Primary Menu
Secondary Menu

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng là được coi là vị Phật Quá Khứ đầu tiên trong số 24 vị Phật trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì thường thờ Tam Thế Phật với Phật Nhiên Đăng bên trái, Phật Thích Ca ở giữa và Phật Di Lặc bên phải. Đức Phật Nhiên Đăng được coi là biểu trưng cho tất cả các vị Phật Quá Khứ.
Danh hiệu Phật Nhiên Đăng bằng nhiều ngôn ngữ | The Buddha’s name in some language:
Chuyện kể rằng, tiền thân Phật Thích Ca là tu sĩ Sumedha (Thiện Tuệ, hoặc Thiện Huệ) – một vị Bà La Môn giàu có đã rũ bỏ tất cả để đi tu. Tu sĩ khi dâng cúng hoa cho Đức Phật Nhiên Đăng, đã quỳ gối xuống, đặt mái tóc đen dài của mình trên mặt đất qua một vũng nước để Đức Phật Nhiên Đăng bước qua mà không bị bẩn chân. Sau sự cúng dường này, Đức Nhiên Đăng đã thọ ký cho tu sĩ Sumedha sau này sẽ thành Phật và hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Nhu Đồng (tiền thân Đức Phật Thích Ca) trải tóc trên vũng bùn lầy trên đườngcúng dường Đức Nhiên Đăng PhậtAdd Comment