THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

Nguyên âm

REPA REPATE,

KUHA KUHATE,

TRANITE,

NIGALA RITE,

VIMARITE,

MAHA GATE,

SANTIM KRITE,

SVAHA.

.

.

Phiên âm

Ly bà ly bà đế,

cầu ha cầu ha đế,

đà ra ni đế,

ni ha ra đế,

tỳ lê nễ đế,

ma ha dà đế,

chơn lăng càng đế,

ta bà ha.

.

.

NAM MÔ THẤT PHẬT QUÁ KHỨ

———————

.

.

.BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment