Primary Menu
Secondary Menu

[PDF] Bước đầu học Phật


LỜI ĐẦU SÁCH
Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, vềsau sẽhỏng cảmột đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thểxem thường kẻmới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tửchân chánh.
Vì muốn chỉlẽchánh tà đểngười mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉthẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm nhưthế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉthẹo cho kẻkhác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sựthật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sựthật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻbàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đảphá những mê tín đang ẩn
náu trong Phật giáo, đểcho bộmặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứlọ nhơlàm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụchánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.

MỜI TẢI SÁCH TẠI ĐÂYAdd Comment