Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa ở quận Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN TÂN BÌNH TP HỒ CHÍ MINH

Là quận nội Thành có diện tích rộng và dân số đông nhất, quận Tân Bình gồm 20 Phường với diện tích 38,5 Km2 và dân số 512.185 người

Về Phật Giáo, quận Tân Bình có 62 Chùa, 10 Tịnh Xá, 2 Niệm Phật Đường (4 Chùa Nam Tông,2 Tịnh Xá Khất Sĩ và 3 Chùa Hoa), 356 Tăng Ni thường trú-tạm trú, khoảng gần 300.000 Tín đồ Phật tử, có 2 đạo tràng và 5 Gia Đình Phật tử. Lớp SCPH quận do BĐDPG quận thành lập năm 1993 và Phòng Phát hành Kinh Sách đặt tại Chùa Giác Lâm.

Các Chùa tiêu biểu: Giác Lâm – Di tích văn hóa – Lịch sử cấp quốc gia, Đức Lâm và Long Hưng – dạng Chùa Cổ, Phật Bảo – tiêu biểu hệ Nam Tông, Tịnh Xá Ngọc Phú – Khất Sĩ, Phổ Quang, Báo Ân, Khuông Việt thuộc dạng thắng cảnh, Hải Ấn – Ngôi Chùa Ni đầu tiên của Tỉnh Gia Định, Thái Hòa – Di tích lịch sử Cách Mạng, Nhục thân của Phật tử Quách Thị Trang được chôn cất tại khuôn viên Chùa Phổ Quang.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Hiện nay là nhiệm kỳ V (1997-2002) gồm 9 thành viên, do TT Thích Minh Cảnh làm Chánh Đại Diện; TT Thích Huệ Xướng, Phó Đại Diện; ĐĐ Thích Thiện Hòa, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống kê năm 1997)

Phường 1

PHƯỚC QUANG

Địa chỉ : 355/25 Nguyễn Trọng Tuyển – ĐT : 8.552527
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Khai
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Khai
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ HT Thích Thiện Quang, 20-10 ÂL giỗ HT Thích Tâm Giác

VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 193 Bùi Thị Xuân – ĐT : 8.421300
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : TT Thích Hồng Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Hồng Tịnh, TT Thích Minh Phát (1955-1995)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Lệ Trang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát, 20-5 ÂL giỗ TT Thích Hồng Tịnh

Phường 2

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 64/2 đường Phổ Quang
Năm thành lập : 1959
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Ngôi mộ Phật tử Quách Thị Trang tử vì đạo được thiết lập tại đây.
Quản tự : Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM quản lý

Phường 3

HẢI QUANG

Địa chỉ : 405 Phạm Văn Hai – ĐT : 8.420597
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : Hội Trung Việt Ái Hữu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Nhật Lệ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Đạt Đức
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ HT Thích Nhật Lệ

HIỂN QUANG

Địa chỉ : 154/330/5 Phạm Văn Hai – ĐT : 9.906651
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Hạnh Tịnh, NS Thích nữ Nhật Thận
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

KHÁNH THIỀN

Địa chỉ : 36/13 Phạm Văn Hai – ĐT : 8.461207
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Huyền Minh
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

Phường 4

BÁO ÂN

Địa chỉ : 1431 Hoàng Văn Thụ – ĐT : 8.447510
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Phật tử Phan Thị Liên, Nguyễn Hào và Phật tử Khu B khu chăn nuôi
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Đặc điểm : Ban Hộ Niệm giỗ Thầy Tổồm 100 Phật tử – Ban từ thiện Báo Ân – Nơi lưu trú của 30 Tăng Sinh đang theo học tại Học Viện PGVN và Trường Cao Trung Phật Học Tp.HCM
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Đính, TT Thích Mỹ Quang, TT Thích Ngọc Quang, TT Thích Thiện Tâm, TT Thích Giác Tài
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL giỗ HT Thích Minh Đức

DI ĐÀ

Địa chỉ : Hẻm 490/1276D Hiệp Nhất
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : ĐĐ Thích Hiển Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Đạo

VẠN HẠNH

Địa chỉ : 210 Hoàng Văn Thụ – ĐT : 8.456738 – 8.560563
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : TT Thích Tâm Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Quang
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Xướng

Phường 5

KHUÔNG VIỆT

Địa chỉ : 318/103 Phạm văn Hai – ĐT : 8.442640
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : HT Thích Quang Huy
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983
Đặc điểm : Thuộc miền Vĩnh Nghiêm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quang Huy
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Ngọc
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 ÂL giỗ HT Thích Quang Huy

THÁI HÒA

Địa chỉ : 197/5 Phạm Văn Hai – ĐT : 8.421403 – 8.460861
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : TT Thích Minh Chánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Văn phòng BĐDPG xã Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Gia Định trước đây
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Minh Chánh, HT Thích Độ Lượng
ĐĐ Thích Minh Hiền (1962-1979)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Đức

VẠN QUANG

Địa chỉ : 235/173 Hùng Vương
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Đức Huân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hải Liên
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-12 ÂL giỗ Tổ

Phường 6

VĨNH HÒA

Địa chỉ : 31/25/6 Đất Thánh
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

Phường 7

Niệm Phật Đường Cư Xá TỰ DO

Địa chỉ : 259/19A Cư Xá Tự Do
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

Phường 8

BẠCH LIÊN

Địa chỉ : 340/18 Đông Hồ – ĐT : 9.715657
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : NT Thích nữ Hải Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Hải Liên

GIÁC MINH

Địa chỉ : 256/23/17 Lạc Long Quân – ĐT : 8.852013
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : ĐĐ Thích Phước Hải
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Phước Hải
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Nhật Tâm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

GIÁC TÁNH

Địa chỉ : 256/25 Lạc Long Quân – ĐT : 8.618465
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Phước Hải
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Ngộ

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 226 Duy Tân – ĐT : 8.637188
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1984
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Hạnh Tịnh

LONG HƯNG

Địa chỉ : 256/6 Lạc Long Quân – ĐT : 8.850281
Năm thành lập : 1911
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 2002
Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Lộ
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-3 ÂL giỗ HT Thích Đạt Lộ

Tịnh Xá NGỌC CHUNG

Địa chỉ : 170/117/32 Lạc Long Quân
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : SB Thích nữ Giới Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Giới Liên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Mạo Liên
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-8 ÂL giỗ SB Thích nữ Giới Liên

PHÚ HÒA

Địa chỉ : 170/165 Lạc Long Quân – ĐT : 8.643899
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : Phật tử ấp Phú Trung 3
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980, 1987, 1997
Trụ trì hiện nay : TT Thích Mỹ Quang
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL lễ kỳ an, 15-7 ÂL lễ kỳ siêu, 17-1 ÂL lễ hiệp kỵ Chư Thầy Tổ

VÔ ƯU

Địa chỉ : 170/111 Lạc Long Quân – ĐT : 8.643248
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Phương và SC Thích nữ Như Thọ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981, 1990
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thọ

Phường 9

GIÁC TRÍ

Địa chỉ : 61/10 Nguyễn Thị Nhỏ – ĐT : 8.655688
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Thanh Long
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thiền

Tịnh Thất PHƯỚC QUANG

Địa chỉ : 340 Lý Thường Kiệt
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thông Hiền

Phường 10

BỬU LÂM THỊNH UYỂN

Địa chỉ : 152 Âu Cơ – ĐT : 8.600606
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Sư Ngộ Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Sư Ngộ Hoa
Trụ trì hiện nay : HT Thích Duy Nhật
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

DIỆU QUANG

Địa chỉ : 100 Trần Văn Đang
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : HT Thích Giới Nghiêm
Hệ phái : NAM TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

ĐỨC LÂM

Địa chỉ : 111 Lạc Long Quân – ĐT : 8.602692
Năm thành lập : 1744
Người sáng lập : Tổ Đạo Huê-Huyền Quảng, đời thứ 38 dòng Chánh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1900, 1998
Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư Tổ : Tánh Thành-Viên Ngộ, Hải Hiệp-Từ Tạng, Thanh Thọ-Phước Chi, Trừng Châu-Thiện Bửu, Tâm Minh-Chí-Thắng, Tâm Tư-Thiện Nghị
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giải Thiện

GIÁC HOẰNG

Địa chỉ : 483 Âu Cơ
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Thiện Tấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Tấn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Bộ

GIÁC LÂM

Địa chỉ : 118 Lạc Long Quân – ĐT : 8.653933
Năm thành lập : 1744
Người sáng lập : Lý Thụy Long
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1799, 1804, 1906, 1909, 1992, 1993
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh – Di tích văn hóa – lịch sử văn hóa cấp quốc gia – Chùa còn có tên là Cẩm Điện, Sơn Can…; năm 1744, Lý Thụy Long giao cho Thiền Sư Phật Ý đổi tên Chùa là Giác Lâm – văn phòng BĐDPG quận Tân Bình – Lớp SCPH Q.Tân Bình – Bửu Tháp Xá Lợi – ĐT : 8.600496 – Có phòng phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Tổ Tông-Viên Quang, HT Tiên Giác-Hải Tịnh, HT Thích Minh Vi, HT Thích Minh Khiêm, HT Thích Như Lợi, HT Thích Hồng Hưng, HT Thích Nhật Dần, HT Thích Huệ Sanh
Quản tự : Ban Quản tự – TT Thích Huệ Trung, Trưởng ban
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-3 ÂL giỗ Tổ, 3-12 ÂL lễ tảo Tháp và kỵ Tổ Viên Quang

Tịnh Xá HUỆ ĐỊNH

Địa chỉ : 192 Âu Cơ
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Huệ Định
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Huệ Định
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

Tịnh Thất HUYỀN TRANG

Địa chỉ : 1811 Lạc Long Quân – ĐT : 8.601115
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích Thiện Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trí

HUYỀN TRANG

Địa chỉ : 1800 Lạc Long Quân
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : TT Thích Như Tín
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Như Tín

Tịnh Xá NGỌC PHÚ

Địa chỉ : 1888 Lạc Long Quân – ĐT : 8.602494
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : SB Thích nữ Trí Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Trí Liên
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Thinh Liên

PHẬT BẢO

Địa chỉ : 57 Lạc Long Quân – ĐT : 8.640285
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : HT Thích Giới Nghiêm
Hệ phái : NAM TÔNG
Đặc điểm : Danh lam – Chùa kiến trúc theo kiểu Campuchia và Thái Lan – Có ngôi Bảo Tháp thờ Xá Lợi Phật – Từ 1966 đến 1975 : thành lập trung đẳng Phật học viện, dạy hệ Kinh tạng Pàli được 4 khóa do HT Santi Bharadra (Tích Lan) làm Giám Đốc
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giới Nghiêm, TT Thích Viên Minh, TT Thích Tâm Hỷ, TT Thích Hộ Chơn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chánh Niệm
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 13-7 ÂL giỗ HT Thích Giới Nghiêm, 18-9 ÂL lễ dâng Y Kathina

POTHIWONG

Địa chỉ : 1985B Hồng Lạc – ĐT : 9.710131
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử Khmer
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : Cấu trúc Khmer
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Lâm Ym
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ Phật Đản, Lễ Dâng Y

Phường 11

LIỄU QUÁN

Địa chỉ : 1170 Lạc Long Quân – ĐT : 8.637196
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thanh Phong
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thanh Phong
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Tâm

Tịnh Thất NGỌC THỌ

Địa chỉ : 174 Phan Sào Nam
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : NS Thích nữ Hiếu Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hiếu Liên
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Hiếu Liên

PHỔ HIỀN

Địa chỉ : 198 Võ Thành Trang – ĐT: 9.714998
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Tâm Thanh, TT Thích Thanh Châu
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

Phường12

TỪ TÂN

Địa chỉ : 90/135 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.458297
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : ĐĐ Thích Viên Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Đặc điểm : Có Ban Hộ Niệm gồm 500 Phật tử – Đạo tràng Bát quan trai mỗi tháng 2 lần vào ngày rằm và mùng 1- Có GĐPT Từ Tân
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Viên Giác
Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ Phóng Đăng

Phường 13

Niệm Phật Đường KIM GIÁC

Địa chỉ : 291/63B Nguyễn Hồng Đào – ĐT : 8492790
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Đặc điểm : Đầu tiên, Chùa mang tên Thiện Mỹ, năm 1992 đổi thành Niệm Phật Đường Kim Giác
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

THIỀN QUANG

Địa chỉ : 403/1 Trương Công Định – ĐT : 8.427000
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Pháp
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1965, 1966
Đặc điểm : Điểm ACKH dành cho Chư Ni do BĐDPG quận Tân Bình tổ chức năm 1995, 1996
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Chí
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 25-6 ÂL, 24-7 ÂL giỗ Thầy Tổ, từ 16-4 Âl đến 16-7 ÂL là thời điểm ACKH của Chư Ni trụ xứ tại Chùa Thiền Quang

Phường 14

HẢI ÂN (Ni)

Địa chỉ : 1/21 Âu Cơ – ĐT :8.101762
Năm thành lập : 1934
Người sáng lập : NT Thích nữ Diệu Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1951, 1994
Đặc điểm : Chùa Ni đầu tiên tại Tỉnh Gia Định (cũ)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tịnh, NT Thích nữ Huyền Cơ
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Huyền Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-7 ÂL giỗ Tổ Khai Sơn, 16-12 Âl giỗ NT Thích nữ Huyền Cơ

Tịnh Thất MINH THIỀN

Địa chỉ : 100/48 Đường Tân Kỳ-Tân Quý – ĐT : 8.470484
Năm thành lập : 1993
Người sáng lập : TT Thích Trí Hiển
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHẬT ĐÀ

Địa chỉ : 25/4 Tân Hải – ĐT : 8.429682
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : TT Thích Minh Dũng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Dũng
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường

QUANG MINH

Địa chỉ : 18/43 60Tân Quý – ĐT : 8.470414
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : TT Thích Giác Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Hạnh, SC Thích nữ Đồng Giáo
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Sen
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-3 ÂL giỗ SC Thích nữ Đồng Giáo, 5-11 ÂL giỗ TT Thích Giác Hạnh

Phường 15

GIÁC ÂN

Địa chỉ : 2/1 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.495428
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : HT Thích Hồng Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1947
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Đạo, NS Thích nữ Diệu Quang
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thủy
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-11 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Quang

PHỔ MINH

Địa chỉ : 18/27 Cách Mạng Tháng Tám – ĐT : 8.151668
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Bành Văn Chiên và Bành Thị Muồng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985
Đặc điểm : Chùa còn có tên là Tân Trụ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Lợi, TT Thích Minh Hiền, TT Thích Minh Dũng (1961-1977)
Trụ Trì : ĐĐ Thích Thiện Ngọc
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-2 ÂL và 30-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 16

PHƯỚC THẠNH

Địa chỉ : Đường Số 12 – ĐT : 8.471361
Năm thành lập : 1931
Người sáng lập : HT Thích Huệ Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Thanh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hương
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-2 ÂL giỗ Tổ, 1-6 ÂL giỗ HT Thích Huệ Thanh

Phường 17

BỬU QUANG

Địa chỉ : 208/1 Hương Lộ 14 – ĐT : 8.496518
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Chúc Lương, SC Thích nữ Như Nghiêm
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Lộc
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Nghiêm

Tịnh Viện HUỆ NĂNG

Địa chỉ : 242/1 Hương Lộ 14 – ĐT : 8.426470
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Đạt
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Đạt
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Minh Đạt
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Thọ

TÂN HÒA

Địa chỉ : 97/1 Hương Lộ 14 – ĐT : 8.102609
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ An Lộc

Phường 18

BẢO ĐÀM

Địa chỉ : 538A tổ 89, đường Phú Thọ Hòa – ĐT : 8.605190
Năm thành lập : 1987
Người sáng lập : SC Thích nữ Huệ An
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ An

BỬU QUANG

Địa chỉ : 72/8 đường 13 – ĐT : 8.608785
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : SC Thích nữ Nhật Bửu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Nhật Bửu
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Minh

BỬU THẮNG

Địa chỉ : 126/331 đường số 2 Tự Do
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Bửu Thắng
Hệ phái : BẮC TÔNG (1964-1983); NAM TÔNG (1983 đến nay)
Năm trùng tu : 1989
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Bửu Thắng
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hộ Chơn

Tịnh Thất CHUẨN ĐỀ VƯƠNG

Địa chỉ : 136D Hương Lộ 14 – ĐT : 8.606083
Năm thành lập : 1990
Người sáng lập : SC Thích nữ Hồng Lệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Hồng Lệ
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

GIÁC TÔNG

Địa chỉ : 54/26 đường 7, tổ 1, Khu Phố 1
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Trí

LINH SƠN Bửu Tự

Địa chỉ : 127/586 Khu Phố 2, đường số 25
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Hạnh, TT Thích Huệ Minh, SC Thích nữ Diệu Cam (1968-1977)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Thông
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất MINH NHƯ

Địa chỉ : 178C tổ 30, đường số 16 – ĐT : 8.607002
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Luật
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Luật

PHÁP VÂN

Địa chỉ : Số 1, tổ 22, đường 37 – ĐT : 8.607975
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : HT Thích Nhất Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thật Trí
Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-4 ÂL hiệp kỵ Chư Tổ

PHẬT QUANG NI TỰ

Địa chỉ : 107/121 đường 13
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hải

QUAN ÂM

Địa chỉ : 66/20 Lê Lâm – ĐT : 8.607380
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : NT Thích nữ Tịnh Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai gồm 50 Phật tử
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Minh
Các ngày lễ lớn trong năm : 26-7 ÂL cầu siêu bá tánh

TỪ NGUYÊN

Địa chỉ : 4/5KC đường số 3 – ĐT : 8.648795
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : SB Thích nữ Vĩnh Bửu (Thích nữ Như Huệ)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Minh Thành, SC Thích nữ Như Cảnh, SC Thích nữ Như Mỹ
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Mỹ, 22-4 ÂL giỗ SC Thích nữ Minh Thành

Tịnh Xá Y LÂM

Địa chỉ : 114/177 đường 1 – ĐT : 8.648585
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : ĐĐ Thích Huệ Bình
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Bình
Hệ phái : BẮC TÔNG
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 19

Tu Viện HUỆ QUANG

Địa chỉ : 213/34A Hòa Bình – ĐT : 8.648095
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : HT Thích Huệ Hưng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Hưng (1971-1990)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Minh Cảnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-1 ÂL giỗ HT Thích Huệ Hưng

THIÊN CHÁNH

Địa chỉ : 2 Huỳnh Văn Chính – ĐT : 8.616470
Năm thành lập : 1951
Người sáng lập : NT Thích nữ Như Từ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Như Từ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tuệ Tịnh

Phường 20

Tịnh Thất AN LẠC

Địa chỉ : 211/167H Hương Lộ 14
Năm thành lập : 1997
Người sáng lập : ĐĐ Thích Chơn Giác
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Chơn Giác

ĐẠI BI

Địa chỉ : 23/15 tổ 64, Hương Lộ 14 – ĐT : 8.607796
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : TT Thích Đức Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Đức Minh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trang

HẠNH NGUYỆN

Địa chỉ : 1 Hương Lộ 14 – ĐT : 8.570002
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : SC Thích nữ Tịnh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Tịnh Tâm
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Xuân
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-5 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHÁP GIỚI

Địa chỉ : 151/162 Lũy Bán Bích – ĐT : 8.586287
Năm thành lập : 1913
Người sáng lập : HT Thích Liễu Học
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985, 2001
Đặc điểm : Có Phòng thuốc từ thiện Tuệ Tĩnh Đường
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Văn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-2 ÂL giỗ HT Thích Liễu Học, 8-5 ÂL HT Bổn Sư, 7-8 ÂL giỗ HT Thích Đạt Hảo, 25-7 ÂL giỗ người quá cố không thân nhân (tại chùa có 6.000 hủ cốt không có thân nhân do địa phương gửi)

Ni Viện PHÁP HOA

Địa chỉ : 16/7 Hương Lộ 14
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Chiếu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Chiếu

PHƯỚC HUỆ

Địa chỉ : 125/100 Hương Lộ 14
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

PHƯỚC SƠN

Địa chỉ : 12/6 Hương Lộ 14 – ĐT : 8.606274
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : ĐĐ Thích Chơn Như
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Bổn, TT Thích Như Tín (1965-1985)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Thanh

QUAN ÂM

Địa chỉ : 125/13/7 Hương Lộ 14 – ĐT : 9.610710
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Cư sĩ Trần Văn Trí
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Trần Văn Trí
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

TỪ HUÊ

Địa chỉ : 53 Hương Lộ 14 – ĐT : 8.586244
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : HT Thích Thiện Thạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Thạnh

TRÚC LÂM VIÊN

Địa chỉ : 79/5 Hương Lộ 14
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Tân Bình quản lý

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ : 64 Hưong Lộ 14 – ĐT : 9.610506
NS Thích nữ a1964
Người sáng lập : Ông Trần Văn Mười
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : SC Thích nữ Nhật ThôngAdd Comment