Tam Kinh Nhất Luận Tịnh Độ Tông

Tịnh độ tông lấy 3 bộ kinh và 1 bộ luận làm nền tảng cho tư tưởng của mình:

 1. Kinh Vô Lượng Thọ: nói về tiền thân Đức Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng Tỳ kheo đã phát nguyện 48 lời nguyện để cứu độ chúng sanh.
 2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ: nói rõ phép quán tưởng niệm Phật.
 3. Kinh A Di Đà: miêu tả thế giới Cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp.
 4. Bộ luận Vãng sinh Tịnh độ của ngài Thế Thân tán thán và giảng về ý nghĩa của ba bộ kinh trên.

(Trích Phật học cơ bản – Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN)

KINH VÔ LƯỢNG THỌ trọn bộ

KINH A DI ĐÀ – VIỆT VĂN

KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 1

KINH A DI ĐÀ – HÁN VĂN 2

I. KINH VÔ LƯỢNG THỌ

 1. Kinh Vô Lượng Thọ – HT Thích Trí Tịnh dịch tiếng Việt
 2. Các bản mp3 kinh Vô Lượng Thọ

II. KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ

 1. Kinh Quán Vô Lượng Thọ – HT Thích Trí Tịnh dịch tiếng Việt
 2. Các bản mp3 kinh Quán Vô Lượng Thọ (đang cập nhật …)

III. KINH A DI ĐÀ

 1. Kinh A Di Đà – HT Thích Trí Tịnh dịch tiếng Việt
 2. Kinh A Di Đà – phiên âm Hán Ngữ
 3. Các bản mp3 kinh A Di Đà

IV. LUẬN VÃNG SANH TỊNH ĐỘ – THẾ THÂN

Đang cập nhật…

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment