Primary Menu
Secondary Menu

Đại Bi Thần chú

ĐẠI BI THẦN CHÚ TIẾNG PHẠN – GREAT COMPASSION IN SANSKRIT TRANSCRIPTION

ĐẠI BI THẦN CHÚ – THẦY TRÍ THOÁT TỤNG – GREAT COMPASSION IN VIETNAMESE

ĐẠI BI THẦN CHÚ

ĐẠI BI THẦN CHÚ

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM (Biên soạn bởi cư sĩ Huyền Thanh Nguyễn Vũ Tài. Khi chia sẻ lại trên trang khác, xin hoan hỷ ghi rõ tác giả)Add Comment