Primary Menu
Secondary Menu

Tam Kinh Nhất Luận Tịnh Độ Tông

KINH SÁCH ĐẠI THỪA PG

  Pháp môn Tịnh độ tông cũng có kinh điển riêng bao gồm những kinh luận sau:
  1. Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh (2 quyển).
  2. Đại Phật A Di Đà kinh (2 quyển).
  3. Vô Lượng Thọ kinh (2 quyển).
  4. Quán Vô Lượng Thọ kinh (2 quyển).
  5. Phật Thuyết A Di Đà kinh (1 quyển).
  6. Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ kinh (1 quyển).
  7. Cổ Âm Thanh Tán Đà La Ni kinh (1 quyển)
  8. Tịnh Độ Vãng Sinh luận do Bồ tát Thế thân trước tác.

  Nhưng những kinh luận chủ yếu quan trọng nhất của Tịnh độ tông là:

  1. Kinh Vô Lượng Thọ: nói về tiền thân Đức Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng Tỳ kheo đã phát nguyện 48 lời nguyện để cứu độ chúng sanh.
  2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ: nói rõ phép quán tưởng niệm Phật.
  3. Kinh A Di Đà: miêu tả thế giới Cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp.
  4. Bộ luận Vãng sinh Tịnh độ của ngài Thế Thân tán thán và giảng về ý nghĩa của ba bộ kinh trên.

  (Trích Phật học cơ bản – Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN)

  KINH VÔ LƯỢNG THỌ trọn bộ

  KINH A DI ĐÀ – VIỆT VĂN

  KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 1

  KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 2

  I. KINH VÔ LƯỢNG THỌ

  1. Kinh Vô Lượng Thọ – HT Thích Trí Tịnh dịch tiếng Việt
  2. Các bản mp3 kinh Vô Lượng Thọ

  II. KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ

  1. Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Thích Trí Tịnh dịch tiếng Việt
  2. Các bản mp3 kinh Quán Vô Lượng Thọ (đang cập nhật …)

  III. KINH A DI ĐÀ

  1. Kinh A Di Đà – HT Thích Trí Tịnh dịch tiếng Việt
  2. Kinh A Di Đà – phiên âm Hán Ngữ
  3. Các bản mp3 kinh A Di Đà

   IV. LUẬN VÃNG SANH TỊNH ĐỘ – THẾ THÂN

   Đang cập nhật…   Add Comment