Primary Menu
Secondary Menu

Mật tông Phật giáo – tủ sách bách khoa Phật giáo

Mật tông Phật giáo

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tủ sách bách khoa Phật giáo
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
Nguyễn Tụa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

 1. Lời nói đầu
 2. Mật tông là gì
 3. Sự hình thành và phát triển của Mật giáo Ấn Độ
 4. Những giai đoạn phát triển của Mật tông
 5. Mật chú trong Mật giáo Ấn Độ
 6. Sự quan hệ giữa Mật tông với Du Già
 7. Đại Nhật Như Lai – Bản tôn tối cao của Mật giáo
 8. Pháp thống của Mật giáo Ấn Độ
 9. Những kinh điển chủ yếu của Mật giáo Ấn Độ
 10. Tứ Bộ Mật giáo
 11. Minh Vương, Minh Phi của Mật tông
 12. Ý nghĩa của Kim Cương trong Mật tông
 13. Sự liên hệ giữa tư tưởng Đại lạc và tính lực phái của Ấn Độ Giáo
 14. Cống hiến của Vương Triều Ba La đối với Mật giáo
 15. Những tu viện Mật giáo trứ danh của Ấn Độ
 16. Nguyên nhân diệt vong của Mật giáo Ấn Độ
 17. Tình hình truyền bá của Mật giáo Ấn Độ
 18. Sự truyền nhập Mật tông vào Tây Tạng
 19. Liên Hoa Sinh – Đại sư đầu tiên truyền bá Mật giáo ở Tây Tạng
 20. Đặc điểm của Tạng Mật thời kỳ tiền truyền
 21. Pháp nạn Diệt Phật trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng
 22. Đặc điểm của Tạng Mật thời kỳ hậu truyền
 23. Cống hiến của các dịch sư đối với sự truyền bá Mật tông ở Tây Tạng
 24. Những biến đổi lịch sử của bổn giáo Tây Tạng
 25. Cống hiến của A Đề Sa đối với Phật giáo tạng truyền
 26. Cống hiến của Tông Khách Ba đối với sự phát triển của Mật tông
 27. Phái Ninh Mã Giáo – phái lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng
 28. Ý nghĩa Đại Viên Mãn Pháp của phái Ninh Mã
 29. Đặc điểm Mật pháp của phái Cam Đan
 30. Nội dung chính của Bồ Đề Đạo Đăng Luận
 31. Sự hình thành và Mật pháp của phái Tát Ca
 32. Đại sư Bát Tư Ba
 33. Đạo quả pháp của phái Tát Ca
 34. Giáo pháp và sự truyền thừa của phái Cát Cử
 35. Đại thủ ấn của phái Cát Cử
 36. Cửu Thừa, Tam Bộ của phái Ninh Mã
 37. Giáo pháp của phái Hi Giải
 38. Giáo pháp của phái Giác Vực
 39. Giáo pháp của phái Giác Nang
 40. Phái Quách Trát
 41. Phái Hạ Lỗ
 42. Giáo pháp Hiển Mật của phái Cách Lỗ
 43. Duyên khởi tính không
 44. Đặc điểm của tự viện Phật giáo tạng truyền
 45. Cung điện Potala
 46. Đặc điểm kiến trúc của chùa Tang Da
 47. Ba ngôi Đại tự Lhasa
 48. Đặc điểm của những tự viện Phật giáo Tạng truyền ở Cam Túc, Thanh Hải, Nội Mông Cổ
 49. Nghệ thuật Bích Họa Phật giáo Tây Tạng
 50. Lục tự Chân Ngôn
 51. Nhũng kinh điển chủ yếu của Phật giáo tạng truyền
 52. Giáo nghĩa căn bản của Mật tông Phật giáo tạng truyền
 53. Ý nghĩa của Tam Mật Vi Dụng và Tứ mạn vi tướng
 54. Ngũ Phật Ngũ Trí và Lục Đại Vi thể
 55. Ý nghĩa của Nhân, Căn, Cứu Cánh của Tạng Mật
 56. Lạc không song vận
 57. Hình tượng thần Phẫn Nộ của Tạng Mật
 58. Hoan Hỉ Phật
 59. Những vị thần chủ yếu của tạng Mật
 60. Tu tập Mật giáo Tây Tạng
 61. Tổ chức tu tập chuyên môn của Phật giáo tạng truyền
 62. Nghi thức Quán Đỉnh của Tạng Mật
 63. Sự truyền bá Tạng Mật ở Mông Cổ và Trung Quốc
 64. Những phong hiệu chủ yếu của Phật giáo Tạng Truyền
 65. Nguồn gốc của danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền
 66. Tình hình phiên dịch điển tích Mật bộ thời kỳ đầu ở Hán Địa Trung Quốc
 67. Khai Hoàng Tam Đại Sĩ
 68. Vai trò của Khai Nguyên Tam Đại Sĩ đối với sự thành lập chính thức của Mật tông ở Hán Địa
 69. Mật pháp KIm Thai Lưỡng Giới
 70. Chùa Đại Hưng Thiện – Tổ đình Mật tông Trung Quốc
 71. Đề tài và nhân vật chủ yếu của tranh tượng Mật tông
 72. Mạn Đồ La / Mạn Đà La
 73. Ngũ Phương Phật
 74. Bát Đại Minh Vương
 75. Bát Đại Bồ tát
 76. Ba Mươi Ba Vị Quán Thế Âm Bồ tát
 77. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ tát
 78. Địa Tạng Bồ tát và Thập Điện Diêm Vương
 79. Thập Nhị Viên Giác Bồ tát
 80. Đà La Ni Kinh Tràng và Kinh Biến
 81. Dược Sư Kinh Biến
 82. Khổng Tước Minh Vương
 83. Tượng Mật Lý Ngõa Ba và Đại Hắc Thiên
 84. Tì Sa Môn Thiên Vương
 85. Tranh tượng Mật tông thời sơ Đường
 86. Tranh tượng Mật tông ở Đôn Hoàng
 87. Nghệ thuật Thạch Quật (Động Đá) ở Tứ Xuyên
 88. Liễu Bản Tôn và Triệu Trí Phụng
 89. Thạch Khắc Mật Tông ở Đại Túc
 90. Nghệ thuật Điêu Khắc ở Phi Lai Phong và cư dung quan đời Nguyên
 91. Cống hiến của Huệ Quả trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc
 92. Thai Mật và Đông Mật của Nhật Bản
 93. Cống Hiến của Không Hải trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản
 94. Văn Vật Mật Tông ở chùa Pháp Môn
 95. Ung Hòa Cung
 96. Ngoại Bát Miếu của Phật giáo Tạng Truyền đời Thanh
 97. Điêu Khắc Mật tông ở Kiếm Nam Thạch Động
 98. Nham Họa Mật Tông ở Lương Sơn
 99. Thủy Lục Họa và Mật tông
 100. Pháp Khí của Phật giáo Tạng Truyền


Add Comment