Primary Menu
Secondary Menu

Lịch sử bước đầu

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU HỌC PHẬT

—o0o—

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP – HT NARADA MAHA THERA

(Phần I – Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni)


ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ – TÁC GIẢ SCHUMENN

Dịch Việt bởi GS. Trần Phương Lan


CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT – MINH THIỆN TRẦN HỮU DANH


LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – LÊ MẠNH THÁT


VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN – NGUYỄN LANG THÍCH NHẤT HẠNH

Bộ tài liệu này được sưu tập dựa trên hướng dẫn của Báo Giác Ngộ về tài liệu Phật giáo dành cho người bắt đầu học Phật.Add Comment