Primary Menu
Secondary Menu

Lịch sử Phật giáo – tủ sách bách khoa Phật giáo

Lịch sử phật giáo tủ sách bác khoa phật giáo 2

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tủ sách bách khoa Phật giáo
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
Nguyễn Tụa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

 1. Lời nói đầu
 2. Phật giáo và người sáng lập
 3. Giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo
 4. Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo
 5. Những nơi sống chủ yếu của Phật Thích Ca Mâu Ni
 6. Chế độ chủng tánh và những giai cấp Ấn Độ xưa
 7. Sự chia rẽ của Phật giáo nguyên thủy
 8. Những hệ phái của Thượng Tọa Bộ Phật giáo
 9. Khác biệt giữa Đại chúng bộ và Thượng tọa bộ
 10. Phật giáo đại thừa và Phật giáo tiểu thừa
 11. Phái Trung Quán và nhân vật đại biểu
 12. Du Già (Yoga) hành phái và nhân vật đại biểu
 13. Mật giáo và đặc điểm
 14. Những lần kết tập
 15. Cống hiến truyền bá Phật giáo của vua A Dục
 16. Vua Ca Nhi Sắc Ca và tác dụng với lịch sử Phật giáo
 17. Khác biệt giữa Phật giáo Nam tông và Phật giáo Bắc tông
 18. Thời điểm Phật giáo truyền vào Sri Lanka
 19. Thời điểm Phật giáo truyền vào Miến Điện
 20. Về hai bộ “Dảo Sử” và “Đại Sử”
 21. Thời điểm Phật giáo truyền vào Trung Quốc
 22. Kinh Tứ Thập Nhị Chương
 23. Các hệ thống phiên dịch kinh Phật đời Hán
 24. Về sách “Mâu Tử Lý hoặc Luận”
 25. Thời điểm Phật giáo tới Giang Nam
 26. Xuất xứ tên gọi “Đôn Hoàng Bồ tát”
 27. Bát Nhã học thời kỳ Ngụy Tấn
 28. Lục Gia Thất Tông của Bát Nhã học
 29. Giới thiệu sách Triệu Luận
 30. Điển tích “Sinh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu”
 31. Địa vị của Huệ Viễn trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc
 32. Bạch Liên Xã là gì
 33. Cưu Ma La Thập và công trình dịch kinh Phật
 34. Lương Võ Đế xả thân vào chùa
 35. Tai nạn “Tam vũ thất tông”
 36. Bắc Ngụy Thái Vũ Đế diệt Phật
 37. Chế độ tăng quan
 38. Người đầu tiên đi Tây Phương cầu pháp
 39. Cống hiến của Pháp Hiển
 40. Chân đế dịch những kinh điển quan trọng nào ở Trung Hoa
 41. Con đường thỉnh kinh của Đường Tăng
 42. Nghĩa tình là ai
 43. Thiên Thai Tông được sáng lập
 44. Sơn gia phái và Sơn ngoại phái
 45. Chủ yếu của Tam Luận Tông
 46. Người sáng lập tam giới giáo
 47. Người sáng lập tư tưởng cơ bản của Hoa Nghiêm Tông
 48. Tư tưởng cơ bản của Pháp Tướng Tông
 49. Khai Nguyên Tam Đại Sĩ là những ai
 50. Tại sao luật tông được gọi là từ nhỏ vào lớn
 51. Tịnh Độ tông hình thành
 52. Đặc điểm chủ yếu của Tịnh Độ tông
 53. Cực Lạc thế giới
 54. Vì sao Võ Tắc Thiên ủng hộ Phật giáo
 55. Về việc Đạt Ma Diện Bích chín năm
 56. Lục tổ Huệ Năng
 57. Thần Hội cống hiến gì trong lịch sử phát triển của Thiền tông
 58. Ngũ gia thất tông của Thiền tông
 59. Tứ đại cao tăng thời nhà Minh
 60. Nơi khắc kinh ở Kim Lăng
 61. Chi Na hội học viên có tác dụng gì trong lịch sử Phật giáo cận đại
 62. Thái Hư là người thế nào
 63. Những tăng nhân trứ danh trong lịch sử Phật giáo cận đại
 64. Tên gọi cư sĩ Phật giáo
 65. Giải thích Đại tạng kinh
 66. Tìm hiểu chế độ Độ Điệp
 67. Tìm hiểu Thanh qui giới luật
 68. Tìm hiểu Kinh Pháp Hoa
 69. Tìm hiểu Tịnh Độ tam kinh
 70. Tìm hiểu Hoa Nghiêm kinh
 71. Nội dung chủ yếu của Bát Nhã Kinh
 72. Niết Bàn Kinh ảnh hưởng gì đến lịch sử Phật giáo Trung Quốc
 73. Bộ kinh duy nhất được coi là trứ tác của tăng nhân Trung Quốc
 74. Tìm hiểu Kim Cang Kinh
 75. Về bộ Tô Tất Địa Kinh
 76. Lăng Già kinh
 77. Đại Nhật kinh
 78. Tìm hiểu Kim Cang đảnh kinh
 79. Đại thừa khởi tín luận
 80. Lão Tử hóa Hồ Kinh
 81. Lạc Dương già tam ký
 82. Vì sao Phẩm Chẩn viết “thần diệt luận”
 83. Hãn Dũ viết bài biểu can ngăn vua nghênh đón cốt Phật
 84. Duy Ma Cật
 85. Thế nào gọi là Bồ tát
 86. Những vị Bồ tát nổi tiếng trong kinh Phật
 87. Thế nào là La Hán
 88. Tứ Đại danh sơn
 89. Sự thật về tượng Di Lặc bụng lớn
 90. Nhân vật Tế Công có thật không
 91. Những ngày lễ của Phật giáo Trung Quốc
 92. Vì sao nơi các tăng nhân cư trú gọi là tự (chùa)
 93. Phát hiện nơi cất chuwaskinh ở động Đôn Hoàng
 94. Đôn Hoàng học là gì
 95. Bát Tư Ba là người thế nào
 96. Tạng truyền Phật giáo được hình thành từ lúc nào
 97. Cuộc tranh luận giữa hai phái Đốn và Tiệm
 98. Những phái biệt chủ yếu của Phật giáo tạng truyền
 99. Tông Khách Ba có cống hiến gì đối với Tạng Truyền Phật giáo
 100. Đức Phật sống chuyển thể ra sao
 101. Tên hiệu của Đại Lai và Ban ThiềnAdd Comment