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí

Phường 7

Tịnh Xá CHƠN GIÁC

Địa chỉ : 118/4F Trần Kế Xương – ĐT : 8.415664
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : TT Thích Đồng Tín
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2 ÂL giỗ HT Thích Đồng Tín

DIỆU GIÁC

Địa chỉ : 248/2 Trần Kế Xương – ĐT : 8.417317
Năm thành lập : 1938
Người sáng lập : HT Thích Huệ Chiểu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Huệ Lực
Quản tự : Sa di Thích Huệ Minh

HUÊ NGHIÊM GIẢNG TỰ

Địa chỉ : 187/3 Trần Kế Xương – ĐT : 8.411980
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Thọ Giã
Hệ phái : HOA TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1997
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Có tháp Thập Bát La Hán bằng đá, do họa sĩ Tả Bạch Đạo chạm khắc
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thọ Dã
Quản tự : Ban Hộ Tự – Cư sĩ Lê Văn Cảnh quản lý
Các ngày lễ lớn trong năm : 7-1 ÂL đến 15-1 ÂL : Tam Thiên Phật Sám, 8-4 ÂL và 24-4 ÂL Vạn Phật Sám, tháng 2 – tháng 6 và tháng 9 ÂL vía Quan Âm, tháng 11 ÂL Lương Hoàng Sám

KHÁNH NAM PHẬT ĐƯỜNG

Địa chỉ : 30 Nhiêu Tứ – ĐT : 8.434931
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : Cư sĩ Đạo Thái
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có phòng thuốc Khám bệnh YHDT
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Đạo Thái
Quản tự : Cư sĩ Đinh Phú Tya (Vận Bản)

LONG THÀNH

Địa chỉ : 146/1 Nhiêu Tứ – ĐT : 8.410986
Năm thành lập : 1935
Người sáng lập : ĐĐ Thích Hụê Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Minh, ĐĐ Thích Diệu Thọ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Phẩm

VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 34 Phan Tây Hồ
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Độ Lượng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Độ Lượng
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hòa

Phường 8

ĐẠI GIÁC

Địa chỉ : 112 Nguyễn Văn Trỗi – ĐT : 8.458886 – 090.64.6062
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : Ông Đỗ Đức Trung
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Huê

KỲ QUANG 1

Địa chỉ : 22B Nguyễn Thị Huỳnh – ĐT : 8.475044
Năm thành lập : 1949
Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1961
Đặc điểm : Có Cô Nhi Viện Kỳ Quang trước năm 1975
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhựt Tịnh
Quản tự : Sa di ni Thích nữ Diệu Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 9

HƯNG THẠNH

Địa chỉ : 429/45 Nguyễn Kiệm – ĐT : 9.902327
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : HT Thích Pháp Chơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1974
Đặc điểm : Có phòng Châm Cứu từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Chơn
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác An
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-4 ÂL giỗ HT Thích Pháp Chơn

Phường 10

GIÁC NGẠN

Địa chỉ : 182/28 Lê văn Sĩ – ĐT : 8.453099
Năm thành lập : 1930
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987
Đặc điểm : Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hào, Thầy Thích Phước Thọ, HT Thích Thanh Long, Thầy Thích Hạnh Huệ (1953-1992)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Long

QUANG MINH

Địa chỉ : 65 Trần Hữu Trang – ĐT : 8.420556
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Tài Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1960, 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tài Quang
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Trí

Phường 12

PHÚ THẠNH

Địa chỉ : 247 Huỳnh Văn Bánh – ĐT : 8.455397
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : Ban Quản tự Hội Đình Phú Thạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Chơn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Nhựt
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Trí Chơn, 10-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chiếu (Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định)

Phường 14

GIÁC UYỂN

Địa chỉ : 525/37 Huỳnh Văn Bánh – ĐT : 8.453330
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Phật tử địa Phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai Pháp Hoa gồm 70 Phật tử, Ban Hộ Niệm 876 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Mãn, TT Thích Bảo An, ĐĐ Thích Nguyên Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Minh
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Minh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-1 Âl lễ Chúc thọ Phật tử Trong đạo tràng, 21-1 ÂL giỗ Quốc Sư Phước Huệ, 3-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Thành

Phường 15

LINH QUANG

Địa chỉ : 40 Duy Tân
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : TT Thích Hải Ấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Năm trùng tu : TT Thích Hải Ấn
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Viên Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-6 ÂL giỗ TT Thích Hải Ấn

PHÚ LONG

Địa chỉ : 58 Huỳnh Văn Bánh – ĐT : 8.455298
Năm thành lập : 1804
Người sáng lập : Ông Lê Tự Tài
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1945, 1952, 1998
Đặc điểm : Chùa Cổ làng Phú Nhuận, còn có tên là Chùa Ông Gia Chất, Chùa Bà Cả Đành
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Gia Chất, HT Thích Quảng Phát, HT Thích Thiện Mỹ, HT Thích Thiện Sanh, TT Thích Thiện Quang
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Thu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-3 ÂL giõ Tổ

Thiền viện THANH MINH

Địa chỉ : 90 Trần Huy Liệu – ĐT : 8.457792
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Thanh Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thanh Minh, HT Thích Quảng Độ
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Minh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 8-1 ÂL giỗ Tổ Thích Tâm Đạo, 16-9 ÂL đến 15-10 ÂL lế dâng y, 11-11 ÂL giỗ Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận, 8-12 ÂL giỗ Tổ Vĩnh NghiêmAdd Comment