Primary Menu
Secondary Menu

Một số hình ảnh về Xá Lợi Đức Phật và các vị Thánh Tăng

Xá Lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của Đức Phật và các vị cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã.

Danh từ Xá Lợi do âm tiếng Phạn là Sàrìrikadhàtu. Ngày xưa nói đến Xá Lợi, người ta nghĩ đến Xá Lợi của Đức Phật. Sau này có những vị Thánh Tăng và các vị Đạo Sư đắc đạo, sau khi làm lễ trà tỳ, đệ tử cũng thâu được nhiều Xá Lợi. Tất cả những đồ dùng là di tích của Phật và các vị Thánh Tăng như y, bình bát, tích trượng, v.v. đều gọi là Xá Lợi. Hiện nay ở Miến Điện, người ta còn thờ tóc và móng tay của Đức Phật khi Ngài còn tại thế đã cắt cho hai vị đệ tử tại gia đầu tiên. Trong kinh tạng Pali thường đề cập đến Xá Lợi Xương, Xá Lợi Răng và Ngọc Xá Lợi.

Như đã trình bày, Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca cho đến nay chỉ có 3 tháp Xá lợi của đức Phật được khai quật và được xác định là có thật thông qua xác định niên đại bằng phóng xạ carbon và xác định di truyền học. Các Xá Lợi tại các nơi khác hiện tại trang nhà chưa có thông tin, tài liệu. Vì vậy, bài viết này được sưu tập chỉ mang tính chất tham khảo.

XÁ LỢI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

Xá Lợi Huyết
Xá Lợi Huyết
Xá Lợi Huyết
Xá Lợi Huyết
Xá Lợi Huyết
Xá Lợi Huyết
Xá Lợi Máu Huyết
Xá Lợi Máu Huyết
Xá Lợi Não
Xá Lợi Não
Xá Lợi Não
Xá Lợi Não
Xá Lợi Răng
Xá Lợi Răng
Xá Lợi Răng
Xá Lợi Răng
Xá Lợi Tim
Xá Lợi Tim
Xá Lợi Xương
Xá Lợi Xương
Xá Lợi Xương Trán
Xá Lợi Xương Trán
Xá Lợi Xương
Xá Lợi Xương

XÁ LỢI CÁC VỊ THÁNH TĂNG

xá lợi Cổ A La Hán
xá lợi Cổ A La Hán
Xá Lời cua Ton Gia Bat De Loi Ca
Xá lợi của Tôn giả Bát Đế Lợi Ca
Xá Lợi Tim của Đức Bồ tát Thích Quảng Đức
Xá Lợi Tim của Đức Bồ tát Thích Quảng Đức (Việt Nam)
Xá Lợi ton giả Ba Cổ Lạp
Xá Lợi ton giả Ba Cổ Lạp
Xá Lợi Tôn Giả Kiều Trần Như
Xá Lợi Tôn Giả Kiều Trần Như
Xá Lợi tôn giả Phật Tích Chi
Xá Lợi tôn giả Phật Tích Chi
xá lợi tôn giả Phú Lâu Na
xá lợi tôn giả Phú Lâu Na
xá lợi tôn giả Ương Ca Ma La
xá lợi tôn giả Ương Ca Ma La
Xá Lợi Xuong cua ton gia A Ná Luật
Xá Lợi Xuong cua ton gia A Ná Luật


Add Comment