Di Lặc Đương Lai Phật – Maitreya Honored Future Buddha – 當來下生彌勒尊佛

Phật Di Lặc được tôn thờ rất phổ biến trong Phật giáo Việt Nam. Đây là vị Phật tương lai được công nhận bởi cả truyền thống Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền, được công nhận ở tất cả các tông phái Phật Pháp.

Tuy nhiên, trong dân gian có rất nhiều sự hiểu nhầm, thậm chí hiểu sai về vị Phật này. Vì vậy, chuyên mục này sẽ chia sẻ các tài liệu chính thống để quý vị tìm hiểu về Đức Phật Di Lặc cũng như tạo nhân duyên với vị Phật tương lai này. Vì có thể trong một tương lai nào đó khi chúng ta xả bỏ kiếp thân này chúng ta đủ nhân duyên trở về bên Đức Phật Di Lặc. Hiện tại Bồ tát Di Lặc đang thuyết pháp tại cung trời Đâu Suất.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Niệm danh hiệu Phật Di Lặc | Chanting Namo Maitreya Buddha

Námó mílè zūn fú

2. Di Lặc Tôn Phật tâm chú | Maitreya Buddha Heart Mantra

Om Mohi Mohi Maha Mohi Svaha Om Muni Muni Mara Svaha

3. Di lặc Bồ tát tâm chú | Maitreya Bodhisattva Heart Mantra

弥勒佛咒: 宗 zong 萨 sha 垒 lei 哈 ha 摩 mo 喇 la 兜 dou

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment