Primary Menu
Secondary Menu

Nghi thức Phật giáo dành cho cư sĩ – Về chùa tu học

KINH PHẬT VÀ CÁC NGHI THỨC
Thích Đạt Ma Phổ Giác biên soạn
Chùa Thiên Khánh
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

VỀ CHÙA TU HỌC

Về chùa kỉnh Phật trọng Tăng

Cùng nhau học hỏi, trau dối thân tâm.

Một làng quyết chỉ tu hành

Thâm ân Phật tổ, ơn sâu khó đền. (O)

Phật tử cùng nhau đi chùa lễ Phật cầu chữ nhân loại sống trong yêu thương hiểu biết.

Đến chùa gieo trồng phúc đức làm gương hậu thế nguyện siêng tu học từ bi hỷ xả.

Học mở rộng tầm nhìn hiểu biết, tu sửa tâm ngày một sáng trong.

Tiên học đạo đức làm người.

-Hậu học chữ nghĩa kỉến thức.

Đất nước Việt Nam trên bốn ngàn năm văn hiến, nhờ biết phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng tự do dân chủ độc lập về kinh tế, chính trị và văn hóa đạo đức tâm linh. Hai triều đại Lý- Trần là nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử mới nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, vui vẻ sống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Thế cho nên:

“Tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức”.

“Phật Tử Chùa Thiên Khánh, Nguyện Noi Gương Phật Thích Ca Mâu Ni, Dấn Thân Tu Học Phước Huệ Trang Nghiêm.

Dân Tộc Nước Việt Nam, Phát Huy Tinh Thần Mang Đạo Vào Đời, Do Hai Triều Đại Lý-Trần Sáng Lập”.

“Hoàng Đế Lý Thái Tổ Khơi Nguồn Tâm Linh, Mở Trang Sử Mới Cho Người Dân Nước Việt.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông Đưa Đạo Vào Đời, Phá Trừ Mê Tín Làm Rạng Rỡ Tổ Tiên ”.

Ngày hôm nay đất nước ta tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” mà ông cha ngày xưa đã dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi người biết tin sâu nhân quả, gìn giữ năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành tốt đẹp, để dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.

Chúng con Phật tử Chùa Thiên Khánh xin thành tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền Thánh tăng quang giáng đạo tràng từ bi gia hộ, chứng minh để cho chúng con tu học đến ngày thành tựu viên mãn mới thôi.(OOO)

MƯỜI HAI LỜI NGUYỆN CHÙA THIÊN KHÁNH

1. Chúng con kính lạy Phật-đà

Giúp người thoát khỏi, vô minh ưu phiền.

Nguyện cho cha mẹ ông bà

Được nhiều phước đức, sống lâu ở đời. (O)

2- Chúng con kính lạy Phật-đà

Nhờ ơn Tam bảo, sáng soi chỉ đường.

Nguyện cho tất cả thầy cô

Truyền trao giáo pháp, mỗi ngày tốt hơn. (O)

3- Chúng con kính lạy Phật-đà

Các vị Bồ-tát, chư Tăng thánh hiền.

Nguyện cho tất cả mọi người

Tin sâu nhân quả, cùng nhau làm lành. (O)

4- Chúng con kính lạy Phật-đà

Nhủ lòng thương xót, chúng sinh mê mờ.

Nguyện không ganh ghét oán hờn Giữ tâm kiên cố, từ bi thương người.

5- Chúng con kính lạy Phật-đà Chia vui sớt khổ, rải ban tâm từ Nguyện siêng tinh tấn tu hành

Cầu cho nhân loại, đừng thù hận nhau.

6- Chúng con kính lạy Phật-đà

Đời đời kiếp kiếp, trồng gieo căn lành. Nguyện lòng trong sạch sáng trong Quyết tâm từ bỏ, tham si khổ sầu.

7- Chúng con kính lạy Phật-đà

Cùng nhau vui sống, tràn đầy tình thương.

Nguyện cho tốt đạo đẹp đời

Tràn đầy hạnh phúc, muôn nhà ấm êm.

8- Chúng con kính lạy Phật-đà

Cầu cho nhân loại, sống đời vị tha. Nguyện mau thành tựu đạo tâm

Giúp cho cuộc sống, an nhiên thanh nhàn. (O)

9- Chúng con kính lạy Phật-đà

Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.

Nguyện sống giúp ích nhân sinh

Sẻ chia vật chất, tâm linh sáng ngời. (O)

10- Chúng con kính lạy Phật-đà

Phát tâm vào đời, để độ chúng sinh.

Nguyện cầu Phật pháp chiếu soi Trường tồn cõi thế, thấm sâu lòng người. (O) 11 -Chúng con kính lạy Phật-đà

Sống trong tỉnh giác, thương yêu muôn loài. Nguyện đem lời dạy Thế tôn Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành. (O) 12-Chúng con kính lạy Phật-đà

Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.

Nguyện cho thế giới bình yên

Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài. (OOO)Add Comment