Primary Menu
Secondary Menu

Địa chỉ chùa ở quận Bình Thạnh – thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Mục lục | Table of contents

QUẬN BÌNH THẠNH TP HỒ CHÍ MINH

Quận Bình Thạnh, Trước 1975 là xã Bình Hòa, Quận Gò Vấp, thuộc tỉnh Gia Định cũ, có diện tích rộng và dân số đứng thứ hai trong số các quận nội thành. Quận Bình Thạnh có 20 Phường, diện tích 20,5 Km2, dân số 417.739 người.

Bình Thạnh có 62 Chùa, 6 Tịnh Xá, 12 TịnhThất, với 723 Tăng Ni thường trú-tạm trú và khoảng trên 120.000 Tín đồ Phật tử. Những Chùa tiêu biểu thuộc dạng cổ, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh: Tập Phước, Văn Thánh, Hòa Khánh, Vạn Đức, Bửu Liên, Dược Sư, Long Vân và Phước Viên. Chùa Ân Phước (Chùa Hoa), Pháp Quang (Nam Tông), Tịnh Xá Trung Tâm (Nguyên là trụ sở và là nơi tổ chức ACKH liên tục 18 năm qua của Chư Tăng hệ Phái Khất Sĩ), Chùa Phổ Đà (Văn Phòng BĐDPH quận), đồng thời là nơi tổ chức ACKH tập trung liên tục nhiều năm cho Chư Ni Trong quận. Quận Bình Thạnh có Tuệ Tĩnh Đường Tịnh Xá Trung Tâm, phòng thuốc Nam Hưng Gia Tự, trường tình thương 19-5 Châu Lâm Ni Tự, 4 đơn vị gía đình Phật tử và 7 dạo tràng tu Bát quan trai. Quận có phòng phát hành Kinh Sách đặt tại chùa Dược Sư, Phước Viên, tịnh Xá Trung Tâm và Pháp Vân.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Bình Thạnh nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay gồm 12 thành viên với nhân sự: ĐĐ Thích Minh Giác, Chánh đại diện; NS Thích nữ Như Ngọc, Phó đại diện; TT Thích Thiện Bình, Thư ký; 4 vị phụ trách chuyên nghành và 5 vị phụ trách đại diện liên phường cho 20 phường.

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

Phường 1

CHÚC THỌ

Địa chỉ: 112/22E/15 Đinh Tiên Hoàng
Năm thành lập: 1952
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Như Huệ

Tịnh Xá ĐẠI GIÁC

Địa chỉ: 26/22 Đinh Tiên Hoàng – ĐT: 8.030455
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: NS Thích nữ Như Đăng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nhật Minh, TT Thích Thiện Hương
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Chơn
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-12 ÂL giỗ TT Thích Thiện Hương

Tịnh Thất GIÁC TỈNH

Địa chỉ: 329/12A Bùi Hữu Nghĩa
Năm thành lập: 1978
Người sáng lập: NS Thích nữ Như Thức
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Thúc

Phường 2

Tịnh Thất HUỲNH MAI

Địa chỉ: 146/115 Vũ Tùng – ĐT: 8.412091
Năm thành lập: 1963
Người sáng lập: HT Thích Từ Thông
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: HT Thích Từ Thông – Hiệu Trưởng Trường Cao-Trung Phật học TP Hồ Chí Minh

LINH QUANG

Địa chỉ: 280/93 Bùi Hữu Nghĩa
Năm thành lập: 1948
Người sáng lập: HT Thích Huệ Nhựt
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Nhựt
Trụ trì hiện nay: HT Thích Phổ Thượng
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 3

BẢO VÂN

Địa chỉ: 33/37 Vạn Kiếp – ĐT: 8.414511
Năm thành lập: 1973
Người sáng lập: SC Thích nữ Huệ An
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm thành lập: 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Huệ An, NS Thích nữ Như Ngọc, SC Thích nữ Diệu Nguyên
Quản tự: SC Thích nữ Như Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

Thiền Viện CHƠN ĐỨC

Địa chỉ: 4 Nguyễn Duy – ĐT: 8.030791
Năm thành lập: 1930
Người sáng lập: HT Thích Từ Quang
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Quang, HT Thích Chánh Tịnh (1932-1997)
Quản tự: SC Thích nữ Huệ Hạnh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-2 ÂL giỗ HT Thích Từ Quang, 2-3 ÂL giỗ HT Thích Chánh Tịnh

Tịnh Thất HOA ĐÀM

Địa chỉ: 18/22 Nguyễn Duy – ĐT: 5.104612
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: SC Thích nữ Huệ An
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1978, 1993, 1997
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Chỉ

PHỔ HIỀN

Địa chỉ: 87/44/7 Đinh Tiên Hoàng – ĐT: 8.434726
Năm thành lập: 1955
Người sáng lập: HT Thích Thới An
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thới An
Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Tịnh Danh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

THIÊN HƯNG

Địa chỉ: 71 Vạn Kiếp – ĐT: 8.415420
Năm thành lập: 1952
Người sáng lập: HT Thích Pháp Âm
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1968, 1972, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Pháp Âm (1952-1982)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Phước
Tri Sự: ĐĐ Thích Thiện An
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-1 ÂL giỗ HT Thích Pháp Âm

THIỀN TỊNH

Địa chỉ: 87/410 Đinh Tiên Hoàng – ĐT: 5.107982
Năm thành lập: 1966
Người sáng lập: TT Thích Giác Hạnh
Hệ phái: KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Hạnh
Quản tự: SC Thích nữ Diệu Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-12 ÂL giỗ TT Thích Giác Hạnh

Phường 5

CHƯỞNG ĐỨC

Địa chỉ: 103 Nguyễn Thượng Hiền – ĐT: 8.050282
Năm thành lập: 1948
Người sáng lập: HT Thích Thiện Hưng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1970
Đặc điểm: Cải gia vi tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Hưng
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Diệu Trang
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hưng

GIÁC THỌ

Địa chỉ: 449/78 Lê Quang Định
Năm thành lập: 1952
Người sáng lập: HT Thích Hồng Trung (Thiện Tín)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Trung-Thiện Tín (1952-1996)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Huệ
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-12 ÂL giỗ HT Thích Hồng Trung

Tu Viện HOA NGHIÊM

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thượng Hiền – ĐT: 5.150203
Năm thành lập: 1955
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1995
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Mai

Tịnh Thất HƯƠNG THIỀN

Địa chỉ: 357/3 Lê Quang Định – ĐT: 5.150701
Năm thành lập: 1990
Người sáng lập: NS Thích nữ Huệ Thành và NS Thích nữ Phước Hương
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Gốc là miếu Ngũ Hành, xây dựng vào thế kỷ XIX
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Thành

Tịnh Thất LINH QUANG

Địa chỉ: 12C Nguyễn Trung Trực – ĐT: 8.413149
Năm thành lập: 1982
Người sáng lập: SC Thích nữ Như Châu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1998
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Châu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-1 ÂL giỗ Thân Phụ SC Trụ Trì, 8-7 ÂL giỗ HT Thích Mật Nguyện

LINH SƠN

Địa chỉ: 79/1 Nguyễn Thượng Hiền
Năm thành lập: 1940
Người sáng lập: Bà Phạm Thị Sửu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1968
Quản tự: Ban Quản tự

Tịnh Xá NGỌC CHƠN

Địa chỉ: 68/624 Nguyễn Thượng Hiền – ĐT: 5.150997
Năm thành lập: 1943
Người sáng lập: SB Thích nữ Diệu Nhẫn
Hệ phái: KHẤT SĨ
Năm trùng tu: 1990
Đặc điểm: Tịnh Xá Linh Chơn (Cũ)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Tuyền Liên
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Vĩnh Liên

Tịnh Xá TRUNG TÂM

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trung Trực – ĐT: 8.943144 – 8.941552 – 8.411077
Năm thành lập: 1965
Người sáng lập: HT Thích Giác Nhiên, Tổng Trị Sự Trưởng GHTGKSVN
Hệ phái: KHẤT SĨ
Năm trùng tu: 1980
Đặc điểm: Danh Lam – kiến trúc theo kiểu truyền thống đặc thù của Hệ phái: tịnh xá hình Bát giác, trước sân có bảo tháp Ngọc Phật 9 tầng cao 37m (bên phải), Bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 13m (bên trái); là trung tâm hoằng pháp và giáo dục của Hệ phái. Có Tuệ Tĩnh Đường II TP.HCM nơi khám bệnh miễn phí cho dân nghèo – Có phòng phát hành kinh sách.
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Nhiên, TT Thích Giác Phúc (1965-1975)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Toàn
Các ngày lễ lớn trong năm: 1/2 ÂL lễ tưởng niệm tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Rằm tháng 4 ÂL đại lễ Phật Đản, kỷ niệm ngày Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Ngày 14 và Rằm tháng 7 ÂL đại lễ Tự Tứ Tăng, Vu Lan Bồn và lễ dâng Y mùa Báo hiếu, Từ 16/4 ÂL đến Rằm tháng 7 ÂL là mùa ACKH của đại Chúng Khất Sĩ, Mỗi tháng có 4 ngày cúng hội thường lệ; mùng 8, rằm, 23 và 30 ÂL. Bốn ngày Chủ Nhật có đạo tràng tu Bát quan trai và giảng pháp cho Phật tử

Phường 6

BẢO QUANG

Địa chỉ: 45/140 Nguyễn Văn Đậu – ĐT: 8.410750
Năm thành lập: 1963
Người sáng lập: TT Thích Thiện Hiền
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hiền

HẢI QUANG

Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Đậu – ĐT: 8.417189
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Huệ
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Huệ

LIÊN TRÌ NI TỰ

Địa chỉ: 153/14 Nguyễn Thượng Hiền – ĐT: 8.434966
Năm thành lập: 1920
Người sáng lập: Phật tử Lê Văn Sĩ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1956, 1983, 1996
Đặc điểm: Đầu tiên, tên Chùa là Pháp Hoa. Năm 1956, HT Thích Giác Quan đôi tên là Chùa Liên Trì
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Quang, NS Thích nữ Diệu Thông, Thầy Sáu, Thầy Bảy
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Diệu Tâm
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23-10 ÂL giỗ hiệp kỹ, 18-12 ÂL tất niên Chùa

LINH CHÂU

Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Đậu
Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: HT Thích Giác Điền
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự: Ban Quản tự

Phường 7

GIÁC HOA

Địa chỉ: 15/7 Nơ Trang Long – ĐT: 8.430927
Năm thành lập: 1920
Người sáng lập: HT Thích Hồng Hảo
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Đặc điểm: kiến trúc theo dạng cổ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Hảo, HT Thích Quảng Thạc (1920-1973)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Viên Định
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-10 ÂL giỗ Tổ Nguyên Thiều

GIÁC HUỆ

Địa chỉ: 80/97 Hoàng Hoa Thám – ĐT: 8.030712
Năm thành lập: 1952
Người sáng lập: HT Thích Hồng Đạo
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Đạo
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Đức
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 8-1 ÂL lễ Cầu An, 13-5 ÂL giỗ Tổ

Phường 11

DIỆU ĐỨC

Địa chỉ: 484/9 Lê Quang Định – ĐT: 8.050943
Năm thành lập: 1968
Người sáng lập: NS Thích nữ Như Trí
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1973, 1983
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Trí (1972-1978)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Diệu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Trí

DƯỢC SƯ

Địa chỉ: 464 Lê Quang Định – ĐT: 5.150648
Năm thành lập: 1931
Người sáng lập: HT Thích Chánh Tạo và Hội Phụ Nữ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1950, 1994
Đặc điểm: Danh lam – Ni trường đào tạo Ni giới Bắc Tông – Có phòng phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Đàm Soạn, SB Thích nữ Đàm Minh, SB Thích nữ Như Hoa, SB Thích nữ Như Huệ, SB Thích nữ Như Chí, SB Thích nữ Như Nhàn, SB Thích nữ Bửu Thanh, SB Thích nữ Như Thuần
Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Như Hòa (Viên tịch)
Quản tự: NS Thích nữ Như Đức
Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát, 21-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa, 16-4 ÂL đến 16-7 ÂL: thời điểm ACKH của Ni Chúng Chùa Dược Sư

GIÁC QUANG

Địa chỉ: 334 Phan Văn Trị – ĐT: 5.162796
Năm thành lập: 1930
Người sáng lập: Ông bà Nguyễn Văn Giác
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1953
Đặc điểm: Di tích lịch sử – (Năm 1945, Chùa bị Giặc Pháp đốt)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Bửu Đăng (1930-1945)
Trụ trì hiện nay: HT Thích Huệ Hiển

HÒA KHÁNH

Địa chỉ: 215 Phan Văn Trị – ĐT: 8.431699
Năm thành lập: 1867
Người sáng lập: Nhóm Phật tử Gia Định
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1982, 1995
Đặc điểm: Chùa của Hội Phật học Nam Việt – Có Ban Hộ niệm gồm 500 Phật tử, đạo tràng Bát quan trai
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Minh Giác
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tấn Đạt
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-10 ÂL giỗ HT Thích Từ Hạnh

HƯNG GIA TỰ (Tịnh Độ)

Địa chỉ: 336 Lê Quang Định – ĐT: 8.414357
Năm thành lập: 1956
Người sáng lập: Hội Cư sĩ Gia Định
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1962
Đặc điểm: Có Phòng thuốc Nam từ thiện miễn phí
Quản tự tiền nhiệm: Cư sĩ Sơn Kim
Quản tự: Ban Tịnh Độ Cư sĩ quản lý
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23-8 ÂL giỗ Đức Tôn Sư Minh Trí, Giáo chủ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; 19-9 ÂL giỗ Cư sĩ Huỳnh Văn Dơn, Chánh Hội trưởng Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; 14-10 ÂL giỗ Cư sĩ Sơn Kim, Chánh hội trưởng Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ: 466 Lê Quang Định – ĐT: 5.152053
Năm thành lập: 1957
Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Huấn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1981, 1992, 1997
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Huấn (1957-1965)
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Viên Lương
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 20-8 ÂL giỗ NT Thích nữ Đàm Uyển, 11-11 ÂL lễ tưởng niệm Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Đức Niệm, 19-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Huấn

LIÊN ỨNG

Địa chỉ: 237/75 Nguyễn Văn Đậu – ĐT: 8.411549
Năm thành lập: 1974
Người sáng lập: Hội Liên Ứng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Như Tại
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-11 ÂL giỗ Tổ

Tịnh Thất PHÁP HOA

Địa chỉ: 237/11/33 Nguyễn Văn Đậu – ĐT: 8.434812
Năm thành lập: 1975
Người sáng lập: TT Thích Hoằng Đức
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Hoằng Đức

Thiền Viện PHÁP HOA

Địa chỉ: 29 Tăng Bạt Hổ
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập: TT Thích Thanh Vân
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Vân

PHÁP VÂN

Địa chỉ: 244 Nguyễn Văn Đậu – ĐT: 8.417117
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: HT Thích Huyền Thâm
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Có phòng phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huyền Thâm (1964-1974)
Trụ trì hiện nay: TT Thích Trí Khả
Các ngày lễ lớn trong năm: 15-4 ÂL đến 16-7 ÂL: Mùa ACKH của đại chúng Chùa Pháp Vân; 17-11 ÂL vía Di Đà; Hàng Tháng vào mùng 1 và rằm có tổ chức thọ Bát quan trai

PHỔ ĐÀ

Địa chỉ: 26/1 Trần Quý Cáp – ĐT: 8.432419
Năm thành lập: 1965
Người sáng lập: HT Thích Từ Hạnh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Văn Phòng BĐDPG quận Bình Thạnh – Điểm ACKH tập trung dành cho Chư Ni trong quận.
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Hạnh
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Ngọc

Sắc Tứ TẬP PHƯỚC

Địa chỉ: 233 Phan Văn Trị – ĐT: 8.411735
Năm thành lập: 1801
Người sáng lập: Tổ Chánh Đắc-Tòan Tánh, đời thứ 37, dòng Chúc Thánh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969
Đặc điểm: Chùa cổ – Chùa được Vua Gia Long Sắc tứ năm 1802 – Chùa còn có tên Vĩnh Tường Tự, Pháp Vũ Tự
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Chánh Đắc, HT Phước Thường-Chương Tâm, HT Phước Thành-Ấn Hiệp, HT Thích Hoằng Trí, HT Thích Hoằng Giáo
Quản tự: Ban Quản tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-5 ÂL và 25-10 ÂL giổ Tổ

TỪ THUYỀN

Địa chỉ: 490 Lê Quang Định – ĐT: 8.941119
Năm thành lập: 1956
Người sáng lập: NT Thích nữ Tịnh Từ, NT Thích nữ Tịnh Thiền
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969
Đặc điểm: Từ năm 1970-1975 có lớp Giáo Lý Sơ đẳng Phật Giáo cho 30 Ni Sinh
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích nữ Tịnh Từ, NT Thích nữ Tịnh Thiền
Viện Chủ: NT Thích nữ Tịnh Thiền
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Từ Hạnh
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 22-2 ÂL giỗ HT Thích Thiện Đạo, 16-4 ÂL đến 16-7 ÂL ACKH; Tháng 7 ÂL lễ Dâng Y

VẠN ĐỨC

Địa chỉ: 446/16 Lê Quang Định – ĐT: 8.890074
Năm thành lập: 1952
Người sáng lập: HT Thích Chánh Hòa
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chánh Hòa, TT Thích Thiện Pháp. TT Thích Huệ Tấn
Quản tự: ĐĐ Thích Trí Chánh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-1 ÂL giỗ Thầy Tổ

Phường 12

ĐẠI HẠNH

Địa chỉ: 107/4 Ngô Đức Kế – ĐT: 8.888536
Năm thành lập: 1942
Người sáng lập: HT Thích Văn Trường
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Văn Tường
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Lượng

LONG PHƯỚC

Địa chỉ: 44/1 Phan Văn Trị – ĐT:5.162909
Năm thành lập: 1951
Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Nhiên
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1963
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Nhiên, ĐĐ Thích Thiện Nhã
Quản tự: SC Thích nữ Huệ Dâng
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 26-1 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Chơn, 19-6 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Nhiên

Tịnh Thất NHẬT QUANG

Địa chỉ: 169/9 Chu Văn An – ĐT: 8.430272
Năm thành lập: 1992
Người sáng lập: TT Thích Tịnh Giác
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Tịnh Giác
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh Xá NGỌC DUYÊN

Địa chỉ: 448 Bùi Đình Túy – ĐT: 8.417673
Năm thành lập: 1965
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: KHẤT SĨ
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Đàn Liên

Tịnh Xá NGỌC ĐĂNG

Địa chỉ: 558 Bùi Đình Túy – ĐT: 5.101432
Năm thành lập: 1965
Người sáng lập: Trưởng Lão Thích Giác Tịnh
Hệ phái: KHẤT SĨ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Nghiệm, Trưởng Lão Thích Giác Tánh
Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Diệu
Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 1-2 ÂL lễ tưởng niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 22-11 ÂL giỗ Trưởng Lão Thích Giác Tánh

PHẬT BỬU

Địa chỉ: 37/6 Ngô Đức Kế
Năm thành lập: 1942
Người sáng lập: Thiền Tịnh Đạo Tràng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1973
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Hưu, NS Thích nữ Như Trừng
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Huệ Tri
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Trừng, 18-10 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Hưu

Ni Tự QUAN ÂM

Địa chỉ: 230/4/3 Phan Văn Trị
Năm thành lập: 1890
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1980, 1991
Đặc điểm: Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Nguyệt

TẬP THÀNH

Địa chỉ: 133 Ngô Đức Kế – ĐT: 8.410721
Năm thành lập: 1925
Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Biện
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Chơn Giác, TT Thích Bát Nhã, ĐĐ Thích Nguyên Lai, TT Thích Như Hải, ĐĐ Thích Nguyễn Như
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nguyên Như
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 29-7 ÂL giỗ Tổ Khai sơn

VIÊN QUANG

Địa chỉ: 140/22 Phan Văn Trị – ĐT: 8.060313
Năm thành lập: 1935
Người sáng lập: TT Thích Minh Tấn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1952, 1980, 1991
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Minh Tấn, HT Thích Minh Mẫn, TT Thích Minh Quý
Trụ trì hiện nay: HT Thích Giải Kinh
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-6 ÂL lễ hiệp kỵ Chư Tổ

Phường 13

ÂN PHƯỚC

Địa chỉ: 477/42 Nơ Trang Long – ĐT: 8.432979
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: HT Thích Vĩnh Khương
Hệ phái: HOA TÔNG
Năm trùng tu: 1995
Đặc điểm: Xây dựng theo kiểu Kiến trúc Trung Hoa
Trụ trì hiện nay: HT Thích Vĩnh Khương

Tịnh Thất ÂN BÌNH

Địa chỉ: 327 Nơ Trang Long
Năm thành lập: 1997
Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Nhi
Hệ phái: HOA TÔNG
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Nhi

DIỆU PHÁP

Địa chỉ: 188 Nơ Trang Long – ĐT: 8.415267
Năm thành lập: 1964
Người sáng lập: TT Thích Tâm Khai
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1972
Đặc điểm: Trước năm 1975 là cơ sở Thành Đoàn
Trụ trì hiện nay: TT Thích Tâm Khai
Các ngày lễ lớn trong năm: 19-2 ÂL ngày vía Quan Âm và họp mặt truyền thống của phong trào đấu tranh Thành Đoàn

PHÁP QUANG

Địa chỉ: 414/17 Nơ Trang Long – ĐT: 8.432913
Năm thành lập: 1957
Người sáng lập: HT Thích Thiện Luật
Hệ phái: NAM TÔNG
Đặc điểm: Danh lam – Xây dựng theo kiểu truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Luật, HT Thích Hộ Giác, HT Thích Pháp Trí, TT Thích Nhứt Quán (1957-1985)
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh Giác
Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Luật – Ngày lễ lớn trong năm được tổ chức theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông

PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ: 2/3 Nơ Trang Long – ĐT: 8.431859
Năm thành lập: 1947
Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Chính
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Đặc điểm: Trước 1947 là Miếu Tiên Sư – Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Huệ Khánh (1947-1986)
Quản tự: TT Thích Tịnh Niệm
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25-1 ÂL giỗ TT Thích Huệ Khánh

Phường 14

CHÁNH GIÁC

Địa chỉ: 100/83 Lê Quang Định – ĐT: 8.411899
Năm thành lập: 1956
Người sáng lập: HT Thích Hành Trụ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1965, 1972, 1991, 1996
Đặc điểm: Từ năm 1956 đến năm 1968, nơi đây là, một trong những học viện đào tạo Tăng tài và cơ sở từ thiện xã hội (Phòng thuốc, lớp mẫu giáo)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hành Trụ
Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Tịnh Chánh

Tịnh Thất PHƯỚC BỬU

Địa chỉ: 100/56 Lê Quang Định – ĐT: 8.432662
Năm thành lập: 1945
Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Thảnh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1993
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Đăng
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 13-12 ÂL giỗ Chư vị sáng lập Chùa

Phường 15

PHÁP VƯƠNG

Địa chỉ: 3/9 Điện Biên Phủ – ĐT: 8.980936
Năm thành lập: 1968
Người sáng lập: HT Thích Hồng Hưởng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: HT Thích Hồng Hưởng (Huyền Linh)
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-3 giỗ Thầy Tổ

PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ: 42/9A Điện Biên Phủ – ĐT: 8.980788
Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: HT Thích Minh Mẫn
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1990
Viện Chủ: HT Thích Minh Mẫn
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Pháp

Phường 17

BẢO TỊNH

Địa chỉ: 184/7 Điện Biên Phủ – ĐT: 5.106203
Năm thành lập: 1947
Người sáng lập: TT Thích Thiện Nguyên
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1992
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Nguyện
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Thế
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-11 ÂL giỗ HT Thích Trí Hữu

Phường 21

CHÂU LÂM NI TỰ

Địa chỉ: 39/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 8.404298
Năm thành lập: 1957
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1969, 1972, 1976, 1990
Đặc điểm: Có lớp học tình thương dạy từ lớp 1 đến lớp 5, thành lập năm 1989
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Minh Nguyệt, ĐĐ Thích Đức Nhẫn, ĐĐ Thích Thích Phước An, NT Thích nữ Như Hoa (1957-1968)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Dung
Các ngày lễ lớn trong năm: 10-5: Ngày thành lập lớp học tình thương; 19-5: lễ khai giảng lớp học tình thương

PHƯỚC VIÊN

Địa chỉ: 318 Xô Viết Nghễ Tĩnh – ĐT: 8.990727
Năm thành lập: 1928
Người sáng lập: Phật tử Trần Văn Lợi (Pháp Danh Chơn Lợi)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1967, 1986, 1988, 1994, 1996
Đặc điểm: Hàng tuần, Chùa có tổ chức buổi thuyết giảng cho Phật tử thọ Bát quan trai – Có phòng phát hành Kinh Sách
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Phận, ĐĐ Thích Giác Định, TT Thích Thiện Thắng, SC Thích nữ Diệu Khương, ĐĐ Thích Minh Phước, TT Thích Thiện Bình (1928-1983)
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Từ Nhẫn

Phường 22

VĂN THÁNH

Địa chỉ: 115/9 Ngô Tất Tố – ĐT: 8.400590
Năm thành lập: 1906
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nhựt Liên
Quản tự: Ban Quản tự

Phường 24

BÁT NHÃ (Ni)

Địa chỉ: 84/16 Bùi Đình Túy – ĐT: 8.411035
Năm thành lập: 1991
Người sáng lập: SC Thích nữ Như Cương
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 2002
Đặc điểm: Có đạo tràng Bát quan trai trên 60 Phật tử
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Cương

BỒ ĐỀ

Địa chỉ: 250 Bạch Đằng – ĐT: 8.993706
Năm thành lập: 1955
Người sáng lập: HT Thích Quang Hào
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1990, 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Quang Hào, HT Thích Thanh Tuất
Quản tự: TT Thích Tâm Khai
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-2 ÂL giỗ Tổ

LONG VÂN

Địa chỉ: 111 Bạch Đằng
Năm thành lập: 1933
Người sáng lập: Thiền Sư Giai Minh (Nguyễn Văn Muôn)
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1952
Đặc điểm: Di tích lịch sử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Thiền Sư Giai Minh, HT Thích Minh Thành (Phó Tăng Thống Giáo Hội Lục Hòa Tăng)
Trụ trì hiện nay: HT Thích Minh Nhuận, Thành Viên HĐCM GHPGVN

Tịnh Xá NGỌC CHÁNH

Địa chỉ: 82/28/4 Bùi Đình Túy – ĐT: 5.101106
Năm thành lập: 1953
Người sáng lập: Tổ Sư Minh Đăng Quang
Hệ phái: KHẤT SĨ
Năm trùng tu: 1988
Đặc điểm: Tịnh Xá Khất Sĩ đầu tiên tại Sài Gòn-Gia Định
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Tường, TT Thích Giác Thành, TT Thích Giác Thảo, TT Thích Giác Nhường, ĐĐ Thích Giác Giáo, ĐĐ Thích Giác Hảo
Trụ trì hiện nay: HT Thích Giác Trang

Tịnh Thất PHƯỚC QUANG

Địa chỉ: 118/81 Bạch Đằng – ĐT: 8.999780
Năm thành lập: 1980
Người sáng lập: NT Thích nữ Như Quang
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Cải gia vi tự
Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Như Quang

Tịnh Thất VẠN HẠNH

Địa chỉ: 42/11 Huỳnh Đình Hai – ĐT: 8.415396
Năm thành lập: 1982
Người sáng lập: NS Thích nữ Hải Thành
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1998
Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Hải Thành
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 21-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa

Phường 25

BẢO MINH

Địa chỉ: 618/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 8.984367
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: HT Thích Quang Phổ
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1998
Đặc điểm: Thuộc Ni bộ Bắc Việt tại miền Nam (Tổ Đình Vĩnh Nghiêm)
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Quang Phổ, HT Thích Độ Lượng, HT Thích Tâm Giác, NT Thích nữ Đàm Tuyên, NS Thích nữ Đàm Hướng (1960-1998)
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Tín

BỬU LIÊN

Địa chỉ: 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 8.994659
Năm thành lập: 1958
Người sáng lập: HT Thích Chánh Quang
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1996
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chánh Quang, HT Thích Thanh Đức
Đặc điểm: Có Phòng Phát Hành Kinh Sách
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Bình
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25-12 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

MINH HÒA

Địa chỉ: 152/11A Điện Biên Phủ – ĐT: 8.990050
Năm thành lập: 1974
Người sáng lập: TT Thích Nhật Hoa
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1992
Trụ trì hiện nay: TT Thích Nhật Hoa
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-2 ÂL giỗ HT Thích Huệ Minh, 12-11 ÂL giỗ Tổ Minh Tịnh

PHƯỚC AN

Địa chỉ: 412 Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 8.981528
Năm thành lập: 1954
Người sáng lập: HT Thích Bửu Nguyên
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1955
Viện Chủ: HT Thích Bửu Nguyên
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Trí Châu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-12 ÂL giỗ Tổ

THIÊN SƠN

Địa chỉ: 147/3A Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 8.981656
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: Thầy Tịnh Khẩu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Như Quý
Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Tựu
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-3 ÂL giỗ SC Thích nữ Như Ngọc

Phường 26

BẠCH VÂN

Địa chỉ: 77/5 bis Quốc Lộ 13 – ĐT: 8.998503
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: TT Thích Giác Tịnh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Tịnh

HÒA HƯNG

Địa chỉ: 5 Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 5.110858
Năm thành lập: 1972
Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Quang
Hệ phái: BẮC TÔNG
Năm trùng tu: 1990
Đặc điểm: Chùa gốc là miếu Ngũ hành (1906)
Quản tự: Ban Quản tự
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 4-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Quang

HỒNG LIÊN

Địa chỉ: 36 Lô Biệt thự Chu Văn An – ĐT: 5.110913
Năm thành lập: 1962
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Ngộ

HƯƠNG THIỀN

Địa chỉ: 166/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: Tín đồ Phật tử
Hệ phái: BẮC TÔNG
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Liên

THẬP PHƯƠNG

Địa chỉ: 521/162 Xô Viết Nghệ Tĩnh – ĐT: 8.040489
Năm thành lập: 1960
Người sáng lập: TT Thích Huệ Châu
Hệ phái: BẮC TÔNG
Đặc điểm: Có đạo tràng Pháp Hoa gồm 40 Phật tử
Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Huệ Châu
Trụ trì hiện nay: TT Thích Viên Nhuận (Thông Nhuận)
Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-2 ÂL giỗ TT Thích Huệ Châu

Phường 28

LONG ĐỨC

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh
Năm thành lập: Thế kỷ XIX
Người sáng lập: Dân làng
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự: Ban Quản tự

PHÁP LUÂN

Địa chỉ: 907 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Năm thành lập: 1973
Người sáng lập: Phật tử Diệu Minh
Hệ phái: BẮC TÔNG
Quản tự tiền nhiệm: Phật tử Diệu Minh
Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Nhật HoàngAdd Comment