Primary Menu
Secondary Menu
Lịch sử bước đầu

Bộ tài liệu bao gồm phần 1 của sách Đức Phật và Phật Pháp, được biên soạn bởi HT Narada, Đức Phật Lịch Sử bởi Schumenn, Cuộc đời Đức Phật bởi Minh Thiện Trần Hữu Danh, Lịch sử Phật giáo Việt Nam bởi GS. Lê Mạnh Thát, Việt Nam Phật giáo Sử Luận bởi HT Thích Nhất Hạnh