Pháp âm tụng kinh, niệm Phật được sử dụng nhiều nhất

Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni

Lăng Nghiêm Thần chú trọn bộ – tụng nhanh

Lăng Nghiêm – thứ 2 (001-080)

Lăng Nghiêm – thứ 3 (081-167)

Lăng Nghiêm – thứ 4 (168-241)

Lăng Nghiêm – thứ 5 (242 – 324)

Lăng Nghiêm – thứ 6 (325 – 407)

Lăng Nghiêm – thứ 7 (408 – 493)

Lăng Nghiêm – Chủ nhật (494 – 554)

Đại Bi Chú

Thập Chú

Chánh Kinh Dược Sư

Chánh Kinh Phổ Môn

Bát Nhã Tâm Kinh – phiên âm

Bát Nhã Tâm Kinh – tiếng Việt

Niệm danh hiệu Phật A Di Đà

Niệm danh hiệu Phật Dược Sư

Niệm danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm

Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment