[ebook] Kinh Dược Sư

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc.

Trong  mỗi định dạng bao gồm:

  • Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
  • Kinh Bổn Nguyện và Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư

Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly

MỜI TẢI XUỐNG BỘ EBOOK KINH DƯỢC SƯ

Nếu quý vị không thể tải xuống được, xin vui lòng gửi bình luận cuối bài địa chỉ email, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tới quý vị qua email.BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment