Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa quận 11 thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN 11 TP HỒ CHÍ MINH

Quận 11 gồm 16 Phường, diện tích 5 Km2, dân số khoảng 260.159 người

Tại quận 11 có 60 cơ sở Tự Viện, trong đó 27 ngôi chùa, Tịnh thất, Niệm Phật Đường thuộc Hoa Tông. Tổng số Tăng Ni thường trú, tạm trú tại quận gồm 124 vị Tăng và 131 vị Ni, trên 100.000 Tín Đồ Phật tử, 2 đạo tràng tu bát quan trai, 1 gia đình Phật tử Thiện Hoa (Chùa Vạn Phước) và 2 cơ sở Đông Y từ thiện: Chùa Giác Viên, Khánh Vân Nam Viện, phòng Phát Hành Kinh sách tại quận: Chùa Huê Lâm và Sùng Đức.

Một số Chùa tiêu biểu: Giác Viên, Phụng Sơn thuộc di tích Văn Hóa-Lịch Sử cấp quốc gia; Chùa Huệ Lâm, nơi đầu tiên thành lập Ni bộ Bắc Tông ; Chùa Vạn Phước, Từ Ân (Hoa Tông) ; Sùng Đức, Giác Sanh, Khánh Sơn, Pháp An, Viên Thông… thuộc dạng cổ và thắng cảnh. Chùa Hưng Quốc (Văn Phòng BĐDPG quận) và Huê Lâm là nơi tổ chức liên tục, thường xuyên các Khóa ACKH cho Tăng Ni trong quận tu học.

Ban Đại Diện Phât Giáo quận 11 nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Ban Đại Diện Phật Giáo quận 11 nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay được thành lập và ra mắt vào ngày 24/10/1998, gồm 9 thành viên do TT Thích Pháp Trí làm Chánh đại diện; ĐĐ Thích Thiện Ngộ, Phó đại diện; SC Thích nữ Như Trí, Thư ký.

(Tư Liệu thống kê năm 1997)

Phường 1

NIỆM PHẬT NI TỰ

Địa chỉ : 48/6/2 Tân Hóa – ĐT : 8.587960
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Ý
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Ý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-6 ÂL giỗ Bổn Sư

Tịnh Xá Pháp Quang

Địa chỉ : 48/6/1A Tân Hóa – ĐT : 8.580144
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : HT Thích Đạt Vấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạt Vấn
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hiển Châu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-9 ÂL giỗ HT Thích Đạt Vấn

Niệm Phật Đường Pháp Tâm

Địa chỉ : 708/26 Hồng Bàng
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Minh

SÙNG ĐỨC

Địa chỉ : 688 Hồng Bàng – ĐT : 9.693802
Năm thành lập : 1673
Người sáng lập : HT Thích Thanh Chiếu (Đạt Phổ)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1892, 1960, 1966
Đặc điểm : Chùa Cổ – Gia phả kiến họ Nguyễn – Chùa có thờ di ảnh cụ Nguyễn Trung Trực – Ban Hộ Niệm gồm 50 Phật tử – Có phòng Phát hành Kinh sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thanh Chiếu, HT Thích Ngộ Không, HT Thích Thiện Nghiêm – Chơn Hoa, TT Thích Thiện Phước – Bổn Đức (1673-1985)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-3 ÂL giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực, 6-10 giỗ HT Thích Thiện Phước

VIÊN THÔNG TỰ

Địa chỉ : 22B đường 762 Hồng Bàng – ĐT : 8.9606027
Năm thành lập : 1930
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1978, 1985
Đặc điểm : Có Bảo Tháp Quán Thế Âm xây dựng năm 1988, tượng sư tử, giá chuông trống cổ, giá và bê tích tượng cổ, tiền đường chạm khắc nổi sự tích Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân, ba bộ lam giỗ Thầy gỗ lộng Tứ Linh Bát tiên
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Hải
Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19 ÂL mỗi tháng lễ hội Tứ ân, 8-3 ÂL giỗ Tôn Sư, 20-3 ÂL giỗ Tổ

Phường 2

Tịnh Xá DIỆU QUANG

Địa chỉ : 225 Hàn Hải Nguyên – ĐT : 8.587657
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : SC Thích nữ Liễu Nhiên
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Liễu Nhiên
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thường Định

Tịnh Xá GIÁC QUAN

Địa chỉ : 323/7 Minh Phụng – ĐT : 8.587065
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : TT Thích Duy Tâm
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1988, 1998
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Duy Tâm, SC Thích nữ Truyền Diện
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-6 ÂL giỗ TT Thích Duy Tâm, 23-8 ÂL giỗ SC Thích nữ Truyền Diện

Tổ Đình HUÊ LÂM

Địa chỉ : 680 Hồng Bàng – ĐT : 9.606901
Năm thành lập : 1900
Người sáng lập : Gia đình Bà Trần Thị Nhiều
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1960, 1967, 1993
Đặc điểm : Danh Lam – Nơi đầu tiên thành lập Ni bộ Bắc Tông (06/10/1957) – Năm 1953 mở lớp bình dân học vụ – Tiểu học Kiều Đàm (1953), Trung học và Ni Xá (1963-1970) – Nơi tổ chức Khóa ACKH hằng năm dành cho chư Ni – Có phòng phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Như Thanh (1946-1999)
Quản tự : Ban Quản tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 30-7 ÂL giỗ Tổ

LINH QUANG

Địa chỉ : 1486 Ba Tháng Hai – ĐT : 8.587450
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : HT Thích Ninh Hùng
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Trụ trì hiện nay : HT Thích Ninh Hùng

ĐẠI THÁNH NGỌC PHỤNG ĐƯỜNG

Địa chỉ : 103/2 Thái Phiên – ĐT : 8.589418
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Cư sĩ Ông Xảo Trân
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1996
Đặc điểm : Thờ tự, Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Cư sĩ Ông Xảo Trân

PHỤNG SƠN (Chùa Gò)

Địa chỉ : 1408 Ba Tháng Hai – ĐT : 9.693584
Năm thành lập : 1802
Người sáng lập : Thiền Sư Liễu Thông
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1904, 1915, 1960
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Liễu Thông-Chơn Giác, HT Thích Hải Linh-Quảng Từ, HT Thích Thanh Sơn-Đạt Bích, HT Thích Thiện Định-Thanh Mãn, HT Thích Huệ Minh-Trừng Đăng, HT Thích Huệ Thành-Phước Sang, HT Thích Phước Quang-Tâm Diệp
Quản tự : BĐDPG quận 11 quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Minh, 10-11 ÂL giỗ HT Thích Huệ Thành, 1-4 ÂL giỗ HT Thích Phước Quang

Tịnh Xá ỨNG CÚNG

Địa chỉ : 334/20 Minh Phụng – ĐT :8.584124
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : ĐĐ Thích Quảng Nghiêm
Hệ phái : HOA TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Quảng Nghiêm

Phường 3

GIÁC VIÊN

Địa chỉ : 161/35/20 Lạc Long Quân – ĐT : 8.581674
Năm thành lập : 1805
Người sáng lập : Ban đầu tên là Quan Âm Các, do Tổ Hương Đăng tạo năm 1805, đến năm 1850, HT Thượng Hải Tịnh đổi lại thành tên Giác Viên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1899-1900, 1910-1918, 1993-1994
Đặc điểm : Chùa Cổ-Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia-Trung tâm khoa Ứng phú của Phật Giáo Nam kỳ và Phật học đường Lục Hòa trước đây-Có phòng Chuẩn trị từ thiện
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Chư tổ Hương Đăng, Minh Vi-Mật Hạnh, Minh Khiêm-Hoằng Ân, Minh Nhu-Chơn Không, Như Phòng-Hoằng Nghĩa, Hồng Dung-Thiên Phước, Hồng Từ-Huệ Nhơn, Thích Thiện Xuân, Thích Thiện Phú-Nhựt Xuân (1899-1910)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Viên (Nhựt Trước)
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-8 ÂL và 23-11 ÂL giỗ Chư Tổ

PHÁP AN Cổ Tự

Địa chỉ : 64/28 Hương lộ 14 – ĐT : 9.611024
Năm thành lập : 1841
Người sáng lập : Lê Công Chánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Đặc điểm : Tại chùa có tượng thờ bằng gỗ xưa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chí Thông
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hiệp
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-7 ÂL giỗ Tổ

QUAN ÂM

Địa chỉ : 180 Lạc Long Quân – ĐT : 8.589488
Năm thành lập : 1934
Người sáng lập : Bà Nhan Thị Nhiền
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1957, 1983, 1996
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Quang

QUAN ÂM

Địa chỉ : 109/1i Lạc Long Quân – ĐT : 8.589200
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Cư sĩ Mã Tế Muội
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Kiến trúc và thờ Phật Quan Âm theo kiểu người Hoa
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Thành

Phường 4

Tịnh Xá HOA NGHIÊM

Địa chỉ : 12 Nguyễn Bá Học – ĐT : 8.840960
Năm thành lập : 1953
Người sáng lập : SC Thích nữ Huệ Thành
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Thành (Viên Tịch)

PHI HÀ ĐỘNG

Địa chỉ : 159-167 Lê Thị Riêng
Năm thành lập : 1927
Người sáng lập : Phật tử Người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Quản tự : Ban Hộ Tự

Tịnh Thất TÍCH THIỆN

Địa chỉ : 582/3 Nguyễn Chí Thanh – ĐT : 9.550228
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : Cư sĩ Lưu Phước Mỹ
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1957
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Quảng Đông, thờ Tam Giáo
Quản tự : Cư sĩ Diệu Quang

Phường 5

BẢO TÂM

Địa chỉ : 202/DC/60A Lạc Long Quân
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : Cư sĩ Huỳnh Thanh Nga
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hiền

HƯNG QUỐC

Địa chỉ : 20 Lạc Long Quân – ĐT : 8.600036
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Đặc điểm : Điểm ACKH do BĐDPG quận 11 tổ chức liên tục 6 năm (1992-1997)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Tâm Thông (1960-1964)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nguyên Huệ

PHƯỚC KIẾN NGHĨA TỪ

Địa chỉ : Đường 341
Năm thành lập : 1940
Người sáng lập : Cư sĩ Trần Thị Kiểm
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 1983, 1987
Đặc điểm : Di tích lịch sử Cách mạng
Quản tự tiền nhiệm : Trần Thị Thân, Trần Thị Kiểm
Quản tự : Tô Văn Chuối
Các ngày lễ lớn trong năm : Tiết Thanh Minh, Rằm tháng Bảy

Tịnh Xá QUANG MINH (Địa Mẫu Cung)

Địa chỉ : 131A/8 Lạc Long Quân – ĐT : 8.600896
Năm thành lập : 1937
Người sáng lập : Phật tử Người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 7

GIÁC HOẰNG

Địa chỉ : 135-137-139 Lý Nam Đế – ĐT : 8.560746
Năm thành lập : 1948
Người sáng lập : HT Thích Thiện Tấn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1957, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Tấn (1948-1993)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Thuận
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tấn

KHÁNH SƠN

Địa chỉ : 62/130 Lê Đại Hành – ĐT : 8.530919
Năm thành lập : Thế kỷ XIX
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1964
Đặc điểm : Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Sự, HT Thích Hồng Út, HT Thích Thiện Chánh, Giáo thọ Thích Thiện Huệ
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Đạo
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-5 ÂL giỗ Tổ

LIÊN HOA Cổ Tự

Địa chỉ : 18E-18F Lý Nam Đế
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : Phật tử Người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 8

BỒNG LAI THIỆN ĐỨC ĐÀN

Địa chỉ : 115/12 Lò Siêu
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Phật tử Người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Cư Sĩ Dương Thanh Tuyền

Tịnh Xá CHÁNH NHƯ

Địa chỉ : 254/1 Thái Phiến – ĐT : 9.630234
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Phật tử Người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Trần Quan Châu
Quản tự : Cư sĩ Trần Lệ Hương

LIÊN HOA

Địa chỉ : 236/31/4 Thái Phiên – ĐT : 9.633673
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : SC Thích nữ Hoằng Minh
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1989, 1995
Đặc điểm : Có tổ chức tu Bát quan trai khoảng 25 Phật tử – Chùa kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Hoằng Minh
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Duy Trấn
Các ngày lễ lớn trong năm : Lễ hội theo nghi lễ Phật Giáo Hoa Tông : 15-1 ÂL, 15-10 ÂL : Thượng Ngươn, Trung Ngươn và Hạ Ngươn

Tịnh Xá LIÊN QUANG

Địa chỉ : 140B Hàn Hải Nguyên
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Kim
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Thọ

PHỔ THÀNH ĐƯỜNG

Địa chỉ : 230 Thái Phiên – ĐT : 8.584645
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Phật tử người Hoa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988, 1991
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 9

Tịnh Xá HOA TẠNG

Địa chỉ : 275 Thái Phiên – ĐT : 8.580840
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : TT Thích Trí Kiến
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Các tượng thờ kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Trụ trì hiện nay : TT Thích Kiến Trí

KHÁNH VÂN

Địa chỉ : 205 Đội Cung – ĐT : 8.584419
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Hoàn Quan
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Viện Chủ : HT Thích Hoàn Quan
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nguyên Ngôn
Các ngày kỵ giỗ trong năm :30-1 ÂL giỗ HT Thích Khánh Anh, nguyên Thượng thủ kiêm Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt

Tịnh Thất VIÊN THÔNG

Địa chỉ : 256/90/23B Hàn Hải Nguyên – ĐT : 8.586509
Năm thành lập : 1989
Người sáng lập : Phật tử Quý Đức
Hệ phái : HOA TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Quản tự : Cư sĩ Trần Thị Tuyết Kim

Phường 10

ĐA BẢO

Địa chỉ : 51/6 Ông Ích Khiêm – ĐT : 8.580051
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Thông Niệm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Niệm

GIÁC HẠNH

Địa chỉ : 51 Ông Ích Khiêm
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : Nhóm Phật tử đồng hương
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Quản tự : Ban Hộ Tự

HOÀNG LONG

Địa chỉ : 200/27E Xóm Đất – ĐT : 8.581269
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : ĐĐ Thích Quảng Thành
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Quảng Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-1 ÂL giỗ Tổ

VẠN LINH

Địa chỉ : 180/55 Lạc Long Quân
Năm thành lập : 1954
Người sáng lập : Cư sĩ Lê Duy Bậc
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1975, 1998
Đặc điểm : Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hương
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-3 ÂL giỗ vị Sáng lập Chùa

Phường 11

PHƯỚC HÒA

Địa chỉ : 57 Đội Cung
Năm thành lập : 1951
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Hòa
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : Chùa còn có tên Tịnh Thất Diệu Hòa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Hòa (1951-1987)
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Châu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-9 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Hòa

Phường 12

PHÚ THỌ

Địa chỉ : 123/17 Lãnh Binh Thăng – ĐT : 8.581404
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức

Phường 13

Tịnh Xá BỒI ĐỨC

Địa chỉ : 141 Tôn Thất Thiệp
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Phật tử người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1989
Đặc điểm : kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Ban Hộ Tự

TỪ THỌ

Địa chỉ : 44/122 Tuệ Tĩnh – ĐT : 8.584628
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Đặc điểm : Kiến trúc cổ
Trụ Trì : ĐĐ Thích Hạnh Phú

VẠN PHƯỚC

Địa chỉ : 55 Sư Tuệ Tĩnh – ĐT : 9.627217
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : HT Thích Giác Hạnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1970, 1993
Đặc điểm : Đầu tiên, Chùa tên là Tuệ Tạng, Sau đổi tên là Vạn Đức – Có đạo tràng Quan Âm tu Bát quan trai được duy trì thường xuyên và GĐPT Thiện Hoa 4 gồm 50 đoàn sinh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Giác Hạnh, HT Thích Tâm Hướng (1966-1992)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-1 ÂL giỗ HT Thích Tâm Hướng, 9-7 ÂL giỗ HT Thích Giác Hạnh

Phường 14

Phật Viện GIÁC HOA

Địa chỉ : 67/5-100 Bình Thới
Năm thành lập : 1950
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Quản tự : BĐDPG quận 11 quản lý

GIÁC SANH

Địa chỉ : 103 Âu Cơ – ĐT : 8.603260
Năm thành lập : 1919
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1998
Đặc điểm : Kiến trúc cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Lương, HT Thích Thiện Thành
Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Định
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-4 ÂL giỗ HT Thích Hồng Lương, 25-5 ÂL giỗ HT Thích Thiện Thành

Tịnh Xá PHỔ GIÁC

Địa chỉ : 45/23/2 hẻm 100 Bình Thới
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệm Liên
Quản tự : BĐDPG quận 11 quản lý

PHỔ HIỀN

Địa chỉ : 52/9 Ông Ích Khiêm – ĐT : 8.651129
Người sáng lập : TT Thích Nhuận Hòa
Năm thành lập : 1968
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhuận Hòa

QUANG ĐỨC

Địa chỉ : 45/6A/100 Bình Thới – ĐT : 8.602941
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : TT Thích Hồng Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Trụ trì hiện nay : TT Thích Hồng Liên

Phường 16

BỬU ÂM

Địa chỉ : 594 Hồng Bàng
Năm thành lập : 1965
Người sáng lập : Phật tử Diệu Minh
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Quản tự : Cư sĩ Huỳnh Kim

Phật Học CHÚNG TÂM

Địa chỉ : 210A Nguyễn Thị Nhỏ – ĐT : 8.842906
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : Hội Phật Học Nam Việt – Chi hội Phú Giáo
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1969
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Tại Chùa có tượng Bồ Đề Đạt Ma băng gỗ chạm trổ tinh vi
Quản tự : Ban Hộ Tự

DI PHƯỚC ĐƯỜNG

Địa chỉ : 20/9 đường 39 Lò Siêu – ĐT : 8.571869
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Phật tử Quách Tuấn Toan
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1987, 1998
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Trịnh Nguyên
Quản tự : Cư sĩ Trịnh Hữu Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ vị sáng lập chùa

ĐÀO VIÊN ĐÀN

Địa chỉ : 51 Thái Phiên
Năm thành lập : 1969
Người sáng lập : Phật tử Người Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Quản tự : Ban Hộ Tự – Cư sĩ Võ Thị Muối

Tịnh Thất HUÊ LIÊN

Địa chỉ : 600/2/5 Hồng Bàng – ĐT : 9.602047
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : SC Thích nữ Như Mỹ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Mỹ

KHÁNH VÂN NAM VIỆN

Địa chỉ : 296/2 Nguyễn Thị Nhỏ – ĐT : 9.692732
Năm thành lập : 1939
Người sáng lập : Đạo trường Trần Khải Minh
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1963, 1977, 1989, 1993, 1995
Đặc điểm : Có trường tiểu học – Trại dưỡng lão – Phòng Đông Y miễn phí – Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Đạo Lão

Quản tự : Ban Hộ Tự – Đạo trưởng Châu Viêm
Các ngày lễ lớn trong năm : 3-2 ÂL lễ Văn Xương Đế Quân, 15-2 ÂL lễ Lão tử, 14-4 ÂL lễ Lữ Tổ, 10-12 ÂL lễ Cảm Tạ Thần Ơn

LÔI ÂM

Địa chỉ : 20 Lò Siêu (39) – ĐT : 8.567569
Năm thành lập : 1952
Người sáng lập : Cư sĩ Quách Trung Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1991
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Tâm Thanh

QUAN ÂM TỬ TRÚC LÂM

Địa chỉ : 269/25 Nguyễn Thị Nhỏ – ĐT : 9.601400
Năm thành lập : 1951
Người sáng lập : HT Thích Lương Giác
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1967, 1971, 1996
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Lương Giác (1951-1988)
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhứt Quang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 7-1 ÂL giỗ Tổ

THIÊN Ý ĐÀN

Địa chỉ : Số 3 lò siêu
Năm thành lập : 1953
Người sáng lập : Cư sĩ Giang Khén, Huỳnh Nhơn Hoa, Huỳnh Hoa
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1990, 1994, 1996
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Quản tự : Ban Hộ Tự

Tịnh Xá TRÚC LÂM

Địa chỉ : 72/9 Nguyễn Chí Thanh – ĐT : 8.574228
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : SC Thích nữ Truyền Từ
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1990
Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Truyền Từ
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Pháp Huệ

TỨ PHƯỚC

Địa chỉ : 60/1D Hùng Vương – ĐT : 8.841083
Năm thành lập : Cuối thế kỷ XIX
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Tấn

TỪ ÂN

Địa chỉ : 440-442 Hồng Bàng – ĐT : 9.691053-9.694289
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : HT Thích Hoằng Tu
Hệ phái : HOA TÔNG
Năm trùng tu : 1972, 1992
Đặc điểm : Danh Lam
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Duy Trì
Các ngày lễ lớn trong năm : Rằm tháng Giêng ÂL : Cầu an chúng sinh, Tháng 4 : Vạn Phật, Tháng 7 : Vu Lan, Tháng 10 : Kỷ niệm thành lập Chùa, Tháng 12 : Chùa được khai quang
Add Comment