Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa ở quận Thủ Đức – thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH

Tháng 4/1997, huyên Thủ Đức được chia thành 3 quận mới: quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Quận Thủ Đức nằm ở phía Đông-Bắc Thành phố với diện tích 48 Km2, gồm 12 phường, dân số 119.446 người.

Quận Thủ Đức có 101 cơ sở Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường với khoảng 606 Tăng Ni thường trú-tạm trú và gần 50.000 Tín đồ Phật tử. Quận Thủ Đức còn là nơi trụ xứ của Chư Tôn Hòa Thượng lãnh đạo Giáo Hội, như: HT Thích Trí Tịnh, đệ nhất Phó Pháp Chủ HĐCM kiêm Chủ Tịch HĐTS GHPGVN ; Cố HT Thích Trí Đức, Thành Viên HĐCM GHPGVN ; HT Thích Huệ Hải, Thành Viên HDCM GHPGVN, Chứng minh BTS Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM; HT Thích Quảng Liên, Chứng minh BTS Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM ; Cố HT Thích Trí Dũng, Thành Viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh miền Vĩnh Nghiêm, Chứng minh BĐDPG quận Thủ Đức ; NT Thích nữ Đạt Lý, Cố Vấn Ni Giới quận Thủ Đức. Quận Thủ Đức có nhiều ngôi Già Lam thuộc ĐĐ Thíchạng cổ xưa, có lớp SCPH đặt Chùa Long Nhiễu dành riêng cho Ni Sinh. Có 22 Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai, 2 GĐPT, 12 phòng thuốc Đông Y từ thiện, 4 phòng phát hành Kinh Sách: Hòa Nam, Nam Thiên Nhất trụ, Tu Viện Quảng Đức, Tịnh Xá Ngọc Thành.

Các Chùa tiêu biểu: Bửu Quang, Huê Nghiêm, Long Nhiễu, Nam Thiên Nhất Trụ, Pháp Trí, Thiền Viện Quảng Đức, Sùng Đức, Thiên Phước, Từ Quang, Vạn Đức và Vạn Hạnh.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động từ ngày 1/8/1997 với 12 thành viên do TT Thích Đạt Niệm, Chánh Đại Diện; ĐĐ Thích Hoằng ĐĐ Thích Dự, Phó Đại Diện; ĐĐ Thích Nhật Giác, Thư Ký. Văn phòng Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức đặt tại Chùa Pháp Trí, phường Linh Xuân.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường Linh Xuân

Tịnh Thất AN HẠNH

Địa chỉ : 20/4 Xuân Hiệp, Khu Phố 3
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Rỉ (Pháp Danh Diệu An)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1973
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Huệ

Tịnh Thất AN LẠC

Địa chỉ : 40/1 Xuân Hiệp, Khu Phố 1 – ĐT : 8.974031
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Chí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Chí
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

LINH PHƯỚC

Địa chỉ : 39/2 Khu Phố 4 – ĐT : 8.974447
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Thiện Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Huệ
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Minh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-3 ÂL giỗ HT Thích Thiện Huệ

PHÁP TÂM

Địa chỉ : Xuân Hiệp
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : ĐĐ Thích An Tần
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích An Tần
Quản tự : TT Thích Đạt Niệm

PHÁP TRÍ (Tu Viện LIỄU ÁI)

Địa chỉ : 52/6B Khu Phố 5 – ĐT : 7.240495
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NT Thích nữ Đạt Nhiễn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983, 1993
Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG quận Thủ Đức – Phòng truyền thống cách mạnh, nơi tôn thờ hai Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Các Anh hùng, liệt sĩ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Đạt Nhiển (Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng) (1971-1979)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Niệm
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-1 ÂL giỗ NT Thích nữ Đạt Nhiển, 3-5 ÂL giỗ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cẩm Huê, 29-11 ÂL giỗ Tổ

Tu Viện PHƯỚC MINH

Địa chỉ : 52/6C Khu Phố 5 – ĐT : 7.240727
Năm thành lập : 1983
Người sáng lập : HT Thích Phước Từ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Từ (1983-1989)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Hiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Từ

QUAN ÂM (Ni) (ĐOÀN HUỲNH PHẬT TỬ)

Địa chỉ : 59/8 Khu Phố 5 – ĐT : 7.240783
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Cư sĩ Đoàn Huỳnh Mai
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1991, 1995, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hồng Chưởng, NS Thích nữ Như Minh, ĐĐ Thích Minh Quang (1972-1983)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Mỹ

TỪ QUANG

Địa chỉ : 68/5 Khu Phố 1 – ĐT : 8.975342
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : TT Thích Huệ Hải
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966
Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện YHDT Cổ Truyền
Trụ trì hiện nay : HT Thích Huệ Hải

Phường Linh Trung

HÒA QUANG

Địa chỉ : 100/1C Khu Phố 3 – ĐT : 8.964452
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : HT Thích Quảng Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989, 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Chơn Quang, ĐĐ Thích Hạnh Quang (1968-1993)
Đặc điểm : Có đạo Tràng Bát quan trai gồm 60 Phật tử và phòng phát hành Kinh Sách
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-7 ÂL giỗ HT Thích Thông Lợi, 12-8 ÂL giỗ NT Thích nữ Như Minh

Tịnh Thất NGỌC HẠNH

Địa chỉ : 30A Khu Phố 5
Năm thành lập : 1994
Người sáng lập : SC Thích nữ Hạnh Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Liên

Tịnh Xá NGỌC VÂN

Địa chỉ : 5/75 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 5 – ĐT : 8.973538
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : SB Thích nữ Trí Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Đặc điểm : Kiến trúc đặc thù Hệ phái Khất Sĩ hình Bát Giác
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhiên Liên (1970-1984)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lan Liên

PHÁP BẢO

Địa chỉ : 5/161 Xa Lộ Hà Nội – ĐT : 8.961900
Năm thành lập : 1991
Người sáng lập : HT Thích Tịnh Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Mỹ

Thiền Viện TUỆ QUANG (HUỲNH VÕ)

Địa chỉ : 15 Khu Phố 2 – ĐT : 8.970926
Năm thành lập : 1996
Người sáng lập : Phật tử Huỳnh Thị Nga và Lê Thị Lan
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Đặc điểm : Chùa Tuệ Quang cũ – Năm 1930, Chùa tọa lạc tại 7/11C ấp 4 do Phật tử Minh Trí Xây dựng, năm 1996 bị giải tỏa dời về Địa chỉ hiện nay – Có Đạo Tràng Tu Thiền Huệ Quang
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Hoằng Tuấn, ĐĐ Thích Thiện Chủng, SC Thích nữ Hải Trí, NS Thích nữ Tịnh Châu (1976-1980)
Viện Chủ : HT Thích Thanh Từ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Phổ

Phường Linh Chiểu

Tịnh Xá NGỌC MINH

Địa chỉ : 40/1 Khu Phố 3 – ĐT : 8.964965
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : TT Thích Giác Phúc
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1995
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Phúc, ĐĐ Thích Giác Để, ĐĐ Thích Minh Bửu, ĐĐ Thích Giác Vĩnh, ĐĐ Thích Minh Duy (1967-1989)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Tùy
Các ngày lễ lớn trong năm : 13-7 ÂL Lễ Dâng Y

PHÁP LONG

Địa chỉ : 45/11 Khu Phố 3 – ĐT : 8.963862
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Phước (1970-1989)
Quản tự : SC Thích nữ Tắc Nguyên

Phường Linh Tây

CỬU THIÊN

Địa chỉ : 449/11 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 4
Năm thành lập : 1875
Người sáng lập : HT Thích Trừng An
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1936
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trừng An, HT Thích Bửu Phước (1975-1993)
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Hỷ
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-3 ÂL và 18-10 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Thất HUYỀN TRANG

Địa chỉ : 221 Kha Vạn Cân, Khu Phố 1 – ĐT : 8.970171
Năm thành lập : 1992
Người sáng lập : TT Thích Thiện Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trí

LINH TIÊN

Địa chỉ : 19/5 Đặng Thị Rành, Khu Phố 4 – ĐT : 8.962505
Năm thành lập : 1773
Người sáng lập : HT Thích Mật Hoằng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1937, 1971, 1986
Đặc điểm : Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Bửu, HT Thích Huệ Quang, HT Thích Thành Đạo, HT Thích Bửu Cảnh, HT Thích Bửu Tín, ĐĐ Thích Thiện Đức (1973-1976)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Đắc
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-9 ÂL giỗ Tổ

Ni Viện LONG NHIỄU

Địa chỉ : 10/3 Khu Phố 3 – ĐT : 8.966436
Năm thành lập : 1890
Người sáng lập : Thiền Sư Phật Chí-Đức Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Chùa Làng – Có lớp SCPH Ni Viện Long Nhiễu
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Đức
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Đạt Lý
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Hàng Tháng có Tổ Chức Lễ Phóng Sanh; 7-7 ÂL giỗ SB Thích nữ Đạt Trung

Phường Linh Đông

BẢO THẮNG

Địa chỉ : 595 Võ Tánh, Khu Phố 2 – ĐT : 8.968480
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : NS Thích nữ Chơn Thanh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Chơn Thanh (1956-1963)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Nghĩa

GIÁC TÂM (Ni)

Địa chỉ : 13/7 Khu Phố 6 – ĐT : 8.979536
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : TT Thích Giác Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996, 1998
Đặc điểm : Có tổ Chức Đạo Tràng Tu Bát quan Trai và Ban Hộ Niệm
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Đạo (1956-1963)
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Long
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-9 ÂL giỗ Vị sáng lập Chùa

GIÁC VIÊN

Địa chỉ : 122/10 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 4
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Tâm Uyên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Uyên, Thầy Thích Thanh Nhân, SC Thích nữ Như Minh (1960-1987)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Thông
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-8 ÂL giỗ Thầy Tổ, 21-10 ÂL giỗ HT Thích Tâm Uyên

LINH HIỂN

Địa chỉ : 54/9A Khu Phố 4 – ĐT : 8.970728
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Hồng Ân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Ân (1954-1995)
Quản tự : ĐĐ Thích Nhựt Thông

Tịnh Thất LINH QUANG

Địa chỉ : 206E Khu Phố 1 – ĐT : 7.200566
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : Cư sĩ Hồ Văn Dùng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990, 1996
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Quang

Tịnh Xá LINH QUY

Địa chỉ : 9/3 Khu Phố 8
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : HT Thích Phổ Đạt
Hệ phái : KHẤT SĨ
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

Tịnh Xá NGỌC ĐỨC

Địa chỉ : 283/3 Khu Phố 3 – ĐT : 8.968890
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : NT Thích nữ Huỳnh Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1983
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Chơn Liên, NS Thích nữ Hậu Liên, NS Thích nữ Ngọc Liên (1970-1980)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Mai Liên
Các ngày lễ lớn trong năm : 20-6 ÂL lễ Dâng Y

Tịnh Xá NGỌC THÀNH

Địa chỉ : 29/5A Khu Phố 6 – ĐT : 8.960664
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : SC Thích nữ Đăng Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Đặc điểm : Cơ sở Hội từ thiện Phật Giáo quận Thủ Đức – Có Đạo Tràng Bát quan trai – Hàng tuần có tổ Chức thuyết giảng Phật Pháp
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đăng Liên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Kiến Liên
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Tháng 6 ÂL lễ Dâng Y, 26-9 ÂL lễ Sinh Nhật Tổ Khất Sĩ

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 80/7 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 3 – ĐT : 8.967949
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Lương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Lương, SC Thích nữ Diệu Nguyệt (1961-1990)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện An
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-12 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Lương

QUAN ÂM

Địa chỉ : 14/4 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6 – ĐT : 8.970544
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Phật tử Nhâm Hoàng Ngã
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1993, 1995, 1997
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Nhâm Hoàng Ngã, Cư sĩ Ngô Long Khánh, SC Thích nữ Bích Liên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Truyền Chánh

Tịnh Thất TỪ THUYỀN

Địa chỉ : 7A/12 Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 -ĐT : 8.970695
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Từ Hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1985
Đặc điểm : Có Ban Hộ Niệm
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Từ Hương

VIÊN DUNG

Địa chỉ : 302 Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 – ĐT : 8.970499
Năm thành lập : 1978
Người sáng lập : TT Thích Minh Phát
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Minh Phát
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Cảnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát

VÔ ƯU

Địa chỉ : 8/6A Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 – ĐT : 8.964576
Năm thành lập : 1978
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993, 1991, 1995
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-2 ÂL giỗ ĐĐ Thích Chúc Phúc, 8-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Chúc Duyên

Phường Hiệp Bình Phước

BỬU LIÊN

Địa chỉ : 112B quốc lộ 1
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Pháp Độ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Di tích lịch sử Cách Mạng
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

BỬU PHƯỚC

Địa chỉ : 2/16 Khu Phố 5 – ĐT : 8.870642
Năm thành lập : 1947
Người sáng lập : HT Thích Bửu Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bửu Trí
Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Thông

LIÊN PHƯỚC

Địa chỉ : 20/9 Khu Phố 3 – ĐT : 7.269860
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Phật tử Hồ Văn Chơi
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Thọ

MINH CHÂU

Địa chỉ : 49A Khu Phố 1
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

QUAN ÂM

Địa chỉ : 38A Khu Phố 1 – ĐT : 8.971121
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : NS Thích nữ Huệ Căn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

Tịnh Thất THIÊN ĐỨC

Địa chỉ : 172 Khu Phố 1
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Nhân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Nhân
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

TRỊNH TƯỜNG

Địa chỉ : 116A Khu Phố 1
Năm thành lập : Thế Kỷ XIX
Người sáng lập : Dân làng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Chùa Làng
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Lợi

Phường Hiệp Bình Chánh

Địa chỉ : 83/4 Khu Phố 9 – ĐT : 7.269827
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : ĐĐ Thích Trí Lành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Lành

Tịnh Thất MINH GIÁC

Địa chỉ : 247B/1 đường Liên Phường, Khu Phố 7
Năm thành lập : 191
Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trí

Tịnh Xá NGỌC TRIỆU

Địa chỉ : 74/2 Quốc Lộ 13, Khu Phố 2 – ĐT : 8.871972
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Giao
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Giao, ĐĐ Thích Giác Pháp (1970-1995)
Quản tự : ĐĐ Thích Giác Xuân
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1, 2-2 ÂL lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Tịnh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ : 84/4 Khu Phố 9
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : Huỳnh Thị Dấm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Kiểm

Tịnh Thất THÊN ĐỨC

Địa chỉ : 22A/3 Khu Phố 5 – ĐT : 7.266120
Năm thành lập : 1992
Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Truyền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : ĐĐ Thích Minh Truyền

THIÊN GIANG

Địa chỉ : 1/1 Khu Phố 8 – ĐT : 7.266344
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : ĐĐ Thích Huệ Mai
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Mai

THIỀN LÂM

Địa chỉ : 107/2 Khu Phố 6 – ĐT : 8.870290
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Yết ma Thích Thiện Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1959
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Yết ma Thích Thiện Trí
Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Tấn

Tịnh Thất THIỆN LINH

Địa chỉ : 56/1 Khu Phố 8 – ĐT : 7.269779
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Văn Sâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Ngọc

Tịnh Thất TỊNH MAI

Địa chỉ : Bình Triệu
Năm thành lập : 1993
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Diệu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : ĐĐ Thích Minh Truyền

VÂN SƠN

Địa chỉ : 61/4 Khu Phố 9 – ĐT : 8.889652
Năm thành lập : 1841
Người sáng lập : HT Thích Trừng Bửu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1930
Đặc điểm : Dạng Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trừng Bửu, HT Quảng Công-Tâm Thành, ĐĐ Thích Huệ Trí
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL và 27-11 ÂL giỗ Tổ

VÂN THANH

Địa chỉ : 130/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 4 – ĐT : 7.269220
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : TT Thích Huệ Thuận
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hụê Thuận

ƯU ĐÀM

Địa chỉ : 47/2 Khu Phố 6 – ĐT : 7.269863
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Giới
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Đặc điểm : Có Phòng thuốc từ thiện
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tinh Giới

Phường Bình Thọ

GIÁC HẠNH

Địa chỉ : 32 Hữu Nghị, tổ 3, Khu Phố 3 – ĐT : 8.962070
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : Phật tử địa phương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992, 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chơn Giải, NS Thích nữ Tắc Tuyết (1970-1993)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngộ Điểm

HUÊ NGHIÊM

Địa chỉ : 204 Đặng Văn Bi, Khu phố 1 – ĐT : 8.963023
Năm thành lập : 1721
Người sáng lập : HT Thiệt Thụy-Tánh Tường, dòng Lâm Tế gia phổ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1921, 1938, 1974, 1990
Đặc điểm : Chùa Cổ – Có Ban hộ niệm và đạo tràng tu Bát quan trai
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thiệt Thụy-Tánh Tường, HT Tế Lý-Quảng Đức. HT Đạt Lý-Huệ Lưu, HT Thích Hồng Tín, HT Thích Thiện Bửu, TT Thích Khánh Bình, HT Thích Trí Đức (1721-1958)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-10 ÂL húy kỵ Tổ khai sơn, 2-1 ÂL giỗ Tổ Huệ Lưu
Quản tự : Ban Quản tự

NAM THIÊN NHẤT TRỤ

Địa chỉ : 100 Đặng Văn Bi, Khu phố 4 – ĐT : 8.972143 – 8.973840
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : HT Thích Trí Dũng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Dũng
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Ngọc

Phường Trường Thọ

BẢO QUANG

Địa chỉ : 112D Quốc Lộ 1, Khu Phố 1
Năm thành lập : 1980
Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Chơn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Chơn

BỬU HƯƠNG PHẬT TỰ

Địa chỉ : 14/83 tổ 3, khu phố 9 – ĐT : 8.969139
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Thiện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Thiện (1968-1978)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhựt Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-7 ÂL và 18-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

LINH SƠN

Địa chỉ : 2/12 khu Phố 5 – ĐT : 8.871001
Năm thành lập : 1797
Người sáng lập : HT Thích Tâm Giác
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1936
Đặc điểm : Chùa Cổ – Di tích văn hóa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Giác, HT Thích Gia Thắng, HT Thích Gia Hộ, HT Thích Nhựt Quới, HT Thích Trí Quang
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhựt Chiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-4 ÂL, 26-4 ÂL và 7-9 ÂL giỗ tổ

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 16/95 Khu phố 9
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Giác Ngỡi
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Ngỡi (1964-1992)
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-6 ÂL giỗ Tổ

PHÁP HOA

Địa chỉ : 5/87 Khu Phố 9 – ĐT : 7.200751
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : NT Thích nữ Tắc Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tắc Phước
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-4 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM

Địa chỉ : 172 khu Phố 3
Năm thành lập : 1937
Người sáng lập : NS Thích nữ Đạt Định
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1948
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đạt Định

Tu Viện QUẢNG ĐỨC

Địa chỉ : 2 Đặng Văn Bi, Khu phố 6 – ĐT : 8.960749
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : HT Thích Quảng Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Có tổ chức Bát quan trai, Ban hộ niệm, Ban Dược Sư, Ban từ thiện Xã hội, Gia đình Phật tử – Các ngày lễ lớn của Phật Giáo trong năm đều có tổ chức thuyết pháp
Trụ trì hiện nay : HT Thích Quảng Liên

SÙNG ĐỨC

Địa chỉ : 12/14 khu Phố 6 – ĐT : 8.962544
Năm thành lập : 1806
Người sáng lập : Dân làng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Chùa cổ – Di tích văn hóa – Có Ban hộ niệm gồm 50 Phật tử – có phòng khám bệnh từ thiện và lớp phổ cập cấp I tình thương
Năm trùng tu : 1967
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Đoan, HT Thích Từ Chơn, HT Thích Chánh Niệm, HT Thích Chánh Chân, HT Thích Tịnh Nhãn, HT Thích Chánh Trì, HT Thích Thiện Bảo, HT Thích Minh Lương, TT Thích Thiện Hụê
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Mỹ Thuận
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-12 ÂL hiệp kỵ Chư Tổ

Tổ Đình THIÊN PHƯỚC

Địa chỉ : 37/217 Khu Phố 8 – ĐT : 8.960215
Năm thành lập : Thế Kỷ XIX
Người sáng lập : Thiền Sư Tiên Huệ-Tịnh Nhãn, đời thứ 37 dòng LâmTế
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Di tích cổ, lúc đầu là Am Của Mục Đồng, sau được gọi là Chùa Cát vì Chùa được dựng ở vùng Gò Cát
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Khai, HT Thích Minh Cảnh, HT Thích Trí Nghĩa, HT Thích Huệ Cẩn, HT Thích Trừng Chơn, HT Thích Thiện Quới, HT Thích Thiện Khánh, HT Thích Thiện Ngọc
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tấn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Ngọc

Phường Bình Chiểu

Tổ Đình BỬU QUANG

Địa chỉ : 75 Khu Phố 3 – ĐT : 8.893244
Năm thành lập : 1933
Người sáng lập : HT Thích Thiện Luật và HT Thích Hộ Tông
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1981, 1996
Đặc điểm : Ngôi Chùa đầu tiên của Hệ phái Nam Tông
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hộ Tông, HT Thích Ấn Lâm, HT Thích Hộ Luật, HT Thích Pháp Tịnh, ĐĐ Thích Thiện Quang, ĐĐ Thích Sán Nhiên (1933-1991)
Quản tự : Ban Quản tự
Các ngày lễ lớn trong năm : Có truyền thọ Bát quan trai 8 ngày trong tháng cho Phật tử – Lễ hội theo truyền thống Phật tử Nam Tông : Rằm tháng Giêng. Phật hứa Ma Vương nhập Niết Bàn – Phật Đản, Phật thành đạo

CAO LAO

Địa chỉ : 9 Khu Phố 1
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Hội đồng Hương Cao Lao tương tế
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

THANH HÒA

Địa chỉ : 27/4 Gò Dưa
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : Hội Thanh Hòa tương tế
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

Phường Tam Phú

Tịnh Thất AN LẠC

Địa chỉ : 56/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1 – ĐT : 7.200116
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tường
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Tường

Tịnh Thất BÁO ÂN

Địa chỉ : 60/4 Tô Ngọc Vân, Khu phố 5
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hoằng Tín

Tịnh Thất CHÁNH TÂM

Địa chỉ : 93/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.971344
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn

CHÂU HƯNG

Địa chỉ : 43/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1 – ĐT : 8.979576
Năm thành lập : 1844
Người sáng lập : HT Thích Huệ Nhị
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1961
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Nhị, HT Thích Minh Quý, HT Thích Thiện Hải, HT Thích Đồng Lượng, HT Thích Bửu Phước, HT Thích Thiện Chánh, HT Thích Đạt Hảo, HT Thích Đạt Đồng (1844-4978)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tắc Lãnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-8 ÂL giỗ HT Thích Đạt Hảo, 15-9 ÂL giỗ TT Thích Đạt Đồng

Tịnh Thất CHƠN HẠNH

Địa chỉ : 33B/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.979665
Năm thành lập : 1996
Người sáng lập : SC Thích nữ Chúc Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Huệ

Tịnh Thất ĐÀM DI

Địa chỉ : 90/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnhư
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1971, 1975
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

HUỆ QUANG (PHÁP HÒA)

Địa chỉ : 57/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1987
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Nguyệt
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989, 1993, 1995
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nguyệt

Tịnh Thất HUÊ QUANG

Địa chỉ : 65/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.971109
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : SC Thích nữ Tâm Thuận

Thiền Viện LĂNG NGHIÊM

Địa chỉ : 63 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : NT Thích nữ Viên Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Viên Phước, ĐĐ Thích Hoằng Chơn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hoằng Vi

Tịnh Thất LỘC UYỂN

Địa chỉ : 96/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1981
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Châu

Tịnh Thất NHƯ Ý

Địa chỉ : 64/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : SC Thích nữ Ngộ Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Ngộ Đạo
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hoằng Tuyền

Tịnh Thất NIỆM PHẬT

Địa chỉ : 60/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : SC Thích nữ Đồng Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Đồng Phước

Tinh Thất PHÁP HIỀN

Địa chỉ : 262A/6 Khu Phố 2 – ĐT : 8.870253
Năm thành lập : 1997
Người sáng lập : SC Thích nữ Hạnh Như
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Như

Tịnh Thất PHÁP NHẪN

Địa chỉ : 62/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Đăng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Đăng
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Huỳnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 30-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Thất PHÁP HƯNG

Địa chỉ : 97/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.970422
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Tắc Hòa (1966-1990)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Ngọc

PHỔ MINH

Địa chỉ : 66/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.977268
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huệ (1959-1984)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

Tịnh Thất PHƯỚC HẬU

Địa chỉ : 64/4 Tô Ngọc Vân, khu Phố 5
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hậu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hậu

Tinh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ : 98/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Nhứt
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Nhứt
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí

Tịnh Thất TÂM LẠC

Địa chỉ : 99B/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1997
Người sáng lập : Cư sĩ Ngọc Phước
Hệ phái : BẮC TÔNG
Quản tự : Cư sĩ Ngọc Phước

Tịnh Thất THANH QUANG

Địa chỉ : 67/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Hoàng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Hoàng (1968-1989)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Quý

Tu Viện TỊNH Ý

Địa chỉ : 61/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1 – ĐT : 8.977303
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : NT Thích nữ Tịnh Ý
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Ý (Viên tịch)

TRÚC VIÊN

Địa chỉ : 104/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : NT Thích nữ Chơn Trí
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Chơn Trí

VẠN ĐỨC

Địa chỉ : 23/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.962388
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Trí Tịnh, Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật HĐCM, Chủ Tịch HĐTS GHPGVN
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1964
Đặc điểm : Danh lam – Chùa có tổ Chức Đạo tràng tu Bát quan trai và Đạo tràng Pháp Hoa
Viện Chủ : HT Thích Trí Tịnh

Ni Viện VẠN HẠNH

Địa chỉ : 25/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.961857
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : NT Thích nữ Đồng Chánh
Năm trùng tu : 1960, 1972, 1990
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Mỗi tháng có tổ chức tụng Kinh Pháp Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Đồng Chánh
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Giác Trung
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-3 ÂL giỗ NT Thích nữ Đồng Chánh

Tinh Thất VẠN HUỆ

Địa chỉ : 91/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.971249
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Huệ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huệ
Quản tự : SC Thích nữ An Mỹ

Tịnh Thất VẠN LIÊN

Địa chỉ : 92/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : NS Thích nữ Đồng Chánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đồng Chánh
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Đức

Tịnh Thất VẠN NHẪN

Địa chỉ : 93/4B Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn (1972-1994)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Thân

Tịnh Thất VẠN NGHIÊM

Địa chỉ : 58B/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.965869
Năm thành lập : 1988
Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Châu

VẠN QUANG

Địa chỉ : 22/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.964038
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : NS Thích nữ Như Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Quang

Tịnh Thất VẠN THIỀN

Địa chỉ : 99/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 – ĐT : 8.970003
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : SC Thích nữ Thanh Hường
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thanh Hường

Tịnh Thất VẠN THÔNG

Địa chỉ : 50/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5, Phú Châu – ĐT : 8.977244
Năm thành lập : 1973
Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Hạnh

Phường Tam Bình

Tu Viện VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 160/4 Khu Phố 4
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : ĐĐ Thích Hồng Tịnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Hồng Tịnh, SC Thích nữ Như Ngộ (1966-1980)
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như HuyềnAdd Comment