Primary Menu
Secondary Menu

Nghệ thuật Phật giáo – Tủ sách bách khoa Phật giáo

Nghệ thuật Phật giáo

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tủ sách bách khoa Phật giáo
NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO
Nguyễn Tụa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

 1. Lời nói đầu
 2. Tổng quan về nghệ thuật Phật giáo
 3. Tại sao nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đầu không có tượng Phật ?
 4. Nghệ thuật Phật giáo Kiền Đà La và Mạt Thố La
 5. Di tích nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ
 6. Thạch Động A Chiên Đà nổi tiếng
 7. Di tích Phật giáo Ba Mễ Dương
 8. Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở đâu
 9. Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni
 10. Tam Thế Phật và Tam Thân Phật
 11. Bồ tát và Bồ tát hạnh
 12. Tây Phương Tam Thánh là gì
 13. Đông Phương Tam Thánh là gì
 14. Duyên giác và La Hán
 15. Thiên Long Bát Bộ
 16. Tứ Đại Thiên Vương
 17. Đại Nhật Như Lai
 18. Đại Hắc Thiên và Hoan Hỷ Phật
 19. Sự tích Phật truyện
 20. Tứ Tướng Đồ và Bát Tướng Đồ
 21. Sự tích nhân duyên
 22. Sự tích Phật Bản Sanh
 23. Các tranh vẽ sự tích Bản Sinh nổi tiếng
 24. Khác biệt giữa nghệ thuật Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa
 25. Ba mươi ba Quan Âm và Quan Âm ngàn mắt ngàn tay
 26. Tượng Quan Âm và Di Lặc
 27. Địa Tạng Bồ tát
 28. Thập Điện Diêm Vương
 29. Vi Đà và Quan Vũ là thần hộ pháp ra sao
 30. Di Lặc Bồ tát và Di Lặc Phật
 31. Vì sao Bố Đại Hòa Thượng được gọi là Di Lặc Bụng Bự
 32. Hóa thân Quan Âm tới Tứ Châu đại thánh
 33. Biến Họa Kinh là gì
 34. Phật giáo Kính Biến quan hệ với Biến Văn, Tục Giảng ra sao
 35. Những đề tài kinh biến
 36. Địa ngục và tranh địa ngục biến
 37. Tranh Phật giáo cảm thông cố sự đồ biến
 38. Tranh sự tích cố sự Phật giáo
 39. Chuyện Đường Tăng qua Tây thỉnh kinh
 40. Tượng người cúng dường và hình vẽ các vị vua, Hoàng Hậu lễ Phật nổi tiếng
 41. Tìm hiểu Phật giáo Mật tông
 42. Mạn Đà La là gì
 43. Tìm hiểu thủy lục họa
 44. Di tích Thủy Lục chủ yếu
 45. Đường Ca là gì
 46. Đặc điểm và di tích chủ yếu của nghệ thuật Phật giáo Tạng Truyền
 47. Công dụng của Thạch Động
 48. Vì sao Thạch Động sớm nhất xuất hiện ở Tân Cương
 49. Đặc điểm phân bố của Thạch Động Trung Quốc
 50. Con đường tơ lụa quan hệ ra sao với sự hưng thịnh của Thạch Động
 51. Nghệ thuật Phật giáo Qui Tư
 52. Viên ngọc sáng Gô Bi: Khắc Tư Nhĩ thạch động
 53. Nghệ thuật Phật giáo Cao Xương
 54. Nghệ thuật Phật giáo Ngọc Môn Quan
 55. Tìm hiểu động Mạc Cao, Đôn Hoàng
 56. Tìm hiểu mô thức Thạch Động Lương Châu
 57. Thạch động Bắc Trung Quốc và các Thiền Tăng
 58. Sự kiện phế trừ Phật trong lịch sử Trung Quốc tạo ảnh hưởng lớn
 59. Nhân duyên giữa Cao Tăng và Thạch Động
 60. Đế Vương các triều đại xây dựng Thạch Động
 61. Phong cách nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ
 62. Kiểu mẫu Bình Thành của nghệ thuật Thạch Động
 63. Phong cách mới của những thạch động Hán hóa
 64. Diện mạo động Mạc Cao Đôn Hoàng thời Bắc Ngụy
 65. Đề Ký Niên Đại sớm nhất trong thạch động
 66. Viện bảo tàng tượng ở núi Mạch Tích
 67. Ảnh hưởng của thạch động Hưởng Đường
 68. Tăng sĩ Tăng Hựu và thạch động núi Thê hà tượng Phật ở huyện Viêm
 69. Thời hưng thịnh Tùy Đường của động Mạc Cao, Đôn Hoàng
 70. Quan hệ giữa chùa Phụng Tiên, Long Môn và Võ Tắc Thiên
 71. Quan hệ giữa tượng Thạch Động và các tông phái Phật giáo
 72. Đặc điểm các nước Nam Chiếu, Đại Lý ở thạch động Kiếm Xuyên
 73. Thạch động chuyển xuống Tứ Xuyên phía Nam
 74. Tượng Mật tông ở thạch động Tứ Xuyên
 75. Lý do tượng đời Nguyên tập trung ở núi Phi Lai và Cư Dung Quan
 76. Đặc điểm nghệ thuật tượng Ma Nhai và tượng núi Khổng Vọng
 77. Nghệ thuật Phật giáo Tây Hạ ở Động Du Lâm
 78. Nhạc Sơn Đại Phật tượng Phật lớn nhất thế giới
 79. Tượng Phật đồng lớn nhất
 80. Giải đáp câu đố thạch động Đôn Hoàng
 81. Đôn Hoàng Học thịnh hành thế giới
 82. Bố cục tự viện Trung Quốc quan hệ gì với kiến trúc cung điện
 83. Chùa Phật sớm nhất Trung Quốc
 84. Bốn đại danh sơn Phật giáo Trung Quốc
 85. Đại biểu kiến trúc đời Đường
 86. Kiến trúc đại biểu thời Tống và Liêu
 87. Kiến trúc đại biểu thời Nguyên, Minh
 88. Đặc điểm giống nhau và khác biệt về kiến trúc của chùa Phật Tây Tạng và Ngoại Bát Miếu
 89. Khởi nguồn và diễn biến của tháp Phật
 90. Tháp Phật Trung Quốc có bao nhiêu chủng loại
 91. Tháp gạch cổ nhất Trung Quốc
 92. Tháp gỗ lớn nhất Trung Quốc
 93. Thiết Tháp và Phồn Pháp
 94. Bích họa thạch động và chùa Phật Trung Quốc
 95. Bia tạo tượng
 96. Kim Đồng Phật tạo tượng
 97. Tranh lụa, tượng thêu và tượng dệt Phật giáo
 98. Tranh mộc bản Phật họa
 99. Tìm hiểu Thạch Kinh
 100. Tượng Phật giáo liên hệ với tượng Đạo giáo, Nho gia


Add Comment