Primary Menu
Secondary Menu

Danh sách và địa chỉ các chùa Phật giáo Nguyên Thủy tại hải ngoại

Danh sách và địa chỉ các chùa Phật giáo Nguyên Thủy tại hải ngoại

I- Ðịa chỉ chùa PGNT tại Hoa Kỳ
Chùa Pháp Vân
850 W. Phillips Blvd.
Pomona. CA 91766
USA
Phone: (909) 622-0814
Trụ trì: Hòa thượng Chơn Trí
Như Lai Thiền Viện
1215 Lucretia Ave.
San Jose. CA 95122
USA
Phone: (408) 294-4536
Thích Ca Thiền Viện
15950 Winters Lane
Riverside. CA 92504
USA
Phone: (909) 780-5249
Trụ trì: Hòa thượng Kim Triệu
Chùa Pháp Luân
13913 S. Post Oak Rd
Houston. TX 77045
USA
Phone: (713) 433-4364; 413-1672
Trụ trì: Tỳ khưu Giác Ðẳng
Chùa Ðạo Quang
3536 N. Garland Ave.
Garland. TX 75040
USA
Phone: (972) 414-7345
Trụ trì: Tỳ khưu Tịnh Ðức
Chùa Bửu Môn
2701 Procter St
Port Arthur. TX 77640
USA
Phone: (409) 982-9319; 985-3749
Trụ trì: Tỳ khưu Huyền Việt
Phù Vân Am
RD 2 Box 437 A
Newton. TX 75966
USA
Phone: (409) 384-2860
Trụ trì: Tỳ khưu Tịnh Ðức
Chùa Hương Ðạo
4717 E. Rosedale St.
Fort Worth. TX 76105
USA
Phone: (817) 531-7144
Trụ trì: Tỳ khưu Bửu Ðức
Chùa Liên Hoa
2014 Rose St
Irving. TX 75061
USA
Phone: (214) 445-1646
Trụ trì: Hòa thượng Pháp Nhẫn
Chùa Vạn Phuớc
3123 Manchester Road
Wichita Falls. TX 76305
USA
Phone: (817) 761-3697
Chùa Kỳ Viên
1400 Madison St. NW.
Washington DC. 20011
USA
Phone: (202) 882-6054
Trụ trì: Hòa thượng Kim Triệu
Chùa Trúc Lâm
7020 N. Western Avenue
Chicago. IL 60645
USA
Phone: (773) 274 2723
Trụ trì: Tỳ khưu Viên Hạnh Sanvaro
Chùa Phật Pháp
1770 62nd Avenue N.
St. Petersburg, FL 33702-7250
USA
Phone: (727) 520-9209
Trụ trì: Tỳ khưu Trí Tịnh
Chùa Tam Bảo
4766 N. Rockspring Rd.
Apopka. FL 32712
USA
Phone: (407) 886-7092
Trụ trì: Tỳ khưu Viên Hạnh Sanvaro
Pháp Đăng Thiền viện
16805 Jetson Dr.
Spring Hill. FL 34610.
USA
Trụ trì: Tỳ khưu Trí Dũng Virapanno
Chùa Tam Bảo
4040 W. Brookstown Dr.
Baton Rouge. LA 70805
USA
Phone: (504) 393-1944
II- Ðịa chỉ chùa PGNT tại các quốc gia khác
Thiền Viện Bát Nhã
3401 Belanger Est.
Montreal
Quebec H1X – 1A5
CANADA
Phone: (514) 721-7149
7494 Levesque Est Blvd.
Duverney Laval
Quebec H7A – 1R8
CANADA
Phone: (450) 665-0622
Trụ trì: Tỳ khưu Khánh Hỷ
Chùa Kỳ Viên
52 Rue Pierre Sémard
93150 Le Blanc Mesnil
FRANCE
Phone: (33-1) 48.65.57.68
Trụ Trì: Tỳ khưu Gnanissara
Tổng Thư Ký: Mr Nguon Trương
Phone: (33-1) 48.99.08.17
Chùa Phật Bảo
(Pagode Buddharatanarama)
3 Rue De Broca
91600 Savigny Sur Orges
FRANCE
Phone: (33-1) 69.96.49.34; 69.44.18.82
Trụ Trì: Tỳ khưu Đức Minh
Thiền Đường Sakya Muni
33 Emile Gemton Montbeon
89340 Saint Agnan
FRANCE
Phone: (33-3) 86.96.19.44
Trụ Trì: Sư cô Diệu Tịnh
Phụ Trách: Mme Ly Nareth
Phone: (33-1) 69.53.09.97
Phước Tuệ Tịnh Xá
10 Chemin Du Bois Cochard
93370 Montfermeil
FRANCE
Phone: (33-1) 43.88.16.01
Trụ Trì: Tỳ khưu Giác Tuệ
Chơn Minh Tinh Xá
Rosenheim Strasse 9, St.
Gallen 9008.
SWITZERLAND
Phone: 071-25-95-69
Trụ trì: Sư cô Diệu Duyên
-ooOoo-Add Comment