[ebook: pdf, prc, doc] CON ĐƯỜNG CŨ XA XƯA: BÁT CHÁNH ĐẠO – PHẠM KIM KHÁNH

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG / DOWNLOAD

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG DOC

.
.
.
TRONG EBOOK NÀY

Phần 1 – Dẫn nhập
Phần 2 – Thập nhị nhân duyên
Phần 3 – Con đường cũ xa xưa: Bát Chánh Ðạo
Phần 4 – Chánh ngữ
Phần 5 – Chánh tinh tấn
Phần 6 – Chánh định
Phần 7 – Ðặc tánh của Con đường

.
.

Sưu tầm từ nguồn Phatphaponline.netBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment