[mp3, Download-Mediafire] Niệm Phật 6 chữ, Lục tự niệm Phật – Nam mô A Di Đà Phật – thầy Trí Thoát tụng

[mp3] Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 6 chữ – tải xuống

[m4a] Niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát – 6 chữ – tải xuống

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment