Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ các chùa quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN GÒ VẤP TP HỒ CHÍ MINH

Là quận ven của Thành Phố Hồ Chí Minh, có diện tích 19,2 Km2, dân số 234.966 người, 12 phường

Tại quận Gò Vấp có 38 Chùa (2 Chùa Nam Tông, 3 Tịnh Xá Khất Sĩ) và 364 Tăng Ni, gần 100.000 Tín đồ Phật tử . Quận Gò Vấp có 15 đạo tràng tu Bát quan trai, 3 Gia đình phật tử, 1 phòng phát hành Kinh Sách tại Chùa Già Lam, trường Tình thương Chùa Huỳnh Kim, trường nuội dạy trẻ Khiếm thị Kỳ Quang 2.

Ban đại diện Phật Giáo quận Gò Vấp nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay gồm 8 thành viên và 4 đại diện Phật Giáo Phường, do TT Thích Nhật Lang làm Chánh đại diện; TT Thích Thiện Chiếu,Phó đại diện; TT Thích Tịnh Thành, Thư Ký. Văn phòng BĐDPG quận đặt chùa Trúc Lâm.

Những Chùa tiêu biểu tại quận Gò Vấp: Linh Sơn, Hải Hội (Di tích lịch sử); Long Huê, Trường Thọ và An Lạc (di tích cổ); tu viện Quảng Hương Già Lam (Trụ xứ của Cố HT Thích Trí Thủ, Nguyên Chủ Tịch HĐTS GHPGVN); Phổ Minh (Phật Giáo Nam Tông, Trụ xứ của cố HT Thích Bửu Chơn); Tịnh Xá Ngọc Phương (Tổ Đình Ni Giới Khất Sĩ, Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia); Trúc Lâm (Văn Phòng BĐDPG quận); Thới Hòa và Huỳnh Kim (di tích, thắng cảnh của quận); Nhựt Quang (Chùa của giới nghệ Sĩ).

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường 1

CHÂU AN

Địa chỉ : 498/1/2 Lê Quang Định – ĐT : 8.956504
Năm thành lập : 1922
Người sáng lập : Thiền Sư Cao Minh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1952, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thiền Sư Cao Minh, Thiền Sư Hồng Liên, Thiền Sư Nhựt Viên
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lệ Phát
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-9 ÂL giỗ Thiền Sư Nhựt Viên, 13-8 ÂL giỗ Thiền Sư Cao Minh, 20-8 ÂL giỗ Thiền Sư Hồng Liên

Tịnh Xá NGỌC PHƯƠNG

Địa chỉ : 498/1 Lê Quang Định – ĐT : 8.940841
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : NT Thích nữ Huỳnh Liên
Hệ phái : KHẤT SĨ
Năm trùng tu : 1972
Đặc điểm : Danh Lam – Di tích lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia – Tổ Đình Ni giới Khất Sĩ – Trụ xứ của cố NT Thích nữ Huỳnh Liên
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Thành Liên, NS Thích nữ Đức Liên, NS Thích nữ Chân Liên, NS Thích nữ Thiền Liên (1960-1970)
Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Ngoạt Liên
Các ngày lễ lớn trong năm : Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL lễ tưởng niệm tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Đại lễ Phật Đản, Vu Lan…; từ 16-4 ÂL đến rằm tháng 7 ÂL : Thời điểm ACKH của đại Chúng Ni Giới Khất Sĩ tại Tịnh Xá Ngọc Phương; 19-3 ÂL giỗ NT Thích nữ Huỳnh Liên

Tu viện QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM

Địa chỉ : 498/11 Lê Quang Định – ĐT : 8.942814 – 9.851727
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : HT Thích Trí Thủ
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Đặc điểm : Danh Lam thắng Cảnh – Trụ Xứ của cố HT Thích Trí Thủ, Chủ tịch đầu tiên của HĐTS GHPGVN – Có phòng phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Thủ, TT Thích Huyền Giác
Trụ trì hiện nay : TT Thích Đức Chơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-3 ÂL giỗ HT Thích Trí Thủ, 15-10 ÂL lễ hiệp kỵ Chư Hương Linh thờ trong Chùa

PHỔ MINH

Địa chỉ : 2 Thiên Lộ Dương – ĐT : 8.945049
Năm thành lập : 1934
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Đặc điểm : Di tích lịch sử – Trụ Sứ của cố HT Thích Bửu Chơn
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1960-1979 : HT Thích Bửu Chơn (Nguyên Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tâm

PHƯỚC HÒA

Địa chỉ : 6 Thiên Lộ Dương – ĐT : 8.954592
Năm thành lập : 1959
Người sáng lập : SB Thích nữ Thiện Phước, SB Thích nữ Thích NS Thích nữữ Thiện Nhàn
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1988, 1998
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Thiện Phước, SB Thích nữ Thiện Nhàn
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Nhật Nhẫn
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-5 ÂL giỗ SB Thích nữ Thiện Phước, 29-11 Âl giỗ SB Thích nữ Thiện Nhàn

TRÚC LÂM

Địa chỉ : 76/60 Nguyễn Thượng Hiền – ĐT : 8.410758
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : TT Thích Châu Tòan
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Văn phòng BĐDPG quận Gò Vấp nhiệm kỳ V
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Châu Tòan, HT Thích Đồng Bổn
Viện Chủ : HT Thích Đồng Bổn
Trụ trì hiện nay : TT Thích Tịnh Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Châu Tòan

TỪ QUANG

Địa chỉ : 63 Trần Bình Trọng – ĐT : 8.431499
Năm thành lập : 1953
Người sáng lập : HT Thích Hộ Giác
Hệ phái : NAM TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hộ Giác, HT Thích Pháp Thắng, ĐĐ Thích Thích Minh Châu, ĐĐ Thích Viên Hạnh, ĐĐ Thích Pháp Tuệ
Quản tự : Ban Hộ Tự – ĐĐ Thích Hộ Bảo, Trưởng Ban
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 27-3 ÂL giỗ HT Thích Hộ Giác, 6-7 Âl giỗ HT Thích Pháp Thắng

Tịnh Thất VIÊN MINH

Địa chỉ : 4 Thiên Lộ Dương
Năm thành lập : 1998
Người sáng lập : NS Thích nữ Nhật khương

Phường 3

BẢO LONG

Địa chỉ : 818/27/7 Lê Lợi
Năm thành lập : 1822
Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Mẹo
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Võ Văn Kim, Yết ma Thích Thiện Khai
Quản tự : Ban Hộ Tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-3 ÂL giỗ HT Võ Văn Kim, 6-9 ÂL giỗ Yết ma Thích Thiện Khai

GIÁC THÔNG

Địa chỉ : 820/80120 A Nguyễn Kiệm
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : Yết ma Thích Thiện Thông
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Yết ma Thích Thiện Thông
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trung

LỤC THÔNG

Địa chỉ : 123/258 Nguyễn Kiệm
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Văn Sanh và Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Lý

Tịnh Xá NHƯ LAI

Địa chỉ : 117/882A Nguyễn Kiệm – ĐT : 9.851263
Năm thành lập : 1962
Người sáng lập : ĐĐ Thích Huệ Quang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981
Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Quang

NGỌC HƯƠNG

Địa chỉ : 130/19 Lê Lợi
Năm thành lập : 1958
Người sáng lập : Sư Thích Giác Hầu
Hệ phái : BẮC TÔNG (từ năm 1958, Hệ phái Khất Sĩ)
Năm trùng tu : 1996
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Viên Văn

Phường 4

AN LẠC

Địa chỉ : 73/16 Nguyễn Thái Sơn – ĐT : 9.851061
Năm thành lập : Trên 200 năm
Người sáng lập : HT Thích Phổ Chiếu (Gia Đá)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Đặc điểm : Thuộc dạng Chùa Cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phổ Chiếu, HT Thích Trí Nhẫn, HT Thích Linh Nhạc, HT Thích Thanh Hòa, HT Thích Hạnh Chánh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Phương
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-1 ÂL giỗ HT Thích Hạnh Chánh, 17-2 ÂL giỗ HT Thích Trí Nhẫn, 4-3 ÂL giỗ HT Thích Thanh Hòa, 21-12 ÂL giỗ HT Thích Phổ Chiếu

GIÁC HOA

Địa chỉ : 28 Lê Lợi
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : NT Thích nữ Như Liên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Quản tự : Ban Hộ Tự

Phường 5

NHƯ LAI

Địa chỉ : 229A Nguyễn Thái Sơn – ĐT : 8.941618
Năm thành lập : 1920
Người sáng lập : HT Thích Hụê Nguyên
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1981, 1999
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Nguyên
Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Thuận
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-7 ÂL giỗ HT Thích Huệ Nguyên

Phường 7

LONG HUÊ

Địa chỉ : 53/525 Nguyễn Thái Sơn – ĐT : 9.851743
Năm thành lập : Khoảng 1798
Người sáng lập : Thiền Sư Đạo Thông
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1966, 1972
Đặc điểm : Chùa được Nguyễn Ánh Sắc tứ – Chùa Cổ – Có phòng khám bệnh từ thiện và lớp học tình thương
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thiền Sư Đạo Thông, HT Thích Từ Huệ, TT Thích Bổn Viên
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Hiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-2 ÂL giỗ Chư tổ khai Sơn

TRƯỜNG THỌ

Địa chỉ : 53/524 Nguyễn Văn Nghi – ĐT : 8.942627
Năm thành lập : Thế Kỷ XVIII
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1809, 1996
Đặc điểm : Ban đầu có tên là Vĩnh Tưỡng Tự, rồi đổi Pháp Vũ Tự (Cả 2 Chùa đều có SC Thích nữ sắc tứ). Trước ở địa điểm thuộc vùng Chợ Quán ; Sau khi Pháp chiếm Gia Định, Chùa ĐĐ Thíchời về địa điểm hiện nay
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Liễu Kiện, HT Thích Thanh Hiện, HT Thích Trừng Giác, HT Thích Long Thắng, HT Thích Hải Phước
Trụ trì hiện nay : HT Thích Tâm Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 28-5 ÂL giỗ Tổ

Phường 10

VĨNH QUANG

Địa chỉ : 95/7 Phan Văn Trị – ĐT : 8.941434
Năm thành lập : 1966
Người sáng lập : HT Thích Tâm Giác
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1993
Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đàm Nhung

Phường 11

HUỲNH KIM

Địa chỉ : 10/6A Quang Trung – ĐT : 8.940444 – 8.959923
Năm thành lập : 1910
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1962, 1993
Đặc điểm : Phật học Viện Huệ Quang và Trường Tiểu học Bồ Đề trước đây (1974) – Có lớp học tình thương, Hội tương tế
Viện Chủ : Cố HT Thích Định Quang
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trí
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Xá KỲ HOÀN

Địa chỉ : 31/8A Thống Nhất
Năm thành lập : 1968
Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Tiến
Hệ phái : KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Tiến
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Đào Liên

NHỰT QUANG

Địa chỉ : 116/6A Thống Nhất – ĐT : 8.958633 – 9.966216
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : Lê Minh Công (Tỳ Kheo Thích Quảng An)
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968, 1994
Đặc điểm : Chùa của Giới nghệ sĩ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Quảng Minh, ĐĐ Thích Quảng Tường, TT Thích Huệ Tri, ĐĐ Thích Từ Niệm
Quản tự : ĐĐ Thích Hồng Minh

PHÁP BẢO

Địa chỉ : 122/1A Lê Văn Thọ – ĐT : 8.959483
Năm thành lập : 1970
Người sáng lập : HT Thích Như Niệm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1996
Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhật Lang
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-9 ÂL và 8-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

PHÁP HOA

Địa chỉ : 81/1 Quang Trung
Năm thành lập : 1971
Người sáng lập : Tín đồ Phật tử
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1980
Quản tự : Tỳ Kheo Thích Nguyên Min, Tri Sự

THỚI HÒA

Địa chỉ : 75/6A Quang Trung – ĐT : 8.958613
Năm thành lập : 1953
Người sáng lập : HT Thích Thiện Chánh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Chánh
Quản tự : Tỳ Kheo Thích Minh Lạc, Tri SC Thích nữ ự
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-10 ÂL giỗ HT Thích Thiện Chánh

TẾ ĐỘ (GIÁC MINH)

Địa chỉ : 33/2 Nguyễn Văn Lượng (Nghĩa Trang Giác Minh) – ĐT : 8.958142
Năm thành lập : 1955
Người sáng lập : Giáo hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1994, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Châu, HT Thích Đức Nhuận, HT Thích Thế Phùng, HT Thích Thanh Cát, HT Thích Đức Nghiệp, SB Thích nữ Đức Hậu
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Đức Tuấn

Phường 12

ĐỒNG HIỆP

Địa chỉ : 40/6 Quang Trung – ĐT : 8.958079
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Minh Nguyện
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Nguyện
Quản tự : Ban Hộ Tự – TT Thích Nhựt Thọ, Trưởng ban
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-12 ÂL giỗ HT Thích Minh Nguyện

GIÁC TÂM

Địa chỉ : 54/4 Phạm Văn Chiêu – ĐT : 9.965649
Năm thành lập : 1960
Người sáng lập : HT Thích Minh Tâm
Hệ phái : BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Tâm, SC Thích nữ Diệu Thơm
Quản tự : Tỳ Kheo Thích Đại Thọ, Tri Sự

LINH SƠN HẢI HỘI

Địa chỉ : 13/81 Phạm Văn Chiêu – ĐT : 9.967147
Năm thành lập : khoảng 1920
Người sáng lập : HT Thích Bửu Đăng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1995
Đặc điểm : Di tích lịch sử (Di tích Cố HT Thích Bửu Đăng)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bửu Đăng, HT Thích Giác Điền, ĐĐ Thích Quang Hạnh
Quản tự : TT Thích Tịnh Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Điền, 2-9 ÂL giỗ HT Thích Bửu Đăng, 28-12 ÂL giỗ ĐĐ Thích Quang Hạnh

HUYỀN TRANG

Địa chỉ : 7/7 Quang Trung
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : TT Thích Minh Cảnh
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1982
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Minh Cảnh
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hòa
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-4 ÂL giỗ TT Thích Minh Cảnh

VIÊN ÂM

Địa chỉ : 2/3A Quang Trung – ĐT : 8.911100
Năm thành lập : 1967
Người sáng lập : Phật tử Nguyên Hoàng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1992
Đặc điểm : Có Phòng Khám bệnh từ thiện
Quản tự : Phật tử Nguyên Hoàng
Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Tín

Phường 16

PHỔ MINH

Địa chỉ : 450/19 Tổ 26, đường 26/3 – ĐT : 8.948665
Năm thành lập : 1961
Người sáng lập : HT Thích Trí Dũng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1983
Đặc điểm : Hội Nghĩa Trang Bắc Việt
Quản tự : SC Thích nữ Diệu Nhơn, Tri Sự

TIÊN LONG

Địa chỉ : 1/29 Thống Nhất
Năm thành lập : 1956
Người sáng lập : NS Thích nữ Trân Châu
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1967, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Trân Châu, NS Thích nữ Như Chính
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Vân
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-6 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Chính, 12-12 ÂL giỗ NS Thích nữ Trân Châu

TRIÊM PHƯỚC

Địa chỉ : 448/8 đường 26/3
Năm thành lập : 1974
Người sáng lập : Hội Nghĩa Trang
Hệ phái : BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Anh

Phường 17

CHƯỞNG HUỆ

Địa chỉ : 93/1028 đường 26/3 – ĐT : 8.950982
Năm thành lập : 1963
Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Ân
Hệ phái : BẮC TÔNG
Đặc điểm : Cải gia vị tự
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Ân

KỲ QUANG 2

Địa chỉ : 154/4A Lê Hoàng Phái – ĐT : 8.951014 – 8.941442
Năm thành lập : 1957
Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang cùng Chư Tăng Ni Chùa Kỳ Quang 1
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1968
Đặc điểm : Chùa còn có tên là Thanh Châu – có trường nuôi dạy Thanh Thiếu Niên Khiếm Thị – Lớp học tình thương – Có đạo tràng Bát quan trai và Gia Đình Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Hạnh, TT Thích Bửu Minh (1938-1975)
Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Chiếu
Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-10 ÂL giỗ HT Thích Thiện Quang

PHỔ CHIẾU

Địa chỉ : 93/1023 đường 26/3 – ĐT : 8.952215
Năm thành lập : 1972
Người sáng lập : Hội Bắc Việt Tương Tế
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1972
Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Tuệ

TRUNG NGHĨA

Địa chỉ : 99/1111 đường 26/3 – ĐT : 8.951785
Năm thành lập : 1964
Người sáng lập : Dân Làng tạo dựng
Hệ phái : BẮC TÔNG
Năm trùng tu : 1990
Đặc điểm : Chùa Ông của Làng An Nhơn
Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Minh Thiện
Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tịnh ÂnAdd Comment